DOI: https://doi.org/10.26642/ema-2019-4(90)-126-132

Теоретичне підґрунтя формування об’єднаної Європи

Людмила Іванівна Хомутенко, Агнія Володимирівна Хомутенко

Анотація


Аналіз європейських інтеграційних процесів неможливий без дослідження розвитку ідеї об’єднання європейських народів та основних теоретичних напрямів, що розвивалися протягом декількох століть європейської історії. Тому вивчення теорій та концепцій створення єдиної Європи має важливе значення для розуміння сутності тих процесів, які відбуваються на європейському континенті. В статті аналізуються висвітлені в науковій літературі підходи до розуміння поняття «інтеграція», які характеризується  своєю різноманітністю у визначенні сутності, змісту, механізмів, рівнів взаємодії держав. Визначено, що на сучасному етапі світового розвитку інтеграція держав є загальносвітовим трендом, оскільки в умовах загострення конкурентної боротьби між країнами надає можливість спільними зусиллями в об’єднанні протистояти більш впливовішим країнам світу. У статті розглянуто передумови європейської інтеграції: історичні, політичні, соціально-економічні, цивілізаційно-культурні. Досліджено теоретичні засади процесів європейської інтеграції, висвітлено еволюцію теоретичної думки щодо вибору євроінтеграційної моделі в різні часи європейської історії. Узагальнено характеристики головних напрямів розвитку ключових теорій та концепцій європейської інтеграції, проведено їх порівняння. Звернено увагу на федералістські теорії українського походження, що обґрунтовували можливості федеративних об’єднань України з іншими державами, які б мали спільні історичні умови і зв’язки. Узагальнюючи розгляд зазначених концепцій європейської інтеграції та підходів до неї, слід зауважити, що проблеми, пов’язані з визначенням теоретичних підвалин сучасного інтеграційного розвитку, мають об’єктивний характер. Це зумовлено як процесами поглиблення, так і розширення самого Європейського Союзу, а також значним розширенням кола міжнародних суб’єктів, ступеня їх взаємодії та взаємозалежності. Існуючі теорії не охоплюють повністю всі інтеграційні процеси можливий дезінтеграційний розвиток, що зумовлює виникнення і розвиток нових концепцій інтеграції.

Ключові слова


інтеграція; європейська інтеграція; Європейський Союз; теорії; концепції; об’єднання європейських народів

Повний текст:

PDF

Посилання


Bondarenkо, V.D. and Vashhuk, F.G. (ed.) (2011), Filosofija integracii', ZakDU, Uzhgorod, Jevrointegracija: ukrai'ns'kyj vymir, Issue 18, 544 p.

Tinbergen, J. (1954), International Economic Integration, London, 122 p.

Poshedina, O.I. (ed.) (2008), Jevropejs'kyj Sojuz, NAOU, Kyi'v, 397 p.

Cherevatyj, S.V. (2010), «Rozvytok idei' jevropejs'koi' integracii' ta i'i' znachennja dlja Ukrai'ny», Suchasna ukrai'ns'ka polityka. Polityky i politology pro nei', Issue 19, Kyi'v, pp. 358–366.

Gorjunova, Je.O. (2013), Jevrointegracija, Akademvydav, Kyi'v, 224 p.

Makarenko, L.I. and Homutenko, M.I. (ed.) (2014), Jevropejs'ka integracija, CUL, Kyi'v, 344 p.

Kopijka, V.V. and Shynkarenko, T.I. (2012), Jevropejs'kyj Sojuz: istorija i zasady funkcionuvannja, in Gubers'kogo, L.V. (ed.), 2nd ed., Znannja, Kyi'v, 759 p.

Tregub, O.I. (2013), «Teoretychni zasady jevropejs'koi' integracii'», No. 9 (101), veresen', pp. 148–153.

Rosamond, B. (2000), Theories of European Integration, Palgrave, New York, 242 p.

Panchenko, T.V. (2011), Pryncyp subsydiarnosti u suchasnomu demokratychnomu rozvytku, Majdan, Harkiv, 368 p.

Kant, Y. (2003), «K vechnomu myru», avt.–uporjad. Andrushhenko, V.P. ta in., Filosofija polityky, Vol. 2, Znannja Ukrai'ny, Kyi'v, pp. 19–55.

Kamins'kyj, Je. and Troshhans'kyj, V. (1991), «Myhajlo Grushevs'kyj: «Ja promovljaju vid demokratii'», Ljudyna i svit, No. 6, pp. 14–16.

Plazova, T. (2007), «Federalizm ta Ukrai'na v pogljadah M.Grushevs'kogo», Ukrai'ns'ka nacional'na ideja: realii' ta perspektyvy rozvytku, No. 19, In-t narodoznavstva NANU, In-t ukrai'noznavstva NANU, L'viv, pp. 38–42.

