Методичні положення економічного аналізу ефективності процесу евакуації

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.26642/ema-2023-4(106)-76-85

Ключові слова:

економічний аналіз; бухгалтерський облік; облік промислових підприємств; евакуація промислових підприємств; аналітична оцінка; управлінські рішення

Анотація

Економічний аналіз є єдиною інформаційною підсистемою управління господарською діяльністю промислового підприємства, що володіє спеціальним методологічним інструментарієм, що дає можливість оцінити причинно-наслідкові зв’язки та виявити резерви розвитку підприємства. В статті було зауважено, що методологія економічного аналізу є мінливою до змін внутрішнього та зовнішнього середовища та здатна оперативно змінювати методологічний інструментарій для оцінки ефективності управління як чинним, так і новими об’єктами управління. В свою чергу важливим є вивчення процесів евакуації та впливу наслідків бойових дій та окупації державних територій на господарську діяльність промислових підприємств. У процесі дослідження було проаналізовано різні підходи вчених до структури та змісту завдань економічного аналізу господарської діяльності. Розглянуто принципи економічного аналізу, без яких досягнення завдань економічного аналізу є неможливим. Було розроблено методичні положення економічного аналізу ефективності процесів евакуації та відновлення роботи промислового підприємства на безпечних територіях за такими складовими: оцінка впливу бойових дій та окупації державних територій на результати діяльності промислового підприємства, оцінка ефективності необоротних активів; оцінка ефективності оборотних активів; оцінка ефективності витрат на евакуацію промислового підприємства; оцінка ефективності відновлення роботи промислового підприємства на безпечних територіях.

Посилання

Horlachuk, V.V., Kovalenko, O.Yu. and Belinska, S.M. (2013), Ekonomichnyi analiz hospodarskoi diialnosti pidpryiemstva, ChDU im. Petra Mohyly, Mykolaiv, 308 p.

Hrabovetskyi, B.Ie. (2009), Ekonomichnyi analiz, navchalnyi posibnyk, Tsentr navchalnoi literatury, Kyiv, 256 p.

Vyshnevska, O.M., Kozachenko, L.A. and Kostyrko, A.H. (2022), Ekonomichnyi analiz, kurs lektsii dlia zdobuvachiv pochatkovoho (korotkyi tsykl) rivnia vyshchoi osvity OPP «Oblik i opodatkuvannia» spetsialnosti 071 «Oblik i opodatkuvannia» dennoi formy zdobuttia vyshchoi osvity, MNAU, Mykolaiv, 85 p.

Shkromyda, V.V., Vasyliuk, M.M. and Hnatiuk, T.M. (2016), Ekonomichnyi analiz diialnosti subiektiv hospodariuvannia, Vydavets Kushnir, H.M., Ivano-Frankivsk, 219 p.

Seredynska, V.M., Zahorodna, O.M. and Fedorovych R.V. (2010), Ekonomichnyi analiz, Vydavnytstvo Aston, Ternopil.

Volkova, N.A., Volchek, R.M. and Haidaienko, O.M. et al. (2015), Ekonomichnyi analiz, in Volkova, N.A. (ed.), ONEU, rotaprynt, Odesa, 310 p.

Andrieieva, H.I. (2007), Ekonomichnyi analiz, UABS, Sumy, 230 p.

Iehorova, O.V., Dorohan-Pysarenko, L.O. and Lytvyn, O.Yu. (2016), Analiz hospodarskoi diialnosti, RVVD PDAA, Poltava, 308 p.

Kulyk, A.V. (2018), Teoriia ekonomichnoho analizu, DP Vydavnychyi dim «Personal», Kyiv, 452 p.

Kupalova, H.I. (2008), Teoriia ekonomichnoho analizu, Znannia, Kyiv, 639 p.

Boiko, L.O., Volchek, R.M., Volkova, N.A. et al. (2010), Orhanizatsiia ta metodyka ekonomichnoho analizu, ODEU, Odesa, 351 p.

Mykytiuk, V.M., Palamarchuk, T.M., Rusak O.P. et al. (2018), Osnovy ekonomichnoho analizu, in Mykytiuk, V.M. (ed.), Ruta, Zhytomyr, 440 p.

Parasii-Verhunenko, I.M. (2016), Analiz hospodarskoi diialnosti, KNEU, Kyiv, 629 p.

Popovych, P.Ya. (2001), Ekonomichnyi analiz diialnosti subiektiv hospodariuvannia, Ekonomichna dumka, Ternopil, 365 p.

Список використаної літератури:

Горлачук В.В. Економічний аналіз господарської діяльності підприємства : навчальний посібник / В.В. Горлачук, О.Ю. Коваленко, С.М. Белінська. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – 308 c.

Грабовецький Б.Є. Економічний аналіз : навчальний посібник / Б.Є. Грабовецький. – К. : Центр навчальної літератури, 2009. – 256 с.

Економічний аналіз : курс лекцій для здобувачів початкового (короткий цикл) рівня вищої освіти ОПП «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної форми здобуття вищої освіти / Уклад. О.М. Вишневська, Л.А. Козаченко, А.Г. Костирко. – Миколаїв : МНАУ, 2022. – 85 с.

Шкромида В.В. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання : посібник / В.В. Шкромида, М.М. Василюк, Т.М. Гнатюк. – Івано-Франківськ : Видавець Кушнір Г.М., 2016. – 219 с.

Серединська В.М. Економічний аналіз : навчальний посібник / В.М. Серединська, О.М. Загородна, Р.В. Федорович. – Тернопіль : Видавництво Астон, 2010.

Економічний аналіз : навч. посібник / Н.А. Волкова, Р.М. Волчек, О.М. Гайдаєнко та ін. ; за ред. Н.А. Волкової. – Одеса : ОНЕУ, ротапринт, 2015. – 310 с.

Економічний аналіз : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Уклад. Г.І. Андрєєва. – Суми : УАБС, 2007. – 230 с.

Єгорова О.В. Аналіз господарської діяльності : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів аграрного профілю / О.В. Єгорова, Л.О. Дорогань-Писаренко, О.Ю. Литвин. – Полтава : РВВД ПДАА, 2016. – 308 с.

Кулик А.В. Теорія економічного аналізу : навч. посіб. / А.В. Кулик. – К. : ДП Видавничий дім «Персонал», 2018. – 452 с.

Купалова Г.І. Теорія економічного аналізу : навч. посіб. / Г.І. Купалова. – Київ : Знання, 2008. – 639 с.

Організація та методика економічного аналізу : навчальний посібник для бакалаврів всіх напрямків підготовки / Л.О. Бойко, Р.М. Волчек, Н.А. Волкова та ін. – Одеса : ОДЕУ, 2010. – 351 с.

Основи економічного аналізу : навч.-метод. посібник / В.М. Микитюк, Т.М. Паламарчук, О.П. Русак та ін.; за ред. В.М. Микитюка. – Житомир : Рута, 2018. – 440 с.

Парасій-Вергуненко І.М. Аналіз господарської діяльності : підручник / І.М. Парасій-Вергуненко ; за ред. Л.М. Кіндрацької. – К. : КНЕУ, 2016. – 629 с.

Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання : підручник / П.Я. Попович. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 365 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-28

Як цитувати

Юхименко-Назарук, І. А., Тростенюк, Т. М., Наумчук, К. М., Кучук, А. О., & Заглинська, Л. В. (2023). Методичні положення економічного аналізу ефективності процесу евакуації. Економіка, управління та адміністрування, (4(106), 76–85. https://doi.org/10.26642/ema-2023-4(106)-76-85

Номер

Розділ

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