DOI: https://doi.org/10.26642/ema-2019-4(90)-72-80

Порівняльна оцінка рівня розвитку системи управління побутовими відходами в регіонах України

Ольга Вадимівна Хандогіна, Наталія Юріївна Мущинська

Анотація


Організація комплексної системи управління з побутовими відходами на регіональному рівні вимагає попередньої оцінки поточної ситуації для прийняття зважених рішень. У статті досліджуються особливості розвитку такої системи в регіонах України на основі удосконаленої методології BiPRO. Проведено аналіз за чотирма групами показників, які характеризують такі аспекти: відповідність поточної ситуації принципам ієрархії методів поводження з відходами, наявність та ефективність економічних інструментів, існування належної мережі об’єктів поводження з відходами, зменшення частки захоронення відходів, що біологічно розкладаються. Встановлено, що найбільш ефективною система управління відходами є в Тернопільській, Київській та Миколаївській областях. Найгірша ситуація склалася в Херсонській, Житомирській, Запорізькій та Одеській областях. В цілому система управління побутовими відходами в Україні знаходиться на невисокому рівні. Найбільш проблемними є питання створення сучасних об’єктів поводження з відходами – потужностей  оброблення та перероблення, сучасних екологічно безпечних місць видалення відходів, а також питання охоплення населення послугами зі збирання відходів. Удосконалення системи управління відходами має забезпечуватися шляхом ефективного та раціонального планування й прогнозування основних показників сфери поводження з відходами та їх відображення в регіональних програмах та планах, розвитком сучасних технологій та інфраструктури оброблення і перероблення відходів, збалансуванням фінансово-економічних механізмів тощо.

Ключові слова


регіональний розвиток; управління побутовими відходами; індикатори; методика оцінки

Повний текст:

PDF

Посилання


Wilson, D.C., Rodic, L., Cowing, M.J., Velis, C.A., Whiteman, A.D., Scheinberg, A., Vilches, R., Masterson, D., Stretz, J. and Oelz, B. (2015), «Wasteaware’benchmark indicators for integrated sustainable waste management in cities», Waste Management,Vol. 35, pp. 329–342, doi.org/10.1016/j.wasman.2014.10.006.

Wilson, D.C., Rodic, L., Scheinberg, A., Velis, C.A. and Alabaster, G. (2012), «Comparative analysis of solid waste management in 20 cities», Waste Management & Research, Vol. 30 (3), pp. 237–254, doi: 10.1177/0734242X12437569.

Sanjeevi, V. and Shahabudeen, P. (2015), «Development of performance indicators for municipal solid waste management (PIMS): A review», Waste Management & Research, Vol. 33 (12), pp. 1052–1065, doi: 10.1177/0734242x15607428.

Kirkeby, J.T., Hansen, T.L., Birgisdóttir. H., Bhander. G.S., Hauschild, M.Z. and Christensen, T.H. (2006), «Environmental assessment of solid waste systems and technologies: EASEWASTE», Waste Manag Res., Vol. 24, рр. 3–15.

Cervantes, D.E.T., Martínez, A.L., Hernández, M.C. and de Cortázar, A.L.G. (2018), «Using indicators as a tool to evaluate municipal solid waste management: A critical review», Waste management, Vol. 80, pp. 51–63, doi.org/10.1016/j.wasman.2018.08.046.

Ivanjuta, S.P., and Kachyns'kyj, А.B. (2013), «Ekologichna bezpeka regioniv Ukrai'ny: porivnjal'ni ocinky», Strategichni priorytety, No. 3, pp. 157–164.

Kovalenko, А.О. (2016), «Metodychni pidhody do vyznachennja potencialu ekologichnoi' modernizacii' regioniv Ukrai'ny», Visnyk Pryazovs'kogo Derzhavnogo Tehnichnogo Universytetu, No. 32, pp. 49–55.

Pysarenko, P.V., Samojlik, M.S. and Koljesnikova, L.A. (2017), «Ocinka ta prognozuvannja resursno-ekologichnoi' bezpeky v konteksti stalogo rozvytku regioniv Ukrai'ny», Visnyk Dnipropetrovs'kogo derzhavnogo agrarno-ekonomichnogo Universytetu, No. 3 (45), pp 5–10.

Stegnej, М.І. and Arhangel's'ka, А.-М.І. (2017), «Ekologichnyj komponent u systemi stalogo regional'nogo rozvytku», Ekonomika ta suspil'stvo, Mukachevo, No. 9, pp. 798–802.

Ostrovs'kyj, І.А., Jur'jeva, S.Yu., Kojuda, О.P. and Slavuta, О.І. (2019), «Innovacijne pidpryjemnyctvo v sferi povodzhennja z pobutovymy vidhodamy: mizhnarodnyj kontekst i regional'ni osoblyvosti Ukrai'ny», Investytsiyi: praktykatadosvid, No. 12, рр. 16–21, doi: 10.32702/2306-6814.2019.12.16.