Mitrany, D.A. (1995), Working Peace System. An Argument for the Functional Development of International Organization, Royal Institute for International Affairs, Oxford University Press, London, 221 p.

Haas, E. (1968), The Uniting Europe: Political, Social, and Economic Forces, 19501957, 2nd еd., Stanford University Press, Stanford CA, pp. 315–317.

Lindberg, L.N. and Scheingold, S.A. (1970), Europe’s would-be Polity. Patterns of Change in the European Community. Englewood Cliffs, Prentice-Hall, N.J., 314 p.

Popovich, A., Integracija: teoreticheskie aspekty, [Online], available at: http://fmp-gugn.narod.ru/pop2.html

Deutsch, K., Political community at the international level: problems of definition and measurement, Princeton University, Princeton, New Jersey, 1953.

Ovcharenko, N., «Modeli sovremennyh integracionnyh processov», [Online], available at: http://www.xserver.ru/user/msipr/

Hoffmann, S., (1998), «Obstinate or Obsolete? The Fate of the Nation State and the Case of Western Europe», The European Union. Readings on the Theory and Practice of European Integration, in Nelsen, В. and Stubb, A. (ed.), 2nd еd., Macmillan Press LTD, London, pp. 157–172.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Філософія інтеграції : монографія / за заг. ред. В.Д. Бондаренка, Ф.Г. Ващука. – Ужгород : ЗакДУ, 2011. – 544 с.
 2. Tinbergen J. International Economic Integration / J.Tinbergen. – London, 1954. – 122 p.
 3. Європейський Союз / за заг. ред. О.І. Пошедіна. – Київ : НАОУ, 2008. – 397 с.
 4. Череватий С.В. Розвиток ідеї європейської інтеграції та її значення для України / С.В.Череватий // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – К., 2010. – Вип. 19. – С. 358–366.
 5. Горюнова Є.О. Євроінтеграція : навч. посібник / Є.О. Горюнова. – К. : Академвидав, 2013. – 224 с.
 6. Європейська інтеграція : навч. посібник / за ред. М.І. Макаренка, Л.І. Хомутенко. – Київ : ЦУЛ, 2014. – 344 с.
 7. Копійка В.В. Європейський Союз: історія і засади функціонування : навч. посібник /В.В. Копійка, Т.І. Шинкаренко ; за ред. Л.В. Губерського. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2012. – 759 с.
 8. Трегуб О.І. Теоретичні засади європейської інтеграції / О.І. Трегуб // Грані. – 2013. – № 9 (101). – вересень. – С. 148–153.
 9. Rosamond B. Theories of European Integration / B.Rosamond. – New York : Palgrave, 2000. – 242 p.
 10. Панченко Т.В. Принцип субсидіарності у сучасному демократичному розвитку : монографія / Т.В. Панченко. – Х. : Майдан, 2011. – 368 с.
 11. Кант И. К вечному миру / И.Кант // Філософія політики : хрестоматія : У 4 т. Т. 2. / авт.-упоряд. В.П. Андрущенко (кер.) та ін. – К. : Знання України, 2003. – С. 19–55.
 12. Камінський Є. Михайло Грушевський: «Я промовляю від демократії» / Є.Камінський, В.Трощанський // Людина і світ. – 1991. – № 6. – С. 14–16.
 13. Плазова Т. Федералізм та Україна в поглядах М.Грушевського / Т.Плазова // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наук. праць. – Львів : Ін-т народознавства НАНУ ; Ін-т українознавства НАНУ, 2007. – № 19. – С. 38–42.
 14. Mitrany D.A. Working Peace System. An Argument for the Functional Development of International Organization / D.Mitrany. – London : Royal Institute for International Affairs ; Oxford University Press, 1995. – 221 p.
 15. Haas E. The Uniting Europe: Political, Social, and Economic Forces, 1950–1957 / E.Haas. – 2nd еd. – Stanford CA : Stanford University Press, 1968. – P. 315–317.
 16. Lindberg L.N. Europe’s would-be Polity. Patterns of Change in the European Community. Englewood Cliffs / L.N. Lindberg, S.A. Scheingold. – N.J. : Prentice-Hall, 1970. – 314 p.
 17. Попович А. Интеграция: теоретические аспекты / А.Попович [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://fmp-gugn.narod.ru/pop2.html.
 18. Deutsch K. Political community at the international level: problems of definition and measurement / K.Deutsch. – Princeton, New Jersey : Princeton University, 1953.
 19. Овчаренко Н. Модели современных интеграционных процессов / Н.Овчаренко [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.xserver.ru/user/msipr/.
 20. Hoffmann S. Obstinate or Obsolete? The Fate of the Nation State and the Case of Western Europe / S.Hoffmann // The European Union. Readings on the Theory and Practice of European Integration/ В.Nelsen, A.Stubb. – 2nd еd. – London : Macmillan Press LTD, 1998. – P. 157–172.


Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.