DOI: https://doi.org/10.26642/ema-2019-4(90)-105-117

На порядку денному – ринок землі: проблеми та шляхи їх вирішення

Богдан Миколайович Андрушків, Галина Миколаївна Тарасюк, Наталя Богданівна Кирич, Юрій Олександрович Ульянченко, Анатолій Володимирович Пешко, Ольга Богданівна Погайдак

Анотація


В умовах вступу нашої держави асоційованим членом Європейського Союзу, залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій земельний чинник може стати важелем пожвавлення соціально-економічних відносини, стабільності економіки, добробуту українського народу. Власне ці та інші обставини обумовлюють актуальність та своєчасність розглянутої у цій статті проблематики. У статті дано порівняльну характеристику земельних ресурсів України. Виявлено причини виникнення застійних явищ у реформуванні аграрного сектору економіки, техніко-економічні чинники впливу на організаційне забезпечення ефективного використання наявних засобів, трудових, матеріальних, цінових, фінансових ресурсів у цій сфері суспільного виробництва. Розкрито політичні, економічні та соціогуманітарні особливості організації ринку землі як чинника та ресурсу забезпечення стабільності функціонування не лише переробних підприємств, а і господарської та фінансової стабільності функціонування національної економіки в цілому і на цій основі досягнення стабільного розвитку суспільства. Здійснено розробку основних заходів та принципів керування ними,  систематизовано критерії та визначено показники господарсько-фінансової стійкості аграрних формувань та підприємств. Визначено вплив державної політики на розвиток реформ у сільському господарстві. Розроблено пропозиції з удосконалення системи економічних методів управління техніко-економічними чинниками на різних рівнях управління.


Ключові слова


ринок землі; агропромисловий комплекс; земля; реформи; ресурс; переробна промисловість; чинники; ЄС

Повний текст:

PDF

Посилання


Meadows, D.H. (1972), The Limits to Growth, Potomac Associates, New York, [Online], available at: http://www.clubofrome. org.ua/arkh-v/dopov-d-na-m-zhnarodnomu-sem-nar.html

Andrushkiv, B.M., Tarasjuk, G.M., Ul'janchenko, Ju.O. and ofhers (2015), «Ekonomichni problemy vykorystannja v Ukrai'ni zemli jak strategichnogo resursu», Derzhavne budivnyctvo, No. 1, [Online], available at: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2015-1/doc/2/02.pdf

Andrushkiv, B.M., Kyrych, N.B, Pogajdak, O.B. and others (2013), «Zemlja jak strategichnyj produkt, ob’jekt orendy ta mozhlyvyj ekvivalent obminu v umovah zastosuvannja innovacijno-logistychnyh pidhodiv mozhe posylyty ekonomichni pozycii' Ukrai'ny v JeS», Visnyk Zhytomyrs'kogo derzhavnogo tehnologichnogo universytetu, Serija Ekonomichni nauky, No. 4, pp. 132–144, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2013_4_17

Andrushkiv, B.M., Vovk, Ju.Ja., Paljanycja, V.A. and ofhers (2012), «Innovacijni pidhody do racional'nogo i efektyvnogo vykorystannja pryrodnih resursiv», Innovacijna ekonomika, No. 1, pp. 13–18.

Andrushkiv, B.M., Vovk, Ju.Ja. and Vovk, I.P. (2012), Resursonomika: teoretychni ta prykladni aspekty, Terno-graf, Ternopil', 456 p.

Vovk, Ju.Ja. and Pogajdak, B.O. (2011), «Vplyv faktoriv resursojemnosti produkcii' na efektyvnist' vyrobnyctva u mashynobudivnij galuzi», Zbirnyk tez dopovidej naukovoi' konferencii' Ternopil's'kogo nacional'nogo tehnichnogo universytetu imeni Ivana Puljuja, 14–15 grud., Ternopil', p. 216.