Kryvenko, S.V. (2015), «Problemy vdoskonalennja systemy upravlinnja sferoju povodzhennja z tverdymy pobutovymy vidhodamy: regional'nyj aspekt», Upravlinnja rozvytkom, No. 2, pp. 12–19.

«Nacional'na strategija upravlinnja vidhodamy v Ukrai'ni do 2030 roku», [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-%D1%80.

«Stan sfery povodzhennja z pobutovymy vidhodamy v Ukrai'ni», [Online], available at: http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/terretory

«Informacija shhodo poligoniv/zvalyshh pobutovyh vidhodiv v Ukrai'ni»: [Online], available at: http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/terretory/informatsiya-shhodo-poligoniv-zvalishh-pobutovih-vidhodiv-v-ukrayini/

Derzhbud Ukrai'ny (2005), «DBN V.2.4-2-2005 Poligony tverdyh pobutovyh vidhodiv. Osnovni polozhennja proektuvannja», Derzhbud Ukrai'ny, Kyi'v, 33 p.

Kravchenko, О. (ed.) (2019), «Analitychnyj zvit pro analiz oblasnyh program povodzhennja z vidhodamy», Kompanija «Manuskrypt, L'viv, 52 p., [Online], available at: http://epl.org.ua/wp-content/uploads/2019/07/2533_EPL_Analituchnuy_zvit_vidhodu_NET.pdf?fbclid=IwAR1yqjZLgkqRAO3QeYr7PCY1eno2Dn33Se3JlTxWm3bWhgJirinmwxGEcEw

«Perelik dijuchyh regional'nyh pryrodoohoronnyh program i tyh, shho rozrobljalys' v oblastjah u 2017 roci», [Online], available at: https://cutt.ly/TeLCBpY

Antymonopol'nyj komitet Ukrai'ny (2018), «Zvit za rezul'tatamy doslidzhennja rynkiv poslug u sferi povodzhennja z pobutovymy vidhodamy», Kyi'v, [Online], available at: http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/doccatalog/list?currDir=98212&&documentList_stind=21

BiPRO (2012), «Screening of waste management performance of EU Member States. Report submitted under the EC project «Support to Member States in improving waste management based on assessment of Member States’ performance». Report prepared for the European Commission», DG ENV, [Online], available at: https://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/Screening_report.pdf

BiPRO/CRI (2015), «Assessment of separate collection schemes in the 28 capitals of the EU. Final report», [Online], available at: https://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/Separate%20collection_Final%20Report.pdf

Khandogina, О.V. (2019), «Metodyka kompleksnoi' ocinky rivnja rozvytku systemy upravlinnja pobutovymy vidhodamy na regional'nomu rivni», Visnyk KrNU imeni Myhajla Ostrograds'kogo, No. 5 (118), pp. 40–45, doi: 10.30929/1995-0519.2019.5.40-45.

Mushchynska, N.Yu. and Khandogina, О.V. (2019), «Dekapling-analiz v ocinci systemy upravlinnja tverdymy pobutovymy vidhodamy v regionah Ukrai'ny», Modern Economics, No 16, pp. 100–107, doi.org/10.31521/modecon.V16(2019)-15.

«Programa povodzhennja z tverdymy pobutovymy vidhodamy u Kyi'vs'kij oblasti na 2017–2020 roky», [Online], available at: http://koda.gov.ua/normdoc/pro-skhvalennya-proektu-programi-povod-2/

