Управління змінами в організації: основні концепції та моделі

Автор(и)

  • Олександр Вікторович Тарасюк Державний університет «Житомирська політехніка», Україна https://orcid.org/0000-0002-5128-3325

DOI:

https://doi.org/10.26642/ema-2024-1(107)-39-46

Ключові слова:

адаптація, модель управління змінами, управління змінами, зміни

Анотація

Досліджено питання генезису формування моделей управління змінами в організації. В умовах воєнного стану в Україні найбільш актуальними HR-пріоритетами компаній є управління робочим навантаженням (57 %), підтримка та допомога працівникам у режимі реального часу (57 %) та перегляд чисельності / організаційної структури (49 %). Більшість компаній (67 %) не змінювали чисельність працівників із початку повномасштабної війни. Скоротили чисельність близько 28 % компаній, за медіаною на 10 %. Найпоширенішою причиною стала вимушена міграція / переїзд працівників. Найбільшими викликами у сфері управління людьми під час війни є безпека працівників (74 %), підтримка продуктивності команд (56 %) та забезпечення неперервності робочих процесів (49 %). Враховуючи ці фактори, доведено, що управління змінами потребує гнучкості та адаптивності, аналізу існуючих моделей управління змінами та вибору тієї моделі, яка буде більш прийнятною для суб’єктів господарювання. За результатами дослідження визначено характеристики моделей управління змінами, які згруповано за основними ознаками: підхід, зміст, механізм, вплив на персонал та можливості застосування. Проведений аналіз сучасних методологій управління змінами, зокрема за моделлю PCI (People-Centred Implementation). Визначено, що інтегровану модель управління змінами доцільно використовувати в організаціях з високим рівнем опору змінам, де важливі переконання, мотивація та гнучкість. Організаціям необхідно прислухатися до співробітників та ділитися інформацією про тенденції галузі, лідерські ідеї, найкращі практики та аналіз конкурентів. Це допоможе кожному зрозуміти, чому зміни необхідні. Доведено доцільність поєднання моделей управління змінами та передових практик їх впровадження. Запропоновано поєднання формули Глейтчера з додатковими моделями, такими як 8-крокова модель Коттера або ADKAR, або модель PCI (People-Centred Implementation), що може  максимально врахувати сильні та слабкі сторони впровадження змін в організаціях.

Посилання

Agazu, B.G., Birbirsa, Z.A., Werke, S.Z. et al. (2022), «Leadership Models and Change Management: A Systematic Review», Research Square, doi: 10.21203/rs.3.rs-2075522/v1.

Ahn, J.-H., Thiagarajan, S., Ramasubramanian, S. et al. (2010), What is change managemnt, University of Washington.

Zosym, M. (2022), «Upravlinnia zminamy», [Online], available at: https://www.maxzosim.com/change-management/

Adizes, I. (2018), Upravlinnia zminamy dlia dosiahnennia nailipshoho rezultatu v biznesi y povsiakdennomu zhytti, Translated by Semyhinoi, T., Fors Ukraina, Kyiv, pp. 34–35.

Tomchuk, O. (2023), «Suchasni pidkhody do upravlinnia zminamy v systemi menedzhmentu personalu kompanii», Ekonomika ta suspilstvo, No. 53, doi: 10.32782/2524-0072/2023-53-79.

«Opytuvannia shchodo vplyvu viiny na pidkhody do upravlinnia liudskym kapitalom», Deloitte, [Online], available at: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ua/Documents/Press-release/AmCham-Deloitte-Survey-onimpact-of-war-on-HC_UKR.pdf

«Change management: the 10 best approaches & models» (2020), [Online], available at: https://sergiocaredda.eu/organisation/change-management-the-10-best-approaches-models/

Montreuil, V.-L. (2023), «Organizational change capability: a scoping literature review and agenda for future research», Management Decision, Vol. 61, No. 5, pp. 1183–1206, doi: 10.1108/MD-01-2022-0051.

Bushe, G.R. and Lewis, S. (2023), «Three change strategies in organization development: data-based, high engagement and generative», Leadership & Organization Development Journal, Vol. 44, No. 2, pp. 173–188, doi: 10.1108/LODJ-05-2022-0229.

Thim, C., Gronau, N., Haase, J. and Grum, M. (2023), «Modeling Change in Business Processes», in Shishkov, B. (ed.), Business Modeling and Software Design. BMSD 2023, Lecture Notes in Business Information Processing, Springer, Cham, doi: 10.1007/978-3-031-36757-1_1.

«Modeli upravlinnia zminamy» (2015), [Online], available at: https://inteltech.com.ua/uk/blogs/modely-upravlenyya-yzmenenyyamy

Zapukhliak, I.B., Zelinska, H.O. and Pobihun, S.A. (2018), «Pidkhody, metody ta instrumenty upravlinnia zminamy v systemi upravlinnia rozvytkom pidpryiemstva», Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, Issue 23, pp. 204–209.

