Просування територіального продукту в територіальному маркетингу

Автор(и)

  • Оксана Володимирівна Якушевська Державний університет «Житомирська політехніка», Україна https://orcid.org/0000-0001-9351-4200

DOI:

https://doi.org/10.26642/ema-2024-1(107)-47-54

Ключові слова:

територіальний маркетинг, територіальний продукт, просування території, організація громадської думки

Анотація

Просування територіального продукту спрямоване на підвищення привабливості території як місця проживання або здійснення діяльності. Метою даної статті є планування та організація просування територіального продукту в територіальному маркетингу та визначення його ролі у формуванні привабливості території.

У територіальному маркетингу просування територіальних продуктів дозволяє підвищити обізнаність про територію, створити її привабливість, зосередитися на її ресурсах, умовах проживання та ділової активності. Основним завданням тут є формування позитивного іміджу території, виходячи з її історичних переваг або привабливих рис, які формуються сьогодні. Необхідно використовувати різні інструменти просування території (рекламу, прямий «продаж», заходи щодо стимулювання попиту, інтерактивний маркетинг, організацію громадської думки), щоб викликати реакцію у клієнтів, як стійку перевагу території як місця проживання, відпочинку, ведення діяльності або надавати перевагу товарам місцевих виробників.

Як показує практика, впровадження територіального маркетингу часто починається з вирішення завдання просування території. Державні органи прагнуть підвищити інвестиційну привабливість території, туристичні компанії прагнуть залучити гостей, комерційні організації прагнуть реалізувати продукцію місцевих виробників, а некомерційні організації прагнуть отримати гранти. Кожен учасник територіального маркетингу розуміє важливість просування інформації про територію. Але по-справжньому позитивних результатів досягають лише ті території, які розуміють, що просування територіальних продуктів – це лише верхівка айсберга, маленька частина тієї колосальної роботи, яка передує власне просуванню. Усі суб’єкти територіального маркетингу повинні брати участь у просуванні території та формуванні її позитивного образу.

Посилання

Anholt, S. (2007), Competitive Identity: The New Brand Management for Nations, Cities and Regions, 1st ed., Palgrave Macmillan, 160 p.

«Destination Think!», Destination marketing, the ultimate guide, [Online], available at: https://destinationthink.com/resources/guide/

«Local identity and territorial marketing: Strategies for communication», International Journal of Economic Practices and Theories, [Online], available at: https://www.researchgate.net/publication/235775253_Local_Identity_and_Territorial_Marketing_Strategies_for_Communication

«Territorial marketing: a review of recent literature», Journal of Regional Research, [Online], available at: https://www.researchgate.com/publication/340071537_TERRITORIAL_MARKETING_A_REVIEW_OF_RECENT_LITERATURE

Kotler, P., Haider, D.H. and Rein, I. (2017), Marketing Places: Attracting Investment, Industry, and Tourism to Cities, States, and Nations, Routledge.

Rainisto, S.K. (2018), Place Branding for Small Cities, Regions, and Downtowns: The Essentials for Successful Destinations, Routledge.

Zenker, S. and Braun, E. (2017), «Branding the destination versus the place: The effects of brand complexity and identification for residents and visitors», Tourism Management, No. 58, pp. 15–27.

Ankholt, S. (2017), Mistsevyi heroi. Yak terytorii mozhut zminyty svit, Nash format.

Kotler, F. (2017), Terytorialnyi marketynh: yak zrobyty misto, oblast, krainu pryvablyvishoiu, Interaktyvna knyha.

Kotova, N.M. (2017), «Terytorialnyi marketynh: suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku v Ukraini», Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu, Issue 31, pp. 45–50.

Pankrukhin, O. (2017), «Imidzh ta marketynh terytorii: svitovyi dosvid ta ukrainski realii», Ekonomika ta derzhava, No. 3, pp. 85–89.

Rainisto, S. (2017), Stratehichnyi terytorialnyi marketynh: yak zabezpechyty konkurentospromozhnist mist ta rehioniv, Instytut stratehichnykh doslidzhen.