Vovk, Ju.Ja. (2011), «Organizacijno-ekonomichnyj mehanizm upravlinnja racional'nym vykorystannjam resursiv», Social'no-ekonomichni problemy i derzhava, Issue 1 (4), [Online], available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11vyyrvr.pdf

Mazin, Ju.O. (2005), Ekonomichni osnovy upravlinnja innovacijnoju resursozberigajuchoju politykoju v mashynobuduvanni, SDU, Sumy, 222 p.

Mochernyj, S.V.( 2001), Metodologija ekonomichnogo doslidzhennja, Svit, L'viv, 415 p.

Andrushkiv, B.N., Kyrych, N.B., Stojko, I.I., Vovk, I.P. and Vovk, Ju.Ja. (2011), Resursonomika – novitnja nauka v systemi vyzhyvannja ljudstva, UA., A. s. No. 37883.

Ukrai'ns'kyj klub agrarnogo biznesu (2018), «Zemel'ni pytannja stanom na 01.01.18 r.», Umovy vedennja agrobiznesu, [Online], available at: http://ucab.ua/ua/doing_agribusiness/umovi_vedennya_agrobiznesu/zemelni_pitannya

Nevelev, A.M. (ed.) (1989), Jekonomika resursosberezhenija, Nauk. dumka, Kyi'v. 248 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Meadows D.H. The Limits to Growth / D.H. Meadows. – New York : Potomac Associates, 1972 [Electronic Resourse]. – Access mode : http://www.clubofrome. org.ua/arkh-v/dopov-d-na-m-zhnarodnomu-sem-nar.html.
 2. Економічні проблеми використання в Україні землі як стратегічного ресурсу / Б.М. Андрушків, Г.М. Тарасюк, Ю.О. Ульянченко та ін. // Державне будівництво. – Харківський регіональний ін-т держ. управління Нац. академії держ. управління при Президентові України. – 2015. – № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2015-1/doc/2/02.pdf.
 3. Земля як стратегічний продукт, об’єкт оренди та можливий еквівалент обміну в умовах застосування інноваційно-логістичних підходів може посилити економічні позиції України в ЄС / Б.М. Андрушків, Н.Б. Кирич, О.Б. Погайдак та ін. // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. – 2013. – № 4. – С. 132–144 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2013_4_17.
 4. Інноваційні підходи до раціонального і ефективного використання природніх ресурсів / Б.М. Андрушків, Ю.Я. Вовк, В.А. Паляниця, О.Б. Погайдак // Інноваційна економіка. – 2012. – № 1. – С. 13–18.
 5. Ресурсономіка: теоретичні та прикладні аспекти / Б.М. Андрушків, Ю.Я. Вовк, І.П. Вовк та ін. – Тернопіль : Терно-граф, 2012. – 456 с.
 6. Вовк Ю.Я. Вплив факторів ресурсоємності продукції на ефективність виробництва у машинобудівній галузі / Я.Ю. Вовк, Б.О. Погайдак // Збірник тез доповідей наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 14–15 грудня 2011 року. – Тернопіль : ТНТУ, 2011 – С. 216.
 7. Вовк Ю.Я. Організаційно-економічний механізм управління раціональним використанням ресурсів / Я.Ю. Вовк // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2011. – Вип. 1 (4) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11vyyrvr.pdf.
 8. Мазін Ю.О. Економічні основи управління інноваційною ресурсозберігаючою політикою в машинобудуванні / Ю.О. Мазін. – Суми : СДУ, 2005. – 222 с.
 9. Мочерний С.В. Методологія економічного дослідження / С.В. Мочерний. – Львів : Світ, 2001. – 415 с.
 10. А. с. № 37883. Ресурсономіка – новітня наука в системі виживання людства / Б.Н. Андрушків, Н.Б. Кирич, І.І. Стойко, І.П. Вовк, Ю.Я. Вовк. – опуб. 11.04.2011.
 11. Умови ведення агробізнесу : земельні питання станом на 01.01.18 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ucab.ua/ua/doing_agribusiness/umovi_vedennya_agrobiznesu/zemelni_pitannya.
 12. Экономика ресурсосбережения / под ред. А.М. Невелева. – К. : Наук. думка, 1989. – 248 с.


Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.