Koretska, N. (2022), «Porivnialnyi analiz modelei upravlinnia zminamy», Ekonomichnyi forum, Vol. 1, No. 4, pp. 90–98, doi: 10.36910/6775-2308-8559-2022-4-11.

Greiner, L. (1972), «Evolution and revolution as organizations grow», Harvard Business Review, July-August, рр. 37–46.

Kotter, J.P. (1998), Winning At Change, Leader to Leader, No. 3, рр. 27–33.

Cameron, E. and Green, M. (2004), Making Sense of Change Management, Kogan Page, New York, 282 р.

Krüger, W. (2009), Excellence in Change, Springer Gabler, Wiesbaden, 448 p., doi: 10.1007/978-3-8349-9510-0.

«The agile Change Management Company», [Online], available at: https://www.changefirst.com/about-us

«What is Gleicher’s formula, and why does it matter?», [Online], available at: https://change.walkme.com/gleichers-formula/

Список використаної літератури:

Leadership Models and Change Management: A Systematic Review / B.G. Agazu, Z.A. Birbirsa, S.Z. Werke and other // Research Square. – 2022. DOI: 10.21203/rs.3.rs-2075522/v1.

What is change managemnt? / J.-H. Ahn, S.Thiagarajan, S.Ramasubramanian and other. – University of Washington, 2010.

Zosym M. Управління змінами / M.Zosym. – 2022 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.maxzosim.com/change-management/.

Адізес І. Управління змінами для досягнення найліпшого результату в бізнесі й повсякденному житті / І.Адізес ; пер. з англ. Т.Семигіної. – Київ : Форс Україна, 2018. – С. 34–35.

Томчук О. Сучасні підходи до управління змінами в системі менеджменту персоналу компанії / О.Томчук // Економіка та суспільство. – 2023. – № 53. DOI: 10.32782/2524-0072/2023-53-79.

Опитування щодо впливу війни на підходи до управління людським капіталом / Deloitte [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ua/Documents/Press-release/AmCham-Deloitte-Survey-onimpact-of-war-on-HC_UKR.pdf.

Change management: the 10 best approaches & models [Electronic resource]. – Access mode : https://sergiocaredda.eu/organisation/change-management-the-10-best-approaches-models/.

Montreuil V.-L. Organizational change capability: a scoping literature review and agenda for future research / V.- L. Montreuil // Management Decision. – 2023. – Vol. 61, № 5. – Р. 1183–1206. DOI: 10.1108/MD-01-2022-0051.

Bushe G.R. Three change strategies in organization development: data-based, high engagement and generative / G.R. Bushe, S.Lewis // Leadership & Organization Development Journal. – 2023. – Vol. 44, No. 2. – Р. 173–188. DOI: 10.1108/LODJ-05-2022-0229.

Modeling Change in Business Processes / C.Thim, N.Gronau, J.Haase, M.Grum ; in B.Shishkov eds. // Business Modeling and Software Design. BMSD 2023 : Lecture Notes in Business Information Processing. – Springer, Cham, 2023. DOI: 10.1007/978-3-031-36757-1_1.

Моделі управління змінами [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://inteltech.com.ua/uk/blogs/modely-upravlenyya-yzmenenyyamy.

Запухляк І.Б. Підходи, методи та інструменти управління змінами в системі управління розвитком підприємства / І.Б. Запухляк, Г.О. Зелінська, С.А. Побігун // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018. – Вип. 23. – С. 204–209.

Корецька Н. Порівняльний аналіз моделей управління змінами / Н.Корецька // Економічний форум. – 2022. – Т. 1, № 4. – С. 90–98. DOI: 10.36910/6775-2308-8559-2022-4-11.

Greiner L. Evolution and revolution as organizations grow / L.Greiner // Harvard Business Review. – 1972. – P. 37– 46.

Kotter J.P. Winning At Change / J.P. Kotter // Leader to Leader. – 1998. – № 3. – P. 27–33.

Cameron E. Making Sense of Change Management / E.Cameron, M.Green. – New York : Kogan Page, 2004. – 282 р.

Krüger W. Excellence in Change / W.Krüger. – Wiesbaden : Springer Gabler, 2009. – 448 p. DOI: 10.1007/978-3-8349-9510-0.

The agile Change Management Company [Electronic resource]. – Access mode : https://www.changefirst.com/about-us.

What is Gleicher’s formula, and why does it matter? [Electronic resource]. – Access mode : https://change.walkme.com/gleichers-formula/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-19

Як цитувати

Тарасюк, О. В. (2024). Управління змінами в організації: основні концепції та моделі . Економіка, управління та адміністрування, (1(107), 39–46. https://doi.org/10.26642/ema-2024-1(107)-39-46

Номер

Розділ

МЕНЕДЖМЕНТ