Державне управління зовнішньоторговельною діяльністю країни в умовах воєнного стану

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.26642/ema-2022-4(102)-50-60

Ключові слова:

зовнішньоторговельна політика; механізми державного управління; методи державного управління; зовнішня торгівля; експорт; імпорт; Україна; воєнний стан; війна росії проти України

Анотація

У статті з метою удосконалення напрямів застосування механізмів формування та реалізації державної зовнішньоторговельної політики в умовах воєнного стану  розкрито сутність кожного з них та визначено окремі об’єктно-предметні групи (експорт та імпорт сировинної продукції, експорт та імпорт товарів з високою доданою вартістю, експорт та імпорт послуг, зовнішньоторговельні угоди та створення зон вільної торгівлі). За кожною з груп представлено сукупність методів, що запропоновано застосовувати в межах реалізації механізмів державного управління зовнішньоторговельною діяльністю. Доцільним та обґрунтованим є використання в розрізі: 1) економічного механізму: експортних дотацій та субсидій, кредитування на вигідних для експортерів умовах, податкових канікул, створення бізнес-інкубаторів, страхування експорту, встановлення фітосанітарних норм, процедур ліцензування окремих видів експорту, зниження митних тарифів на імпорт тощо; 2) правового механізму: внесення змін до законодавства, що регулює питання фітосанітарних норм, процедур ліцензування та страхування, створення та розвитку бізнес-інкубаторів, дотримання прав інтелектуальної власності, усунення адміністративних бар’єрів експорту послуг, укладання торговельних угод з країнами різних регіонів, що розвиваються, та мають конкурентні та порівняльні переваги порівняно з Україною; 3) організаційного механізму: структуризація відносин державних органів влади та місцевого самоврядування в сфері розподілу обов’язків та повноважень; посилення участі та ролі всіх рівнів суб’єктів державної зовнішньоторговельної політики; 4) інформаційного механізму: здійснення інформаційної підтримки національних експортно орієнтованих підприємств та імпортерів.

Посилання

Bytjak, Ju.P., Garashhuk, V.M., Djachenko, O.V. et al. (2005), Administratyvne pravo Ukrai'ny, pidruchnyk, in Bytjak, Ju.P. (ed.), Jurinkom Inter, K., 544 p., [Online], available at: http://www.ebk.net.ua/Book/law/bityak_admpu/part3/304.htm

Bakumenko, V.D. and Kravchenko, S.O. (2011), Metodologija systemnyh doslidzhen' v derzhavnomu upravlinni, navch. posib., VPC AMU, K., 116 p.

Vladimirov, K.N. and Bardacheva, V.Yu. (2002), Tamozhennoe regulirovanie, ucheb. posob., Oldi plyus, Kherson, 360 p.

Vplyv vijny na zovnishnju torgivlju Ukrai'ny (za pidsumkamy pershogo pivrichchja 2022 r.), (2022), Nacional'nyj instytut strategichnyh doslidzhen', [Online], available at: http://surl.li/egztx

Galazjuk, N.M. and Galazjuk, Ju.O. (2013), «Derzhavne reguljuvannja ZED vitchyznjanyh pidpryjemstv: teoretychni aspekty», Ekonomichni nauky, Ser. Ekonomichna teorija ta ekonomichna istorija, No. 10, pp. 48–54.

Dombrovs'ka, S.M. (2017), Naprjamy derzhavnogo reguljuvannja zovnishn'oekonomichnoi' dijal'nosti v Ukrai'ni, [Online], available at: http://91.234.43.156/bitstream/123456789/5611/1/18.pdf

Vashhenko, K.O. (ed.) (2014), Metodologija naukovyh doslidzhen' z derzhavnogo upravlinnja, hrestomatija, uporjad.: Zagorodnjuk, S.V., Jevmjeshkina, O.L. and Leshhenko, V.V., NADU, K., 180 p.

Peckovych, M.D. and Krup’jak, N.R. (2014), Ekonomichni metody derzhavnogo reguljuvannja zovnishn'oekonomichnoi' dijal'nosti, [Online], available at: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/27529/1/051-078-079.pdf

Pis'machenko, L.M. (2008), Derzhavne upravlinnja zovnishn'otorgovel'noju dijal'nistju v Ukrai'ni: reguljuvannja ta kontrol', monografija, TOV «Jugo Vostok, Ltd.», Donec'k, 366 p.

Polishhuk, O.V. and Burdun, K.S., «Metody derzhavnogo reguljuvannja zovnishn'oekonomichnoi' dijal'nosti v Ukrai'ni», Strategija rozvytku Ukrai'ny, No. 3, pp. 111–113.

