DOI: https://doi.org/10.26642/ema-2019-4(90)-195-198

Формування спеціалізованих компетентностей фахівців публічного управління через призму принципу доброчесності

Костянтин Харитонович Герасимюк

Анотація


Сучасні виклики, які стоять перед управлінцями, вимагають якісної підготовки управлінських кадрів закладами вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». Метою статті стало, на основі аналізу результатів загальнотеоретичних та галузевих досліджень сучасного стану формування спеціалізованих компетентностей майбутніх фахівців публічного управління, виявити існуючі проблеми в цій сфері та запропонувати напрями їх вирішення. Сьогодні закладам вищої освіти нормативно-правова база, стандарти вищої освіти визначають спеціалізовані компетентності для фахівців публічного управління. Визначено, що державні службовці у своїй діяльності керуються принципами етики державної служби, в тому числі й доброчесності. Аналізуючи вимоги чинного законодавства та освітніх програм до спеціалізованих компетентностей діючих та майбутніх фахівців публічного управління, можна дійти чіткого висновку, що їх формування має відбуватися через призму принципу доброчесності. Проте, саме практичний бік формування спеціалізованих компетентностей через призму доброчесності у здобувачів певною мірою ускладнюється українськими реаліями. А саме – відсутністю дієвого мотиваційного та організаційного механізму державного управління удосконалення служби в органах публічного управління. Його відсутність спричиняє не лише проблеми в середовищі працюючих державних службовців різних рівнів, а й впливає на підготовку майбутніх фахівців зазначеної галузі.

Ключові слова


принцип доброчесності, компетентності; спеціалізовані компетентності; механізми державного управління; публічне управління; державна служба

Повний текст:

PDF

Посилання


Dzhumagel'dijeva, G.D., Orlenko, Ja.Ju. and Sergijenko, I.G. (2019), «Mehanizm vreguljuvannja konfliktu interesiv v systemi derzhavnogo upravlinn», Derzhavne upravlinnja: udoskonalennja ta rozvytok, No. 2, [Online], available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1386

Klymenko, I.V., Akimov, O.O. and Afonin, E.A. (2016), Suchasni modeli kompetencij derzhavnyh sluzhbovciv, monografija, Centr uchbovoi' literatury, Kyi'v, 176 p.

«Masovi skorochennja v rajadministracijah. Golova profspilky pro te, jak rjatuvatys' derzhsluzhbovcjam», URL: https://glavcom.ua/country/incidents/masovi-skorochennya-v-rayadministraciyah-golova-profspilki-pro-te-yak-ryatuvatis-derzhsluzhbovcyam-639940.html

Plecan, H.V. (2019), «Formuvannja i udoskonalennja kadrovoi' polityky v seredovyshhi publichnogo upravlinnja: zarubizhnyj dosvid», Derzhavne upravlinnja: udoskonalennja ta rozvytok, No. 5, [Online], available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1437. DOI: 10.32702/2307-2156-2019.5.26

Verhovna Rada Ukrai'ny (2015), Pro derzhavnu sluzhbu, zakon, from 10 grudnja, N 889–VIII, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19

Nacional'ne agentstvo Ukrai'ny z pytan' derzhavnoi' sluzhby (2016), Pro zatverdzhennja Zagal'nyh pravyl etychnoi' povedinky derzhavnyh sluzhbovciv ta posadovyh osib miscevogo samovrjaduvannja, Nakaz, from 05 lypen', N 158, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1203-16

Ministerstvo osvity i nauky Ukrai'ny (2018), Pro zatverdzhennja standartu vyshhoi' osvity za special'nistju 281 Publichne upravlinnja ta administruvannja dlja pershogo (bakalavrs'kogo) rivnja vyshhoi' osvity, Nakaz, from 29 zhovtnja, N 1172, Vydannja oficijne, Minsterstvо osvity i nauky Ukrai'ny, Kyi'v, 13 p.

«The Principles of Public Administration for European Neighbourhood Policy countries. Support for Improvement in Governance and Management», SIGMA, URL: http://www.sigmaweb.org/publications/Principles%20-ENP-Eng.pdf

Sas, O., Decentralizacija + didzhytalizacija = nova upravlins'ka elita Ukrai'ny, URL: https://mindlab.media/article/40?fbclid=IwAR1nPFdINYRtvDaDDjBRnbN154cCSGO9DSmHlFCzuripuMHuhaeIRIAI3Wg

Serdjuk, O.I., Myrna, O.V. and Shupta, I.M. (2018), «Misce dobrochesnosti v modeli kompetencij derzhavnyh sluzhbovciv ta systemi cinnostej osobystosti pry zapobiganni korupcii'», Derzhavne upravlinnja: udoskonalennja ta rozvytok, No. 3, [Online], available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1209

Ministerstvo osvity i nauky (2017), Standart vyshhoi' osvity Riven' vyshhoi' osvity drugyj (magisters'kyj), special'nist' 281 «Publichne upravlinnja ta administruvannja», proekt, Vydannja oficijne, Ministerstvо osvity i nauky Ukrai'ny, Kyi'v, 15 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Джумагельдієва Г.Д. Механізм врегулювання конфлікту інтересів в системі державного управління / Г.Д. Джумагельдієва, Я.Ю. Орленко, І.Г. Сергієнко // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2019. – № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1386; DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.3.
 2. Клименко І.В. Сучасні моделі компетенцій державних службовців : монографія / І.В. Клименко, О.О. Акімов, Е.А. Афонін. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 176 с.
 3. Масові скорочення в райадміністраціях. Голова профспілки про те, як рятуватись держслужбовцям. URL: https://glavcom.ua/country/incidents/masovi-skorochennya-v-rayadministraciyah-golova-profspilki-pro-te-yak-ryatuvatis-derzhsluzhbovcyam-639940.html.
 4. Плецан Х.В. Формування і удосконалення кадрової політики в середовищі публічного управління: зарубіжний досвід / Х.В. Плецан // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2019. – № 5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1437; DOI: 10.32702/2307-2156-2019.5.26.
 5. Про державну службу : закон від 10 грудня 2015 року N 889-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19.
 6. Про затвердження загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування : Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 року N 158 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1203-16.
 7. Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.10.2018 року N 1172. – Київ : Видання офіційне Міністерства освіти і науки України, 2018. – 13 с.
 8. The Principles of Public Administration for European Neighbourhood Policy countries. Support for Improvement in Governance and Management. – SIGMA. URL: http://www.sigmaweb.org/publications/Principles%20-ENP-Eng.pdf.
 9. Сас О. Децентралізація + діджиталізація = нова управлінська еліта України. URL: https://mindlab.media/article/40?fbclid=IwAR1nPFdINYRtvDaDDjBRnbN154cCSGO9DSmHlFCzuripuMHuhaeIRIAI3Wg.
 10. Сердюк О.І. Місце доброчесності в моделі компетенцій державних службовців та системі цінностей особистості при запобіганні корупції / О.І. Сердюк, О.В. Мирна, І.М. Шупта // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2018. – № 3 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1209.
 11. Стандарт вищої освіти Рівень вищої освіти другий (магістерський), спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» : проект. – Київ : Видання офіційне Міністерства освіти і науки України, 2017. – 15 с.


Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.