«Strategija upravlinnja vidhodamy u L'vivs'kij oblasti do 2030 roku», [Online], available at: http://gw1.oblrada.lviv.ua/rada/rishennialor.nsf/52889c345440ab40c2257b55007e8f51/7ccf6ba2bc2c5a79c225820300531eb7/$FILE/580_dod.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Wasteaware’benchmark indicators for integrated sustainable waste management in cities / D.C. Wilson, L.Rodic, M.J. Cowing and other // Waste Management. – 2015. – № 35. – Р. 329–342. – doi.org/10.1016/j.wasman.2014.10.006.
 2. Comparative analysis of solid waste management in 20 cities / D.C. Wilson, L.Rodic, A.Scheinberg and other // Waste Management & Research. – 2012. – № 30 (3). – Р. 237–254. – doi: 10.1177/0734242X12437569.
 3. Sanjeevi V. Development of performance indicators for municipal solid waste management (PIMS): A review / V.Sanjeevi, P.Shahabudeen // Waste Management & Research. – 2015. – № 33 (12). – Р. 1052–1065. – doi: 10.1177/0734242x15607428.
 4. Environmental assessment of solid waste systems and technologies: EASEWASTE / J.T. Kirkeby, T.L. Hansen, H.Birgisdóttir and other // Waste Manag Res. – 2006. – Vol. 24. – P. 3–15.
 5. Using indicators as a tool to evaluate municipal solid waste management: A critical review / D.E.T. Cervantes, A.L. Martínez, M.C. Hernández, A.L.G. de Cortázar // Waste management. – 2018. – № 80. – Р. 51–63. – doi.org/10.1016/j.wasman.2018.08.046.
 6. Іванюта С.П. Екологічна безпека регіонів України: порівняльні оцінки / С.П. Іванюта, А.Б. Качинський // Стратегічні пріоритети. – 2013. – № 3. – С. 157–164.
 7. Коваленко А.О. Методичні підходи до визначення потенціалу екологічної модернізації регіонів України / А.О. Коваленко // Вісник Приазовського Державного Технічного Університету.2016. – № 32. – С. 49–55. – doi.org/10.31498/2225-6725.32.2016.105135.
 8. Писаренко П.В. Оцінка та прогнозування ресурсно-екологічної безпеки в контексті сталого розвитку регіонів України / П.В. Писаренко, М.С. Самойлік, Л.А. Колєснікова // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного Університету. – 2017. – № 3 (45). – С. 5–10.
 9. Стегней М.І. Екологічний компонент у системі сталого регіонального розвитку / М.І. Стегней,
  А.-М.І. Архангельська // Економіка та суспільство. – Мукачево, 2017. – № 9. – С. 798–802.
 10. Інноваційне підприємництво в сфері поводження з побутовими відходами: міжнародний контекст і регіональні особливості України / І.А. Островський, С.Ю. Юр’єва, О.П. Коюда, О.І. Славута // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 12. – С. 16–21. – doi: 10.32702/2306-6814.2019.12.16.
 11. Кривенко С.В. Проблеми вдосконалення системи управління сферою поводження з твердими побутовими відходами: регіональний аспект / С.В. Кривенко // Управління розвитком. – 2015. – № 2. – С. 12–19.
 12. Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року. База даних «Законодавство України» / ВР України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-%D1%80.
 13. Стан сфери поводження з побутовими відходами в Україні / Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/terretory.
 14. Інформація щодо полігонів/звалищ побутових відходів в Україні / Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/terretory/informatsiya-shhodo-poligoniv-zvalishh-pobutovih-vidhodiv-v-ukrayini/.
 15. ДБН В.2.4-2-2005 Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування. – К. : Держбуд України, 2005. – 33 с.
 16. Аналітичний звіт про аналіз обласних програм поводження з відходами / за заг. ред. О.Кравченко. – Львів, Манускрипт, 2019. – 52 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://epl.org.ua/wp-content/uploads/2019/07/2533_EPL_Analituchnuy_zvit_vidhodu_NET.pdf?fbclid=IwAR1yqj
  ZLgkqRAO3QeYr7PCY1eno2Dn33Se3JlTxWm3bWhgJirinmwxGEcEw
  .
 17. Перелік діючих регіональних природоохоронних програм і тих, що розроблялись в областях у 2017 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://cutt.ly/TeLCBpY.
 18. Звіт за результатами дослідження ринків послуг у сфері поводження з побутовими відходами. – К. : Антимонопольний комітет України, 2018. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/doccatalog/list?currDir=98212&&documentList_stind=21.
 19. Screening of waste management performance of EU Member States. Report submitted under the EC project “Support to Member States in improving waste management based on assessment of Member States’ performance”. Report prepared for the European Commission. – DG ENV, July 2012. – 49 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/Screening_report.pdf.
 20. BiPRO/CRI. Assessment of separate collection schemes in the 28 capitals of the EU. Final report. – 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/Separate%20collection_Final%20Report.pdf.
 21. Хандогіна О.В. Методика комплексної оцінки рівня розвитку системи управління побутовими відходами на регіональному рівні / О.В.Хандогіна // Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. – 2019. – № 5 (118). – С. 40–45. – doi: 10.30929/1995-0519.2019.5.40-45.
 22. Мущинська Н.Ю. Декаплінг-аналіз в оцінці системи управління твердими побутовими відходами в регіонах України / Н.Ю. Мущинська, О.В. Хандогіна // Modern Economics. – 2019. – № 16. – С. 100–107. – https://doi.org/10.31521/modecon.V16(2019)-15.
 23. Програма поводження з твердими побутовими відходами у Київській області на 2017–2020 роки. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://koda.gov.ua/normdoc/pro-skhvalennya-proektu-programi-povod-2/ .
 24. Стратегія управління відходами у Львівській області до 2030 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gw1.oblrada.lviv.ua/rada/rishennialor.nsf/52889c345440ab40c2257b55007e8f51/7ccf6ba2bc2c5a79c225820300531eb7/$FILE/580_dod.pdf.


Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.