DOI: https://doi.org/10.26642/ema-2019-4(90)-28-32

Аналіз впливу спеціалізації підприємства на ефективність виробництва лікарських культур

Тетяна Володимирівна Мірзоєва

Анотація


В умовах сьогодення лікарські рослини – це не тільки джерело рослинної сировини для величезної кількості лікувальних і профілактичних засобів, а й джерело доходу для окремих сільськогосподарських підприємств і домогосподарств населення. Проте, незважаючи на значний попит, який нині існує на лікарські рослини, обсяги їх виробництва в нашій державі дуже малі. В зв’язку з цим необхідними є дослідження розвитку лікарського рослинництва та факторів, які на нього впливають. Метою статі є аналіз впливу спеціалізації підприємства на виробництво лікарських культур. Для досягнення поставленої мети виконані такі завдання: здійснено розподіл господарств на групи за загальною посівною площею рослин лікарських, пряних та ефіроолійних, розподіл досліджуваних господарств за посівною площею рослин лікарських (без ефіроолійних і пряних) і виконано аналіз групування. Дослідженням було охоплено 213 сільськогосподарських підприємств, які функціонували в 2017 р. в сільському господарстві та звітувалися в державні статистичні органи як виробники лікарських рослин, враховуючи пряні та ефіроолійні. Таким чином, у межах цього дослідження застосовано методи статистичного групування та економічного аналізу. Застосування зазначених методів дозволило виявити, що за обсягами виробництва лікарських рослин (без ефіроолійних і пряних) у сфері сільськогосподарського виробництва лідирують великі підприємства із посівними площами більше 100 га, а за рівнем урожайності лідерами є дрібні підприємства. За розмірами виручки лідирують середні й великі підприємства. Відповідно, спеціалізація підприємства в сфері лікарського рослинництва суттєво впливає на розвиток виробництва лікарських культур. Можна вважати чинник спеціалізації одним із орієнтирів ефективного розвитку лікарського рослинництва в умовах сьогодення.

Ключові слова


лікарське рослинництво; спеціалізація підприємства; ефективність виробництва

Повний текст:

PDF

Посилання


Volkova, N.A. (2018) «Analitychna ocinka finansovogo stanu pidpryjemstv sil's'kogo gospodarstva», Visnyk ZhDTU, Serija Ekonomika, upravlinnja ta administruvannja, Vol. 4 (86), pp. 3–7.

Glibov, R.V. (2016) «Grupuvannja ekonomichnyh pokaznykiv: teorija i praktyka», Visnyk ZhDTU, Serija Ekonomichni nauky, Vol.4 (78), pp. 152–157.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrai'ny (2018), Kyiv, [Online], available at: http://www.ukrstat.gov.ua

Kobylyns'ka, T.V. (2018). «Statystychne ocinjuvannja galuzi roslynnyctva», Visnyk ZhDTU, Serija Ekonomichni nauky, Vol. 1 (83), pp. 66–70.

Markytanenko, S. (2019), Efektyvni fermery chy neefektyvni ahrokholdynhy?, [Online], available at: https://latifundist.com/193-efektivn-fermeri-chi-neefektivn-agroholdingi

Tkachuk, G.Ju. (2019), «Suchasni tendencii' rozvytku sil's'kogo gospodarstva v konteksti zabezpechennja jogo ekonomichnoi' bezpeky», Visnyk ZhDTU, Serija Ekonomichni nauky, Vol. 1 (87), pp. 42–47.

Lange, D., Medicinal and Aromatic Plants: Trade, Production, and Management of Botanical Resources, [Online], available at: https://www.researchgate.net/publication/267772013

Refaz Ahmad Dar, Mohd Shahnawaz, Parvaiz Hassan Qazi, General overview of medicinal plants: A review, [Online], available at: http://www.phytopharmajournal.com/Vol6_Issue6_08.pdf

Pyakurel, D., Bhattarai Sharma, I. and Smith-Hall, C., Patterns of change: The dynamics of medicinal plant trade in far-western Nepal, [Online], available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29885362

Salamon, І., The cultivation and processing of medicinal plants in Slovakia, [Online], available at: https://www.researchgate.net/publication/283566447

Stoyanova, М., Trends in the Use of Non-Wood Forest Products in Bulgaria, [Online], available at: ttps://silvabalcanica.files.wordpress.com/2012/11/m_stoyanova.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Волкова Н.А. Аналітична оцінка фінансового стану підприємств сільського господарства / Н.А. Волкова // Вісник ЖДТУ / Серія : Економіка, управління та адміністрування. – 2018. – № 4 (86). – С. 3–7.
 2. Глібов Р.В. Групування економічних показників: теорія і практика / Р.В. Глібов // Вісник ЖДТУ / Серія : Економічні науки. – 2016. – № 4 (78). – С. 152–157.
 3. Державна служба статистики України. – К., 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
 4. Кобилинська Т.В. Статистичне оцінювання галузі рослинництва / Т.В. Кобилинська // Вісник ЖДТУ / Серія : Економічні науки. – 2018. –№ 1 (83). – С. 66–70.
 5. Маркитаненко С. Ефективні фермери чи неефективні агрохолдинги? / С.Маркитаненко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://latifundist.com/193-efektivn-fermeri-chi-neefektivn-agroholdingi.
 6. Ткачук Г.Ю. Сучасні тенденції розвитку сільського господарства в контексті забезпечення його економічної безпеки / Г.Ю. Ткачук // Вісник ЖДТУ / Серія : Економіка, управління та адміністрування. – 2019. – № 1 (87). – С. 42–47.
 7. Lange D. Medicinal and Aromatic Plants: Trade, Production, and Management of Botanical Resources / D.Lange [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.researchgate.net/publication/267772013.
 8. Refaz Ahmad Dar General overview of medicinal plants: A review / Refaz Ahmad Dar, Mohd Shahnawaz, Parvaiz Hassan Qazi [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.phytopharmajournal.com/Vol6_Issue6_08.pdf.
 9. Pyakurel D. Patterns of change: The dynamics of medicinal plant trade in far-western Nepal / Pyakurel D, Bhattarai Sharma I, Smith-Hall C. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29885362.
 10. Salamon І. The cultivation and processing of medicinal plants in Slovakia / І.Salamon [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.researchgate.net/publication/283566447.
 11. Stoyanova М. Trends in the Use of Non-Wood Forest Products in Bulgaria / М.Stoyanova [Електронний ресурс]. – Режим доступу : ttps://silvabalcanica.files.wordpress.com/2012/11/m_stoyanova.pdf.


Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.