Про журнал

"Економіка, управління та адміністрування" – науковий журнал, який раніше мав назву "Вісник ЖДТУ. Серія: Економіка, управління та адміністрування", заснований у квітні 1994 р.

Видання включено до «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» Категорії «Б».

Виходить 4 рази на рік.

Основна мета журналу – оприлюднення, висвітлення і обговорення теоретичних та емпіричних результатів наукових досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених у сфері національної та міжнародної економіки, державного управління, фінансової системи, економіки підприємств, статистики, інформаційного забезпечення систем управління, обліку та аудиту, економічної безпеки держави та суб’єктів підприємництва за допомогою відкритого доступу до публікацій дослідників.

Видання співпрацює з провідними науковими школами, ЗВО України, громадськими та професійними організаціями, органами державної влади та місцевого самоврядування, а його проблематика кореспондує із тематикою наукових і прикладних наукових досліджень університету (інженерних, соціальних, екологічних).

Редакційна колегія приймає до розгляду оригінальні наукові статті за такими напрямами:

  • Економіка;
  • Облік і оподаткування;
  • Фінанси, банківська справа та страхування;
  • Менеджмент;
  • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
  • Публічне управління та адміністрування;
  • Міжнародні економічні відносини.

Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.

Журнал представлено у базах даних: Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory; DOAJ; WorldCat; BASE ; Google Scholar, ResearchBib

ISSN 2664-2468 (Online), ISSN 2664-245Х (Print)

Поточний номер

№ 1(107) (2024)
Опубліковано: 2024-03-19

Весь випуск

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Переглянути всі випуски