Роль інклюзії у досягненні Національних цілей сталого розвитку

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.26642/ema-2023-4(106)-115-122

Ключові слова:

Національні цілі сталого розвитку, Стратегія сталого розвитку України, сталий розвиток, інклюзія

Анотація

Стаття зосереджується на дослідженні ролі і значущості інклюзії в контексті сталого розвитку. Автор підкреслює, що інклюзія слугує інструментом, який гарантує рівні можливості для участі всіх громадян у соціальних, економічних та політичних процесах, що є вирішальним для досягнення сталого розвитку. Згідно з цим, інклюзія забезпечує рівні можливості для всіх, що є ключовою передумовою сталого розвитку. Вона допомагає знизити соціальну нерівність і розподіляє владу та ресурси більш справедливо. Важливо зазначити, що інклюзія сприяє сталому розвитку, спонукаючи до більш гармонійного співіснування людей, сприяючи соціальній справедливості та забезпечуючи, щоб всі громадяни мали можливість зробити внесок у розвиток суспільства. Окреслено ключові принципи формування Стратегії сталого розвитку України до 2030 року та їх особливості. В статті проведено аналіз втілення інклюзії в Цілях сталого розвитку Стратегії сталого розвитку України, а також наведено аналіз взаємозвʼязку Національних та Глобальних цілей розвитку ООН. У дослідженні прослідковується важливість інклюзії як фактора у досягненні Національних цілей сталого розвитку. Розглянуто кожну операційну ціль Стратегічних цілей сталого розвитку України в контексті інклюзії, де визначається вплив та роль інклюзії в їх досягненні. Підкреслюючи важливість інклюзивних практик у стратегіях сталого розвитку, як на внутрішньому, так і на міжнародному рівні, суспільства можуть обєднати свої зусилля для забезпечення тривалого процвітання, «не залишаючи нікого позаду». Такий підхід не тільки підвищує загальний добробут суспільства, але й відкриває дорогу для інноваційних рішень, які відображають різні перспективи. Згідно з аналізом, сформовано висновки та надано рекомендації щодо перспектив подальших досліджень сталого розвитку та інклюзії.

Посилання

Рopova, O.L. (2020), «Inkliuzyvnyi rozvytok: nova kontseptsiia chy onovlennia kontseptsii staloho rozvytku», Ekonomika i prohnozuvannia, No. 1, pp. 134–135.

Irtyshcheva, I., Kramarenko, I. and Zavhorodnii, K. (2023), «Оtsinka rivnia staloho inkliuzyvnoho rozvytku Ukrainy», Modeling the development of the economic systems, No. 2, pp. 159–165.

Pavlikha, N.V., Tsymbaliuk, I.O. and Khomiuk, N.L. et al. (2022), Bezpeka staloho rozvytku rehioniv ta terytorialnykh hromad Ukrainy na zasadakh inkliuzyvnoho zrostannia, monohrafiia, Vezha-Druk, Lutsk, 516 p.

Seniuk, Yu.V. and Morozov, O.F. (2018), «Systema hromadskoho zdorovʼia yak innovatsiina problema ta fundament staloho inkliuzyvnoho rozvytku Ukrainy», Problemy innovatsiino-investytsiinoho rozvytku. Seriia. Ekonomika ta menedzhment, No. 16, pp. 109–136.

Prohnimak, O.D. (2018), «Inkliuzyvnyi rozvytok Ukrainy: pereshkody vs perspektyvy», Эkonomycheskyi vestnyk Donbassa, No. 1 (51), pp. 187–197.

«Stratehiia staloho rozvytku Ukrainy do 2030 roku», [Online], available at: https://www.undp.org/uk/ukraine/publications/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-2030-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83

Список використаної літератури:

Попова О.Л. Інклюзивний розвиток: нова концепція чи оновлення концепції сталого розвитку / Попова О.Л. // Економіка і прогнозування. – 2020. – № 1. – C. 134–135.

Іртищева І. Oцінка рівня сталого інклюзивного розвитку України / І.Іртищева, І.Крамаренко, К.Завгородній // Modeling the development of the economic systems. – 2023. – № 2. – С. 159–165.

Павліха Н.В. Безпека сталого розвитку регіонів та територіальних громад України на засадах інклюзивного зростання : монографія / Н.В. Павліха, І.О. Цимбалюк, Н.Л. Хомюк та ін. – Луцьк : Вежа-Друк, 2022. – 516 с.

Сенюк Ю.В. Система громадського здоровʼя як інноваційна проблема та фундамент сталого інклюзивного розвитку України / Ю.В. Сенюк, О.Ф. Морозов // Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. Серія: Економіка та менеджмент. – 2018. – № 16. – С. 109–136.

Прогнімак О.Д. Інклюзивний розвиток України: перешкоди vs перспективи / О.Д. Прогнімак // Экономический вестник Донбасса. – 2018. – № 1 (51). – С. 187–197.

Стратегія сталого розвитку України до 2030 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.undp.org/uk/ukraine/publications/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-2030-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-28

Як цитувати

Сергієнко, І. Г., & Ксендзук, В. В. (2023). Роль інклюзії у досягненні Національних цілей сталого розвитку. Економіка, управління та адміністрування, (4(106), 115–122. https://doi.org/10.26642/ema-2023-4(106)-115-122

Номер

Розділ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