Економіка, управління та адміністрування

"Економіка, управління та адміністрування" – науковий журнал, який раніше мав назву "Вісник ЖДТУ. Серія: Економіка, управління та адміністрування", заснований у квітні 1994 р.

Видання включено до «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» Категорії «Б».

Виходить 4 рази на рік.

Основна мета журналу – оприлюднення, висвітлення і обговорення теоретичних та емпіричних результатів наукових досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених у сфері національної та міжнародної економіки, державного управління, фінансової системи, економіки підприємств, статистики, інформаційного забезпечення систем управління, обліку та аудиту, економічної безпеки держави та суб’єктів підприємництва за допомогою відкритого доступу до публікацій дослідників.

Видання співпрацює з провідними науковими школами, ЗВО України, громадськими та професійними організаціями, органами державної влади та місцевого самоврядування, а його проблематика кореспондує із тематикою наукових і прикладних наукових досліджень університету (інженерних, соціальних, екологічних).

Редакційна колегія приймає до розгляду оригінальні наукові статті за такими напрямами:

  • Економіка;
  • Облік і оподаткування;
  • Фінанси, банківська справа та страхування;
  • Менеджмент;
  • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
  • Публічне управління та адміністрування;
  • Міжнародні економічні відносини.

Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.

Журнал представлено у базах даних: Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory; DOAJ; WorldCat; BASE ; Google Scholar, ResearchBib

ISSN 2664-2468 (Online), ISSN 2664-245Х (Print)


ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Євдокимов Віктор Валерійович – д.е.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка», Україна.

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Олійник Оксана Вікторівна, д.е.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка», Україна.

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

Грицишен Дімітрій Олександрович, д.е.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка», Україна.

ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ

Економіка

Бутко Микола Петрович – д. е. н., проф., Чернігівський національний технологічний університет, Україна;

Валінкевич Наталія Василівна – д.е.н., доц., Поліський національний університет, Україна.

Менеджмент

Гарафонова Ольга Іванівна – д.е.н., проф., ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана, Україна;

Тарасюк Галина Миколаївна - д.е.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка», Україна.

Міжнародні економічні відносини

Борзенко Олена Олександрівна - д.е.н., Інститут економіки та прогнозування НАН України, Україна;

Романчук Катерина Василівна– д.е.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка», Україна.

Шиманська Катерина Володимирівна – д.е.н., доц., Державний університет «Житомирська політехніка», Україна.

Облік і оподаткування

Жиглей Ірина Вікторівна – д.е.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка», Україна;

Замула Ірина Валеріївна - д.е.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка», Україна;

Легенчук Сергій Федорович -д.е.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка», Україна;

Мартинюк Тереза - д.е.н., проф., Сопотська Вища школа, Польща;

Петрук Олександр Михайлович – д.е.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка», Україна;

Ремлейн Мажена - д.е.н, проф., Познанський економічний університет, Польща;

Спігарська Єва – PhD, доц., Гданський університет, Польща.

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Гросул Вікторія Анатоліївна - д.е.н., проф., Харківський державний університет харчування та торгівлі, Україна;

Фролова Лариса Володимирівна – д.е.н., проф., академік Академії економічних наук,, Одеський національний політехнічний університет, Україна.

Публічне управління та адміністрування

Домбровська Світлана Миколаївна - д.е.н., проф., Національний університет цивільного захисту України;

Міхальські Томаш - доктор наук габіліт, проф., Гданський університет, Польща;

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна - доктор наук з державного управління, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, Україна;

Сергієнко Лариса Василівна – к. н. з державного управління., Державний університет «Житомирська політехніка», Україна.

Фінанси, банківська справа та страхування

Виговська Наталія Георгіївна - д.е.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка», Україна;

Лєонов Сергій В’ячеславович - д.е.н., проф., Сумський державний університет, Україна;

Макаренко Інна Олександрівна – к.е.н., доц., Сумський державний університет, Україна;

Мейзлік Ладіслав - к.е.н., Вища економічна школа, м.Прага, Республіка Чехія;

Мошенський Сергій Захарович – проф., Державний університет «Житомирська політехніка», Україна.

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ
Державний університет «Житомирська політехніка»
вул. Чуднівська 103, Житомир, Україна, 10005
e-mail: rvv@ztu.edu.ua

Тел. 0412 41-39-87