KMU (2022), Dejaki pytannja zabezpechennja provadzhennja gospodars'koi' dijal'nosti v umovah vojennogo stanu, postanova vid 18.03., No. 314, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/314-2022-%D0%BF#Text

KMU (2022), Dejaki pytannja mytnogo oformlennja okremyh tovariv, shho vvozjat'sja na mytnu terytoriju Ukrai'ny u period dii' vojennogo stanu, postanova vid 09.03., No. 236, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236-2022-%D0%BF#Text

KMU (2021), Pro zatverdzhennja perelikiv tovariv, eksport ta import jakyh pidljagaje licenzuvannju, ta kvot na 2022 rik, postanova vid 29 grudnja, No. 1424, [Online], available at: http://surl.li/cotfb

Pravlinnja Nacional'nogo banku Ukrai'ny (2022), Pro robotu bankivs'koi' systemy v period zaprovadzhennja vojennogo stanu, postanova vid 24.02., No. 18, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0018500-22#Text

Skrypnyk, S., Procevjat, O. and Voronova, O. (2022), «Osoblyvosti reguljuvannja zovnishn'oekonomichnoi' dijal'nosti v umovah vojennogo stanu», Ekonomika ta suspil'stvo, No. 38, [Online], available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1308

Ulyda, V.Ju. (2015), «Systema derzhavnogo reguljuvannja zovnishn'oekonomichnoi' dijal'nosti», Visnyk Nacional'nogo universytetu cyvil'nogo zahystu Ukrai'ny, Ser. Derzhavne upravlinnja, No. 2, pp. 132–139.

Wilson, W. (1887), «The Study of Administration», Political Science Quarterly, No. 2 (2), pp. 197–222.

Список використаної літератури:

Адміністративне право України : підручник / Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, О.В. Дяченко та ін. ; за ред. Ю.П. Битяка. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 544 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ebk.net.ua/Book/law/bityak_admpu/part3/304.htm.

Бакуменко В.Д. Методологія системних досліджень в державному управлінні : навч. посіб. / В.Д. Бакуменко, С.О. Кравченко. – К. : ВПЦ АМУ, 2011. – 116 с.

Владимиров К.Н. Таможенное регулирование : учеб. пособ. / К.Н. Владимиров, В.Ю. Бардачева. – Херсон : Олди плюс, 2002. – 360 с.

Вплив війни на зовнішню торгівлю України (за підсумками першого півріччя 2022 р.) / Національний інститут стратегічних досліджень. – 2022 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://surl.li/egztx.

Галазюк Н.М. Державне регулювання ЗЕД вітчизняних підприємств: теоретичні аспекти / Н.М. Галазюк, Ю.О. Галазюк // Економічні науки. Сер. : Економічна теорія та економічна історія. – 2013. – № 10. – С. 48–54.

Домбровська С.М. Напрями державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні / С.М. Домбровська. – 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://91.234.43.156/bitstream/123456789/5611/1/18.pdf.

Методологія наукових досліджень з державного управління : хрестоматія / упоряд.: С.В. Загороднюк, О.Л. Євмєшкіна, В.В. Лещенко; за заг. ред. д.політ.н. К.О. Ващенка. – К. : НАДУ, 2014. – 180 с.

Пецкович М.Д. Економічні методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності / М.Д. Пецкович, Н.Р. Круп’як. – 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/27529/1/051-078-079.pdf.

Пісьмаченко Л.М. Державне управління зовнішньоторговельною діяльністю в Україні: регулювання та контроль : монографія / Л.М. Пісьмаченко. – Донецьк : ТОВ «Юго Восток, Лтд.», 2008. – 366 с.

Поліщук О.В. Методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні / О.В. Поліщук, К.С. Бурдун // Стратегія розвитку України. – № 3. – С. 111–113.

Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану : Постанова КМУ № 314 від 18.03.2022 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/314-2022-%D0%BF#Text.

Деякі питання митного оформлення окремих товарів, що ввозяться на митну територію України у період дії воєнного стану : Постанова КМУ від 09.03.2022 № 236 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236-2022-%D0%BF#Text.

Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2022 рік : Постанова КМУ від 29 грудня 2021 р. № 1424 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://surl.li/cotfb.

Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану : Постанова Правління Національного банку України від 24.02.2022 № 18 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0018500-22#Text.

Скрипник С. Особливості регулювання зовнішньоекономічної діяльності в умовах воєнного стану / С.Скрипник, О.Процевят, О.Воронова // Економіка та суспільство. – 2022. – № 38 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1308.

Улида В.Ю. Система державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності / В.Ю. Улида // Вісник Національного університету цивільного захисту України. Сер. : Держ. упр. – 2015. – № 2. – С. 132–139.

Wilson W. The Study of Administration / W.Wilson // Political Science Quarterly. – 1887. – № 2 (2). – Р. 197–222.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Як цитувати

Олійник, О. В., & Ксендзук, В. В. (2022). Державне управління зовнішньоторговельною діяльністю країни в умовах воєнного стану. Економіка, управління та адміністрування, (4(102), 50–60. https://doi.org/10.26642/ema-2022-4(102)-50-60

Номер

Розділ

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають