Пастка аграрної економіки. Ретроспективний аналіз загроз економічній безпеці України

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.26642/ema-2022-4(102)-84-88

Ключові слова:

економічна безпека; сировинна економіка; аграрна економіка; аграрний капіталізм; зерновий експорт; Україна в XVI–XVII століттях; Гданськ

Анотація

Для України, одного з найбільших експортерів зерна та іншої агропродукції, аграрна економіка є важливим джерелом надходжень у бюджет. Однак аграрна модель економічного розвитку, як і будь-яка інша сировинна економіка, створює порівняно легкі і прості прибутки, які витрачаються зазвичай на споживання. Так вона гальмує інвестиції у формування високотехнологічних галузей промисловості. А це створює загрози економічній безпеці, оскільки суттєво обмежує довгострокові економічні перспективи держави у сучасному глобалізованому світі. Модель аграрної економіки почала формуватися в Україні (яка тоді входила до складу польсько-литовської держави, Речі Посполитої) ще в XVI столітті. В цей час у Західну Європу надходила велика кількість золота і срібла із колонізованої Латинської Америки. Це призвело до збільшення обсягу грошей в обігу, а внаслідок цього – до зростання цін на більшість товарів, зокрема на агропродукцію. Великі землевласники вдало скористалися таким моментом і стали важливими постачальниками зерна, вирощеного у своїх маєтках. Зерно везли річками до Вісли і далі у Гданськ, важливий порт на Балтійському морі, де його переправляли переважно у Нідерланди (у той час – центр західноєвропейської економіки). Власники зерна отримували великі прибутки, які витрачали переважно на споживання і на розбудову своїх маєтків. Вдосконалювати агровиробництво у них не було потреби – зерно вирощували кріпосні селяни. Масове виробництво зерна в агрогосподарствах поміщиків утримувало селян від міграції у міста, хоча в інших країнах вони саме у містах зазвичай шукали роботи, стаючи ремісниками і сприяючи виникненню перших промислових підприємств. Так розвиток виробництва в українських містах гальмувався, як сповільнилося і розширення самих міст. І хоча в аграрній українській економіці вже наприкінці XVI століття помітні перші ознаки капіталістичних відносин (виробництво продукції на продаж, інтеграція в європейські ринки зерна та іншої агропродукції, використання найманої праці тощо), такий аграрний капіталізм створив пастку аграрної економіки, з якої протягом наступних століть так і не вдавалося вийти.

Посилання

Brodel', F. (1986), «Struktury povsednevnosti», Material'naya tsivilizatsiya, ekonomika i kapitalizm in 3 vol., Progress, M., Vol. 1, pp. 209.

Vallerstain, I. (2015), «Merkantilizm i konsolidatsiya evropeiskogo mira-ekonomiki, 1600–1750 gg.», Mir-sistema Moderna. V 4 t., Russkii fond sodeistviya obrazovaniyu i nauke, M., Vol. II, pp. 159.

Grushevs'kyj, M.S. (1995), «Zhytje ekonomichne, kul'turne, nacional'ne XIV–XVII vikiv», Istorija Ukrai'ny-Rusy: v 11 t., Naukova dumka, K., 12 kn., Vol. 6, pp. 56–57, 83–84, 182–183, 194–197.

Dejvis, N. (2008), Bozhe igryshhe. Istorija Pol'shhi, Osnovy, K., P. 254.

Kembridzhskaya ekonomicheskaya istoriya Evropy Novogo i Noveishego vremeni (2013), U 2 t. Vol. 1: 1700, Izd-vo In-ta Gaidara, M., 236 p.

Kompan, O.S. (1963), Mista Ukrai'ny v drugij polovyni XVII stolittja, Vyd. AN URSR, K., 387 p.

Moshens'kyj, S.Z. (2005), Evoljucija vekselja, TOV «PoligrafKonsaltyng», K., pp. 280–314.

Meddison, E. (2012), Kontury mirovoi ekonomiki v 1–2030 gg., Izd. Instituta Gaidara, M., 122 p.

