Характеристика наслідків фінансування міжнародного тероризму як ключових векторів розвитку фінансового моніторингу

Автор(и)

  • Ірина Леонідівна Грабчук Державний університет «Житомирська політехніка», Україна https://orcid.org/0000-0003-3664-7765
  • Тарас Олександрович Власюк Державний університет «Житомирська політехніка», Україна https://orcid.org/0000-0001-8288-7693

DOI:

https://doi.org/10.26642/ema-2024-1(107)-61-65

Ключові слова:

міжнародний тероризм; фінансовий моніторинг; фінансування; наслідки фінансування; терористичний акт

Анотація

Важливим аспектом протидії фінансування міжнародного тероризму є розвиток системи фінансового моніторингу, яка має на меті виявлення, запобігання та припинення фінансових потоків, які використовуються для підтримки терористичних угрупувань. Характеристика наслідків фінансування міжнародного тероризму є ключовим вектором у розвитку такої системи, оскільки вона дозволяє не лише розуміти сутність цієї проблеми, але й визначити ефективні шляхи удосконалення існуючих підходів до фінансового моніторингу. Метою статті є розкриття наслідків тероризму, які є основними векторами розвитку фінансового моніторингу. В процесі дослідження застосовувалися такі методи, як аналіз та синтез, структурно-логічний, критичний аналіз, системне узагальнення, індукція та дедукція. Теоретичною основою дослідження стали праці вітчизняних та зарубіжних науковців, присвячені вказаній проблематиці. У статті ідентифіковано проблему протидії міжнародному тероризму в контексті дослідження наслідків терористичної діяльності. Підтверджено, що смертність від тероризму протягом останніх років залишається досить високою, хоча і кількість терактів зменшилася. Це зумовлено розвитком та використанням технологій, що спричинюють більш небезпечні наслідки. Визначено, що аналіз наслідків фінансування тероризму має проводитися на основі оцінки впливу, як здійснених терористичних актів, так і відмивання доходів, одержаних незаконним шляхом, на різні сфери. На прикладі досвіду зарубіжних країн відображено вплив терористичної діяльності на економічну, політичну сфери, демографічну ситуацію, на позиції держави на міжнародній арені.

Посилання

Ilchenko, V.A. (2017), «Otsiniuvannia vplyvu terorystychnykh aktiv na natsionalnu ekonomiku», Efektyvna ekonomika, No. 12, [Online], available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6553

Mykhailyshyn, L.I. and Korovchuk, Yu.I. (2012), «Mizhnarodnyi teroryzm yak osoblyva forma hlobalnoho konfliktu: prychyny, naslidky ta sposoby borotby», Visnyk Chernivetskoho torhovelno-ekonomichnoho instytutu. Ekonomichni nauky, Issue 2, pp. 48–57.

Skavronska, I. (2014), «Ekonomichnyi vplyv mizhnarodnoho teroryzmu», Ekonomika Ukrainy v umovakh hlobalizatsii i rehionalizatsii, zbirnyk tez dopovidei Mizhnaradnoi naukovo-praktychnoi konferentsii studentiv ta molodykh vchenykh, 3–4 April, TNEU, Ternopil, pp. 72–76.

Ellenberg, E., Bar-On, Z., Luft-Afik, D. et al. (2019), «The long-term consequences of 35 years of terror attacks against civilians in Israel: Medical and nonmedical costs, disability», American journal of disaster medicine, No. 14 (3), рр. 167–173, doi: 10.5055/ajdm.2019.0328.

Katulis, B. and Juu, P. (2021), «The Lessons Learned for U.S. National Security Policy in the 20 Years Since 9/11», [Online], available at: https://www.americanprogress.org/article/lessons-learned-u-s-national-security-policy-20-years-since-911/

Kosiak, S.M. (2003), «Funding for Defense, Homeland Security and Combating Terrorism Since 9/11: Where has all the money gone?», Security After 9/11. Strategy Choices and Budget Tradeoffs, A briefing book, рp. 7–12, [Online], available at: https://www.files.ethz.ch/isn/28261/security-after-911.pdf

Statista, [Online], available at: https://www.statista.com/

Stein, N.R., Schorr, Y., Krantz, L. et al. (2013), «The differential impact of terrorism on two Israeli communities», The American journal of orthopsychiatry, No. 83 (4), рр. 528–535, doi: 10.1111/ajop.12044.

Список використаної літератури:

Ільченко В.А. Оцінювання впливу терористичних актів на національну економіку / В.А. Ільченко // Ефективна економіка. – 2017. – № 12 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6553.

Михайлишин Л.І. Міжнародний тероризм як особлива форма глобального конфлікту: причини, наслідки та способи боротьби / Л.І. Михайлишин, Ю.І. Коровчук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. – 2012. – Вип. 2. – С. 48–57.

Скавронська І. Економічний вплив міжнародного тероризму / І.Скавронська // Економіка України в умовах глобалізації і регіоналізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. студ. та молод. вчених, 3–4 квіт. –Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 72–76.

The long-term consequences of 35 years of terror attacks against civilians in Israel: Medical and nonmedical costs, disability / E.Ellenberg, Z.Bar-On, D.Luft-Afik and other // American journal of disaster medicine. – 2019. – № 14 (3). – Р. 167–173. DOI: 10.5055/ajdm.2019.0328.

Katulis B. The Lessons Learned for U.S. National Security Policy in the 20 Years Since 9/11 / B.Katulis, P.Juu. – 2021 [Electronic resource]. – Access mode : https://www.americanprogress.org/article/lessons-learned-u-s-national-security-policy-20-years-since-911/.

Kosiak S.M. Funding for Defense, Homeland Security and Combating Terrorism Since 9/11: Where has all the money gone? / S.M. Kosiak // Security After 9/11 Strategy Choices and Budget Tradeoffs : A briefing book. – 2003.

Statista [Electronic resource]. – Access mode : https://www.statista.com/.

The differential impact of terrorism on two Israeli communities / N.R. Stein, Y.Schorr, L.Krantz and other // The American journal of orthopsychiatry. – 2013. – № 83 (4). – Р. 528–535. DOI: 10.1111/ajop.12044.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-19

Як цитувати

Грабчук, І. Л., & Власюк, Т. О. (2024). Характеристика наслідків фінансування міжнародного тероризму як ключових векторів розвитку фінансового моніторингу. Економіка, управління та адміністрування, (1(107), 61–65. https://doi.org/10.26642/ema-2024-1(107)-61-65

Номер

Розділ

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