Редакційний штат

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Євдокимов Віктор Валерійович – д.е.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка», Україна.

 

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Олійник Оксана Вікторівна, д.е.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка», Україна.

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

Грицишен Дімітрій Олександрович, д.е.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка», Україна.

 

ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ

 

Економіка

Бутко Микола Петрович – д. е. н., проф., Чернігівський національний технологічний університет, Україна;

Валінкевич Наталія Василівна – д.е.н., доц., Поліський національний університет, Україна.

 

Менеджмент

Гарафонова Ольга Іванівна – д.е.н., проф., ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана, Україна;

Тарасюк Галина Миколаївна - д.е.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка», Україна.

 

Міжнародні економічні відносини

Борзенко Олена Олександрівна - д.е.н., Інститут економіки та прогнозування НАН України, Україна;

Романчук Катерина Василівна– д.е.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка», Україна.

Шиманська Катерина Володимирівна – д.е.н., доц., Державний університет «Житомирська політехніка», Україна.

 

Облік і оподаткування

Жиглей Ірина Вікторівна – д.е.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка», Україна;

Замула Ірина Валеріївна - д.е.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка», Україна;

Легенчук Сергій Федорович -д.е.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка», Україна;

Мартинюк Тереза - д.е.н., проф., Сопотська Вища школа, Польща;

Петрук Олександр Михайлович – д.е.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка», Україна;

Ремлейн Мажена - д.е.н, проф., Познанський економічний університет, Польща;

Спігарська Єва – PhD, доц., Гданський університет, Польща.

 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Гросул Вікторія Анатоліївна - д.е.н., проф., Харківський державний університет харчування та торгівлі, Україна;

Фролова Лариса Володимирівна – д.е.н., проф., академік Академії економічних наук,, Одеський національний політехнічний університет, Україна.

 

Публічне управління та адміністрування

Домбровська Світлана Миколаївна - д.е.н., проф., Національний університет цивільного захисту України;

Міхальські Томаш - доктор наук габіліт, проф., Гданський університет, Польща;

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна - доктор наук з державного управління, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, Україна;

Сергієнко Лариса Василівна – к. н. з державного управління., Державний університет «Житомирська політехніка», Україна.

 

Фінанси, банківська справа та страхування

Виговська Наталія Георгіївна - д.е.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка», Україна;

Лєонов Сергій В’ячеславович - д.е.н., проф., Сумський державний університет, Україна;

Макаренко Інна Олександрівна – к.е.н., доц., Сумський державний університет, Україна;

Мейзлік Ладіслав - к.е.н., Вища економічна школа, м.Прага, Республіка Чехія;

Мошенський Сергій Захарович – проф., Державний університет «Житомирська політехніка», Україна.