№ 1(91) (2020)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Статті

Житомирська політехніка: 100 років від початку технічної освітньої діяльності PDF
Віктор Валерійович Євдокимов, Оксана Вікторівна Олійник, Андрій Васильович Морозов, Андрій Олегович Чагайда 3-8

ЕКОНОМІКА

Дослідження основних показників економічного розвитку України на ринку інвестицій PDF
Катерина Геннадіївна Антонюк 9-14
Оцінка процесів модернізації на підприємствах деревообробної промисловості PDF
Катерина Олександрівна Бужимська, Ганна Юріївна Ткачук 15-20
Формування та особливості ефективної рекламної кампанії PDF
Юлія Олександрівна Головчук, Людмила Василівна Дибчук 21-26
Аналітична оцінка клієнтського капіталу світових компаній-лідерів PDF
Тетяна Олександрівна Завалій 27-37
Аналіз вихідних даних для формування політики інформаційної безпеки на підприємстві PDF
Ігор Юрійович Маковський 38-42
Збереження людського капіталу як пріоритет функціонування системи соціального захисту та соціального забезпечення у добу глобальних економічних трансформацій PDF
Дмитро Петрович Мельничук, Ірина Анатоліївна Войналович, Ірина Миколаївна Леган, Тетяна Михайлівна Тростенюк 43-47
Сучасна система моделей ведення соціально відповідального бізнесу PDF
Алла Володимирівна Мостепанюк 48-54
Результати діяльності підприємств сфери виробництва: аналітичний аспект PDF
Ігор Іванович Світлишин 55-59
Тенденції розвитку комплексу додаткових послуг для створення конкурентних переваг готелю PDF
Андрій Олегович Чагайда 60-65

МЕНЕДЖМЕНТ

Перспективи застосування методики «Кайдзен» під час змін у медичній галузі України PDF
Олена Віталіївна Громцева, Василь Васильович Стрюков 66-74
Стратегічні карти показників як інструмент управлінської практики PDF
Галина Миколаївна Тарасюк, Олександр Андрійович Донець, Людмила Олександрівна Горшкова 75-80

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Трансформація очікувань користувачів результатів аудиту інтегрованої звітності PDF
Катерина Петрівна Мельник 81-87
Трансформація моделі ризику аудиту в умовах перевірки інтегрованої звітності PDF
Олександр Леонідович Шерстюк 88-95

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Розвиток партнерських відносин держави та банківського сектору PDF (English)
L. M. Vasilieva, L. V. Serhienko 96-98
Фінансовий контроль як категорія фінансових відносин у системі державного управління PDF
Володимир Валентинович Войтенко 99-103
Інституціональне забезпечення координованої реалізації податкової політики на сучасному етапі розвитку українського суспільства PDF
Олексій Вікторович Желай 104-107
Методологічні концепти управління в сфері надання житлово-комунальних послуг на основі мережевого підходу PDF
Ігор Олегович Ніколенко 108-111
Основні положення реалізації державної екологічної політики в умовах глобалізації PDF
Валерій Андрійович Швець 112-115

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Страхування як спосіб гарантування безпеки банківського кредитування PDF
Леонід Леонідович Катранжи, Анна Сергіївна Марина 116-122
Концептуальні засади формування системи фінансової безпеки держави PDF
Юрій Сергійович Костишин 123-132
Розвиток методичних підходів до оцінки рівня фінансової безпеки банківської системи України PDF
Наталія Сергіївна Педченко, Світлана Михайлівна Дячек 133-145
Система фінансово-економічного забезпечення енергозберігаючих заходів в Україні та ЄС PDF
Віталія Вячеславівна Скриль 146-153
Дисконтування дебіторської заборгованості в обліковій політиці підприємства PDF
Ірина Миколаївна Трало 154-159