№ 4(90) (2019)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ЕКОНОМІКА

Сучасні тенденції об’єднання підприємств в економіці України PDF
Катерина Вікторівна Авдалян 3-7
Оптимальний розподіл інвестицій у групі взаємопов’язаних підприємств вугільної галузі PDF
Олександра Миколаївна Ащеулова, Юрій Іванович Демченко, Олександр Іванович Прихорчук, Олександр Рюрікович Мамайкін 8-14
Стратегічні пріоритети розвитку підприємств з виробництва складного обладнання PDF
Іван Теодорович Кіщак, Катерина Олександрівна Глубоченко, Ірина Петрівна Саваріна 15-22
Аналітичне підґрунтя оцінки інноваційної рефлексії машинобудівних підприємств PDF
Орест Ярославович Колещук 23-27
Аналіз впливу спеціалізації підприємства на ефективність виробництва лікарських культур PDF
Тетяна Володимирівна Мірзоєва 28-32
Формування комплексу заходів Public relations на підприємствах громадського харчування PDF
Анастасія Юріївна Могилова, Максим Андрійович Вознюк 33-37
Перспективи розвитку готелів у стилі глемпінг в Україні PDF
Оксана Вікторівна Олійник, Тетяна Леонідівна Мостенська, Галина Миколаївна Тарасюк, Андрій Олегович Чагайда 38-46
Концептуальні основи управління витратами на якість на машинобудівних підприємствах PDF
Максим Олександрович Скляр 47-52
Оцінювання цифрової трансформації митниці ДФС Тернопільської області та її вплив на діяльність суб’єктів зовнішньої економічної діяльності PDF
Ірина Володимирівна Струтинська 53-59
Стадійність управління персоналом у сучасних умовах господарювання PDF
Анастасія Сергіївна Устіловська, Світлана Олегівна Безрук 60-66
Імплементація формальних інституцій у дослідженнях Київської економічної школи ХІХ століття PDF
Юрій Володимирович Ущаповський 67-71
Порівняльна оцінка рівня розвитку системи управління побутовими відходами в регіонах України PDF
Ольга Вадимівна Хандогіна, Наталія Юріївна Мущинська 72-80
Стратегічні пріоритети формування та розвитку ринку біопалива в Україні на середньострокову та довгострокову перспективу PDF
Ірина Вікторівна Чебан, Анатолій Дмитрович Діброва 81-93
Новые подходы к сбытовой деятельности ООО «Беларус Трактор» (Будапешт) как предприятия товаропроводящей сети PDF (Русский)
Александр Геннадьевич Шумилин, Виктор Викентьевич Можджер 94-99
Особливості маркетингу освітніх послуг закладу вищої освіти PDF
Тетяна Анатоліївна Ящук 100-104

МЕНЕДЖМЕНТ

На порядку денному – ринок землі: проблеми та шляхи їх вирішення PDF
Богдан Миколайович Андрушків, Галина Миколаївна Тарасюк, Наталя Богданівна Кирич, Юрій Олександрович Ульянченко, Анатолій Володимирович Пешко, Ольга Богданівна Погайдак 105-117
Оцінка конкурентоспроможності машинобудівного підприємства PDF
Ірина Миколаївна Тесленок, Євгеній Валерійович Широколобов 118-125

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Теоретичне підґрунтя формування об’єднаної Європи PDF
Людмила Іванівна Хомутенко, Агнія Володимирівна Хомутенко 126-132

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Хеджування справедливої вартості із використанням свопів: облік за МСФЗ PDF (English)
Вікторія Самвелівна Амбарчян 133-140
Сутність та види облікового інформаційного простору PDF
Вікторія Петрівна Гринь 141-147
Експорт товарів і послуг: спільні та відмінні риси обліку й оподаткування PDF
Ірина Вікторівна Жиглей, Дарина Сергіївна Осіпчук 148-154
Облік та оцінка земельного потенціалу України у світовій статистиці глобальні перспективи та застереження PDF
Валерій Миколайович Жук, Юлія Сергіївна Бездушна 155-160
Принципи оцінки нематеріальних активів: бухгалтерські ризики та застереження застосування PDF
Ростислав Володимирович Романів, Світлана Романівна Романів 161-166
Розвиток процесів цифровізації як передумова трансформації організаційно-методологічних засад бухгалтерського обліку PDF
Людмила Федорівна Соколенко 167-175
Шляхи вирішення агентської проблеми в корпоративному управлінні: роль бухгалтерського обліку PDF
Василь Юрійович Царук 176-182

ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Необхідність удосконалення транспортної структури Причорноморського регіону PDF
Людмила Володимирівна Назарова 183-188
Формування соціальної звітності будівельних підприємств PDF
Валентина Володимирівна Смачило, Вероніка Юріївна Халіна, Інна Анатоліївна Скрипка 189-194

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Формування спеціалізованих компетентностей фахівців публічного управління через призму принципу доброчесності PDF
Костянтин Харитонович Герасимюк 195-198
Публічне управління в сфері правоохоронної діяльності PDF
Віталій Олександрович Кучменко, Олександр Михайлович Івченко, Олександр Миколайович Герасимчук 199-206
Сутність, особливості та стадії розвитку урбанізації PDF
Лариса Василівна Сергієнко, Катерина Миколаївна Войціцька 207-213

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Сучасний стан та фінансове забезпечення транспортної галузі України PDF
Олена Анатоліївна Виговська 214-221
Вплив міжнародного ринку електромобілів на розвиток інфраструктури доріг PDF
Олександр Олександрович Котенко, Марина Дмитрівна Домашенко, Сергій Володимирович Сердюк 222-229
Фінансова безпека України PDF
Вікторія Віталіївна Романів, Надія Олександрівна Дорошенко 230-235