Bogucka, M. (1968), «Handel Baltycki a bilans handlowy Polski w pierwszej polowie XVII wieku», Przeglad_Historyczny, No. 59/2, pp. 245–252.

Bogucka, M. (2017), «Żegluga bałtycka w XVII–XVIII wieku w świetle materiałуw z archiwum w Amsterdamie», Zapiski Historyczne, Vol. LXXXII, No. 4, pp. 123–137.

Maczak, A. (1972), Między Gdańskiem a Sundem. Studia nad handlem bałtyckim od połowy XVI do połowy XVII w., PWN, Warszawa, pp. 158–162.

Malinowski, M. and Luiten van Zanden, J. (2016), «Income and its distribution in preindustrial Poland», Cliometrica, Vol. 11, No. 3, pp. 375–401.

Malowist, M. (1960), «A Certain Trade Technique in the Baltic Countries in the Fifteenth to the Seventeenth Centuries», Poland at the Xlth International Congress of Historical Sciences, Polish Academy of Sciences, The Institute of History, Warsaw, 103 р.

Список використаної літератури:

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм (в 3 т.). Т. 1. Структуры повседневности / Ф.Бродель // М. : Прогресс, 1986. – С. 209.

Валлерстайн И. Мир-система Модерна. В 4 т. Т. II. Меркантилизм и консолидация европейского мира-экономики, 1600–1750 гг. / И.Валлерстайн. – М. : Русский фонд содействия образованию и науке, 2015. – С. 159.

Грушевський М.С. Історія України-Руси: в 11 т., 12 кн., Т. 6. Житє економічне, культурне, національне XIV–XVII віків / М.С. Грушевський. – К. : Наукова думка, 1995. – С. 56–57, 83–84, 182–183, 194–197.

Дейвіс Н. Боже ігрище. Історія Польщі / Н.Дейвіс. – К. : Основи, 2008. – С. 254.

Кембриджская экономическая история Европы Нового и Новейшего времени. В 2 т. Т. 1 : 1700. – М. : Изд-во Ин-та Гайдара, 2013. – 236 с.

Компан О.С. Міста України в другій половині XVII століття / О.С. Компан. – К. : Вид. АН УРСР, 1963. – 387 с.

Мошенський С.З. Eволюція векселя / С.З. Мошенський. – К. : ТОВ «ПоліграфКонсалтинг», 2005. – С. 280–314.

Мэддисон Э. Контуры мировой экономики в 1–2030 гг. / Э.Мэддисон. – М. : Изд. Ин-та Гайдара, 2012. – 122 с.

Bogucka M. Handel Baltycki a bilans handlowy Polski w pierwszej polowie XVII wieku / M.Bogucka // Przeglad_Historyczny. – 1968. – № 59/2. – Р. 245–252.

Bogucka M. Żegluga bałtycka w XVII–XVIII wieku w świetle materiałуw z archiwum w Amsterdamie / M.Bogucka // Zapiski Historyczne. – 2017. – T. LXXXII, № 4. – Р. 123–137.

Maczak A. Między Gdańskiem a Sundem. Studia nad handlem bałtyckim od połowy XVI do połowy XVII w. / A.Maczak. – Warszawa : PWN, 1972. – Р. 158–162.

Malinowski M. Income and its distribution in preindustrial Poland / M.Malinowski, J.Luiten van Zanden // Cliometrica. – 2016. – Vol. 11, № 3. – Р. 375–401.

Malowist M. A Certain Trade Technique in the Baltic Countries in the Fifteenth to the Seventeenth Centuries / M.Malowist // Poland at the Xlth International Congress of Historical Sciences. – Warsaw : Polish Academy of Sciences, The Institute of History, 1960. – 103 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Як цитувати

Мошенський, С. З. (2022). Пастка аграрної економіки. Ретроспективний аналіз загроз економічній безпеці України. Економіка, управління та адміністрування, (4(102), 84–88. https://doi.org/10.26642/ema-2022-4(102)-84-88

Номер

Розділ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