Застосування інструментів інтернет-маркетингу для прийняття управлінських рішень логістичними підприємствами

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.26642/ema-2022-4(102)-35-40

Ключові слова:

інтернет-маркетинг; таргетована реклама; цифровізація; управлінські рішення; логістичне підприємство; Facebook; Ads Manager

Анотація

У статті розглянуто впровадження інструментів інтернет-маркетингу логістичними підприємствами для прийняття управлінських рішень. Досліджено використання інструментів інтернет-маркетингу, зокрема таргетованої реклами в Facebook логістичними підприємствами. Визначено сутність понять «таргетована реклама», «конверсія» та «Pixel Facebook». Розроблено алгоритм налаштування таргетованої реклами у Facebook для логістичних підприємств та здійснено прогноз показників ефективності рекламних кампаній у 2022 році. Запропоновано використання коду Pixel Facebook для вебсайту компанії з метою здійснення аналізу ефективності рекламних кампаній та використання отриманих даних з подальшим проведенням етапів ремаркетингу.

Розглянуто етапи створення рекламних кампаній для логістичних підприємств за допомогою кабінету Ads Manager від Facebook. Обґрунтовано використання рекламних кампаній з цілями «охоплення», «трафік» та «конверсія» для трансляції платних рекламних оголошень в Facebook. Таким чином використання виду рекламної кампанії з ціллю «охоплення» сприятиме зростанню рівня впізнаваності бренда та максимального охоплення цільової аудиторії, а створення рекламних кампаній з ціллю «трафік» дозволить збільшити потік потенційних клієнтів. Визначено, що додатковий трафік на сайт з таргетованої реклами дозволить сформувати групу цільової аудиторії за допомогою Pixel Facebook. Доведено прямий вплив розміру рекламного бюджету на прогнозовані показники таргетованої реклами.

Проаналізовано частку кількості підприємств, що мають вебсайт. Визначено, що у 2018 році вона становила 35,6 %, в 2019 році – 35,2 % та в 2021 році – 35,3 %. Це свідчить про низький рівень цифровізації суб’єктів господарювання та обмежені можливості в пошуку нових каналів збуту продукції (послуги).

Запропоновано реалізацію управлінських рішень через впровадження інструментів інтернет-маркетингу для логістичних підприємств. Розглянуто необхідність розробки вебсайту для збільшення потоку клієнтів та/або розширення каналів збуту продукції (надання послуг).

Посилання

Azojan, A.A. and Lojko, Je.M. (2019), «Osoblyvosti prosuvannja biznesu u social'nyh merezhah na prykladi Instagram», Derzhava, regiony, pidpryjemnyctvo: informacijni, suspil'no-pravovi, social'no-ekonomichni aspekty rozvytku, materialy mizhnarodnoi' konferencii', 21–22 lystopada, Kyi'v, рр. 165–167.

Kalina, I.I. (2019), «Innovacijni instrumenty marketyngu v epohu cyfrovizacii'», Biznes-navigator, No. 6.1–1 (56), pp. 188–194.

Krasovs'ka, O.Ju. (2018), «Internet-marketyng jak suchasnyj instrument komunikacij pidpryjemstva», Problemy systemnogo pidhodu v ekonomici, No. 1 (63), pp. 67–71.

Ljashenko, G.P. and Motkaljuk, R.V. (2013), «Internet-marketyng ta jogo instrumenty», Naukovyj visnyk Nacional'nogo universytetu DPS Ukrai'ny (ekonomika, pravo), Issue 3 (62), pp. 59–65.

Facebook, Ads manager, oficijnyj sajt, [Online], available at: https://www.facebook.com/adsmanager/

Facebook, Biblioteka reklamy, oficijnyj sajt, [Online], available at: https://www.facebook.com/ads/library

PlusOne, oficijnyj sajt, [Online], available at: https://plusone.com.ua/research/

Mintrans, oficijnyj sajt vydavnyctva, [Online], available at: https://mintrans.news/logistics/top-10-naybilshikh-logistichnikh-kompaniy-ukraini

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrai'ny, oficijnyj sajt, [Online], available at: http://www.ukrstat.gov.ua/

Polchanov, A.Ju., Gorodys'kyj, M.P., Djachek, S.M. et al. (2022), «Tendencii' didzhytalizacii' finansovo-ekonomichnoi' dijal'nosti pidpryjemstv v Ukrai'ni», Ekonomika, upravlinnja ta administruvannja, No. 1 (99), pp. 93–102.

Ruban, V.V. (2017), «Cyfrovyj marketyng: rol' ta osoblyvosti vykorystannja», Ekonomichnyj visnyk Zaporiz'koi' derzhavnoi' inzhenernoi' akademii', Issue 2 (2), pp. 20–25, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evzdia_2017_2%282%29_5

Jacjuk, D.V. (2015), «Cyfrovyj marketyng: majbutnje marketyngovyh komunikacij v brendyngu», Investycii': praktyka ta dosvid, No. 7, pp. 70–74.

Список використаної літератури:

Азоян А.А. Особливості просування бізнесу у соціальних мережах на прикладі Instagram / А.А. Азоян, Є.М. Лойко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку : матеріали міжнародної конференції, 21–22 листопада. – Київ, 2019. – С. 165–167.

Каліна І.І. Інноваційні інструменти маркетингу в епоху цифровізації / І.І. Каліна // Бізнес-навігатор. – 2019. – № 6.1–1 (56). – С. 188–194.

Красовська О.Ю. Інтернет-маркетинг як сучасний інструмент комунікацій підприємства / О.Ю. Красовська // Проблеми системного підходу в економіці. – 2018. – № 1 (63). – С. 67–71.

Ляшенко Г.П. Інтернет-маркетинг та його інструменти / Г.П. Ляшенко, Р.В. Моткалюк // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). – 2013. – Вип. 3 (62). – С. 59–65.

Ads manager // Офіційний сайт Facebook [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.facebook.com/adsmanager/.

Бібліотека реклами // Офіційний сайт Facebook [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.facebook.com/ads/library.

PlusOne : офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://plusone.com.ua/research/.

Mintrans : офіційний сайт видавництва [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://mintrans.news/logistics/top-10-naybilshikh-logistichnikh-kompaniy-ukraini.

Державна служба статистики України : офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

Тенденції діджиталізації фінансово-економічної діяльності підприємств в Україні / А.Ю. Полчанов, М.П. Городиський, С.М. Дячек та ін. // Економіка, управління та адміністрування. – 2022. – № 1 (99). – С. 93–102.

Рубан В.В. Цифровий маркетинг: роль та особливості використання / В.В. Рубан // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2017. – Вип. 2 (2). – С. 20–25 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/evzdia_2017_2%282%29_5.

Яцюк Д.В. Цифровий маркетинг: майбутнє маркетингових комунікацій в брендингу / Д.В. Яцюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 7. – C. 70–74.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Як цитувати

Виговський, В. Г., Виговська, О. А., Завалій, Т. О., Пащенко, О. П., & Ткачук, Г. Ю. (2022). Застосування інструментів інтернет-маркетингу для прийняття управлінських рішень логістичними підприємствами. Економіка, управління та адміністрування, (4(102), 35–40. https://doi.org/10.26642/ema-2022-4(102)-35-40

Номер

Розділ

МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають