Розвиток сучасної асортиментної концепції торговельних підприємств

Автор(и)

  • Тетяна Олександрівна Біляк Державний університет «Житомирська політехніка», Україна https://orcid.org/0000-0002-3868-9259

DOI:

https://doi.org/10.26642/ema-2024-1(107)-10-16

Ключові слова:

асортиментна концепія; асортиментна політика; асортимент товарів; торговельне підприємство; торговельна діяльність; управління товарним асортиментом

Анотація

У статті досліджено процес формування та розвитку сучасної асортиментної концепції торговельних підприємств. Визначено, що вивчення науково-методичних та прикладних аспектів розвитку сучасної асортиментної концепції торговельних підприємств дозволить українським компаніям більш раціонально адаптуватися до умов нестабільного зовнішнього середовища та досягати встановлених цілей у власній торговельній системі. Обґрунтовано, що асортиментна концепція торговельного підприємства – це стратегічний підхід до управління асортиментом товарів чи послуг, який спрямований на досягнення оптимального балансу між потребами споживачів і здатністю підприємства задовольняти ці потреби. Узагальнено мету формування асортиментної концепції торговельного підприємства, яка полягає в досягненні оптимального і ефективного розподілу товарів або послуг у межах асортименту компанії з метою задоволення потреб споживачів та досягнення стратегічних бізнес-цілей. Визначено основні завдання асортиментної концепції торговельних підприємств, які враховують: вивчення потреб і вимог цільової аудиторії; оптимізацію асортименту продукції; забезпечення динамічності асортименту продукції; формування ефективності асортименту продукції. Встановлено, що формування раціональної асортиментної концепції торговельного підприємства базується на кількох ключових принципах, які спрямовані на створення оптимального та ефективного асортименту товарів або послуг, серед яких виокремлено: клієнтоорієнтованість, динамічність, унікальність, ефективність. Обґрунтовано, що трансформація сучасної асортиментної концепції є важливим фактором успіху підприємств торгівлі в новітніх мінливих умовах. Структуровано основні етапи процесу розробки та реалізації асортиментної концепції торговельного підприємства. Представлено конкретні напрями використання цифрових технологій для формування ефективного асортименту продукції в межах розробленої асортиментної концепції.

Посилання

Bardash, M.S. and Khomenko, O.I. (2016), «Asortymentna polityka pidpryiemstva ta shliakhy yii vdoskonalennia», Efektyvna ekonomika, No. 11, [Online], available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5288

Bychkova, L.A. (2010), «Problemni pytannia formuvannia asortymentnoi polityky torhovelnykh pidpryiemstv», Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, Vol. 4, No. 5, [Online], available at: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2010_5_4/070-072.pdf

Vasylykha, N.V. (2018), «Asortymentna polityka – vazhlyvyi instrument tovarnoi polityky torhovelnoho pidpryiemstva», Ekonomika i suspilstvo, Issue 19, pp. 960–965.

Yefimova, Ye.O. (2017), «Aktualnist asortymentnoi polityky u suchasnomu upravlinni pidpryiemstvom rozdribnoi torhivli», Traіektoriia nauky. Mizhnarodnyi elektronnyi naukovyі zhurnal, No. 7 (12), [Online], available at: file:///C:/Users/HP/Downloads/199-669-1-PB.pdf

Maksiutenko, I.Ie. (2022), «Osnovni pidkhody shchodo formuvannia asortymentu tovariv», [Online], available at: https://kvpubd.kiev.ua/wp-content/uploads/2022/08/tz_13-14_2710.pdf

Chorna, T.M. (2021), Teoretychni osnovy tovaroznavstva, Universytet DFS Ukrainy, Irpin, 598 р.

Dykan, V.L., Kahramanian, A.O., Kalycheva, N.Ye. et al. (2018), Tovaroznavstvo ta komertsiina diialnist, pidruchnyk, in Dykan, V.L. (ed.), UkrDUZT, Kharkiv, 362 p.

Troian, A.V. (2014), «Osoblyvosti asortymentnoi polityky pidpryiemstva v suchasnykh umovakh hospodariuvannia», Efektyvna ekonomika, No. 1, [Online], available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2708

Список використаної літератури:

Бардаш М.С. Асортиментна політика підприємства та шляхи її вдосконалення / М.С. Бардаш, О.І. Хоменко // Ефективна економіка. – 2016. – № 11 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5288.

Бичкова Л.А. Проблемні питання формування асортиментної політики торговельних підприємств / Л.А. Бичкова // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – T. 4, № 5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2010_5_4/070-072.pdf.

Василиха Н.В. Асортиментна політика – важливий інструмент товарної політики торговельного підприємства / Н.В. Василиха // Економіка і суспільство. – 2018. – Вип. 19. – С. 960–965.

Єфімова Є.О. Актуальність асортиментної політики у сучасному управлінні підприємством роздрібної торгівлі / Є.О. Єфімова // Траєкторія науки. Міжнародний електронний науковий журнал. – 2017. – № 7 (12) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : file:///C:/Users/HP/Downloads/199-669-1-PB.pdf.

Максютенко І.Є. Основні підходи щодо формування асортименту товарів / І.Є. Максютенко. – 2022 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://kvpubd.kiev.ua/wp-content/uploads/2022/08/tz_13-14_2710.pdf.

Чорна Т.М. Теоретичні основи товарознавства / Т.М. Чорна. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2021. – 598 с.

Товарознавство та комерційна діяльність : підручник / В.Л. Дикань, А.О. Каграманян, Н.Є. Каличева та ін. ; за ред. В.Л. Диканя. – Харків : УкрДУЗТ, 2018. – 362 с.

Троян А.В. Особливості асортиментної політики підприємства в сучасних умовах господарювання / А.В. Троян // Ефективна економіка. – 2014. – № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2708.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-19

Як цитувати

Біляк, Т. О. (2024). Розвиток сучасної асортиментної концепції торговельних підприємств. Економіка, управління та адміністрування, (1(107), 10–16. https://doi.org/10.26642/ema-2024-1(107)-10-16

Номер

Розділ

МЕНЕДЖМЕНТ