Редакційний штат

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Євдокимов Віктор Валерійович – д.е.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка», Україна. 

 

ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ 

 

Економіка

Бутко Микола – д.е.н., проф., Державний університет «Чернігівська політехніка», Україна;

Валінкевич Наталія - д.е.н., проф., Поліський національний університет, Україна;

Коваленко Наталія  – д.е.н., проф., Національний авіаційний університет, Україна;

Овандер Наталія – к.е.н., доц., Державний університет «Житомирська політехніка», Україна;

Олійник Оксана - д.е.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка», Україна. (Заступник головного редактора);

Філіпішина Лілія - д.е.н., проф., Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Україна;

Шестакова Анна -  к.е.н., Державний університет «Житомирська політехніка», Україна.

 

Менеджмент

Гарафонова Ольга – д.е.н., проф., ДВНЗ Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана, Україна;

Кузнецова Інна - д.е.н., проф., Одеський національний економічний університет, Україна;

Остапчук Тетянад.е.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка», Україна;

Тарасюк Галина - д.е.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка», Україна.

 

Міжнародні економічні відносини

Борзенко Олена - д.е.н., Інститут економіки та прогнозування НАН України, Україна;

Бондарчук Віталій - к.е.н., доц., Державний університет «Житомирська політехніка»;

Дугінець Ганнад.е.н., проф., Київський національний торговельно-економічний університет, Україна;

Зварич Ірина - д.е.н., проф., Західноукраїнський національний університет, Україна;

Самойленко Алла – к.е.н., доц., Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Україна;

Хмара Марина - к.е.н., доц., Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка, Україна;

Шиманська Катерина – д.е.н., доц., Державний університет «Житомирська політехніка», Україна.

 

Облік і оподаткування

Жиглей Ірина – д.е.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка», Україна;

Замула Ірина - д.е.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка», Україна;

Мартинюк Тереза - д.е.н., проф., Сопотська Вища школа, Польща;

Петрук Олександр – д.е.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка», Україна;

Ремлейн Мажена - д.е.н, проф., Познанський економічний університет, Польща;

Спігарська Єва – PhD, доц., Гданський університет, Польща.

 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Бірюченко Світлана - к.е.н., Державний університет «Житомирська політехніка», Україна;

Купалова Галина - д.е.н., проф., Німецько-український центр економіко-екологічної освіти, науки, підприємництва та культури Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна;

Орлова Катерина - к.е.н., доц., Державний університет «Житомирська політехніка», Україна;

Фролова Лариса – д.е.н., проф., Національний університет «Одеська політехніка», Україна.

 

Публічне управління та адміністрування

Грицишен Дімітрій - д.е.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка», Україна; (Відповідальний секретар);

Домбровська Світлана  - д.е.н., проф., Національний університет цивільного захисту України;

Ксендзук Валентина - д.н. з держ. управління, доц., Державний університет "Житомирська політехніка", Україна;

Міхальські Томаш - доктор наук габіліт, проф., Гданський університет, Польща;

Пархоменко-Куцевіл Оксана – д.н. з держ. управління, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, Україна;

Свірко Світлана – д.е.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка», Україна;

Сергієнко Лариса – к.н. з держ. управління., Державний університет «Житомирська політехніка», Україна.

 

Фінанси, банківська справа та страхування

Виговська Наталія - д.е.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка», Україна;

Лєонов Сергій - д.е.н., проф., Сумський державний університет, Україна;

Макаренко Інна – к.е.н., доц., Сумський державний університет, Україна;

Мейзлік Ладіслав - к.е.н., Вища економічна школа, м. Прага, Республіка Чехія;

Мошенський Сергій  – проф., Державний університет «Житомирська політехніка», Україна.