Starostina, A.V. (2017), «Metodolohiia rozvytku terytorialnoho marketynhu v umovakh transformatsii hospodarskykh vidnosyn», Ekonomika. Finansy. Pravo, No. 2 (12), pp. 23–29.

Trehubov, O.V. (2017), «Terytorialnyi marketynh yak instrument efektyvnoho upravlinnia rozvytkom rehionu», Aktualni problemy ekonomiky, No. 6 (180), pp. 86–91.

Shchelkunov, V.V. (2015), «Terytorialnyi marketynh: poniattia ta sutnist», Marketynh i tsinoutvorennia v promyslovosti, No. 1 (13), pp. 57–63.

Verkhovna Rada Ukrainy (1996), Pro reklamu, Zakon Ukrainy vid 3 lypnia 1996 roku, No. 270-96, St. 181.

Список використаної літератури:

Anholt S. Competitive Identity: The New Brand Management for Nations, Cities and Regions / S.Anholt. – 1-st edition. – Palgrave Macmillan, 2007. – 160 p.

Destination Think! / Destination marketing : The ultimate guide [Electronic resource]. – Access mode : https://destinationthink.com/resources/guide/.

Local identity and territorial marketing: Strategies for communication / International Journal of Economic Practices and Theories [Electronic resource]. – Access mode : https://www.researchgate.net/publication/235775253_Local_Identity_and_Territorial_Marketing_Strategies_for_Communication.

Territorial marketing: a review of recent literature / Journal of Regional Research [Electronic resource]. – Access mode : https://www.researchgate.com/publication/340071537_TERRITORIAL_MARKETING_A_REVIEW_OF_RECENT_LITERATURE.

Kotler P. Marketing Places: Attracting Investment, Industry, and Tourism to Cities, States, and Nations / P.Kotler, D.H. Haider, I.Rein. – Routledge, 2017.

S.K. Place Branding for Small Cities, Regions, and Downtowns: The Essentials for Successful Destinations / S.K. Rainisto. – Routledge, 2018.

Zenker S. Branding the destination versus the place: The effects of brand complexity and identification for residents and visitors / S.Zenker, E.Braun // Tourism Management. – 2017. – № 58. – Р. 15–27.

Анхольт С. Місцевий герой. Як території можуть змінити світ / С.Анхольт. – Наш формат, 2017.

Котлер Ф. Територіальний маркетинг: як зробити місто, область, країну привабливішою / Ф.Котлер. – Інтерактивна книга, 2017.

Котова Н.М. Територіальний маркетинг: сучасний стан та перспективи розвитку в Україні / Н.М. Котова // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. – 2017. – Вип. 31. – С. 45–50.

Панкрухін О. Імідж та маркетинг території: світовий досвід та українські реалії / О.Панкрухін // Економіка та держава. – 2017. – № 3. – С. 85–89.

Райністо С. Стратегічний територіальний маркетинг: як забезпечити конкурентоспроможність міст та регіонів / С.Райністо. – Інститут стратегічних досліджень, 2017.

Старостіна А.В. Методологія розвитку територіального маркетингу в умовах трансформації господарських відносин / А.В. Старостіна // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 2 (12). – С. 23–29.

Трегубов О.В. Територіальний маркетинг як інструмент ефективного управління розвитком регіону / О.В. Трегубов // Актуальні проблеми економіки. – 2017. – № 6 (180). – С. 86–91.

Щелкунов В.В. Територіальний маркетинг: поняття та сутність / В.В. Щелкунов // Маркетинг і ціноутворення в промисловості. – 2015. – № 1 (13). – С. 57–63.

Про рекламу : Закон України від 3 липня 1996 року № 270-96 / Верховна Рада України. – 1996. – Ст. 181.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-19

Як цитувати

Якушевська, О. В. (2024). Просування територіального продукту в територіальному маркетингу. Економіка, управління та адміністрування, (1(107), 47–54. https://doi.org/10.26642/ema-2024-1(107)-47-54

Номер

Розділ

МЕНЕДЖМЕНТ