Основні напрями досліджень теоретико-методологічних засад маркетингу

Автор(и)

  • Ірина Володимирівна Жалінська Державний університет «Житомирська політехніка», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1054-7803

DOI:

https://doi.org/10.26642/ema-2022-4(102)-18-27

Ключові слова:

маркетинг; теоретико-методологічні засади; економічна теорія; концепція маркетингу

Анотація

Всеохоплюючий вплив цифрових технологій на економічні процеси, поява кардинально нових інструментів у маркетинговій діяльності підприємств, зміна попередніх концепцій маркетингу, зростання інформаційних потоків актуалізують звернення до теоретико-методологічних засад маркетингу в аспекті його розвитку. У статті проведено систематизацію та узагальнення основних напрямів досліджень вітчизняних учених щодо теоретико-методологічних засад маркетингу. Визначено, що поява маркетингу є закономірним результатом процесу розвитку товарного виробництва як способу розв’язання суперечності між виробництвом та споживанням і засвідчує новий напрям економічної думки. До основних економічних теорій, що вплинули на генезис маркетингу, належать такі: меркантилізм, класична політична економія, маржиналізм, неокласицизм, інституційна теорія, неоінституціоналізм. Основні елементи маркетингу було сформовано в межах мікроекономіки, зокрема: попит, пропозиція, ціна, конкуренція, поведінка споживача. Визначено особливість досліджень у маркетингу, яка обумовлена пріоритетністю швидкої реакції на поточну ринкову ситуацію у маркетинговій діяльності підприємства на противагу детальному розгляду причин її виникнення. Це спричиняє значну різноманітність підходів та понять у маркетингу, змістовне наповнення яких може змінюватися та переосмислюватися з часом. Розповсюдженим підходом у вивченні маркетингу є його дослідження крізь призму розвитку концепцій маркетингу як сукупності основних ідей, положень щодо формування, розвитку, взаємодії системних властивостей маркетингу. Серед сучасних концепцій виокремлюють концепції маркетингу сталого розвитку, маркетингового менеджменту, концепцію інтегрованого маркетингу, цифрового маркетингу. Окреслено інші основні напрями досліджень вітчизняних науковців щодо розвитку теоретико-методологічних засад маркетингу, а саме: управлінський підхід, міжнародний (глобальний) маркетинг, науково-філософський напрям, підхід філософії бізнесу та діяльнісний (інструментальний) напрям.

Посилання

Kotler, Ph., Kartajaya, H. and Setiawan, I. (2016), Marketing 4.0. Moving from Traditional to Digital, John Wiley & Sons, Inc., 1st ed., 208 p.

Kotler, Ph. and Keller, K.L. (2018), Marketing Management, Pearson India Education Services Pvt. Ltd., 15th ed., 1535 p.

Lyons, K. (2021), What Is Inbound Marketing & How Does It Work?, Semrush, Aug 09, [Online], available at: https://www.hubspot.com/inbound-marketing

Bilec'ka, L.V., Bilec'kyj, O.V. and Savych, V.I. (2009), Ekonomichna teorija (Politekonomija. Mikroekonomika. Makroekonomika), navch. pos. 2-ge vyd. pererob. ta dop., Centr uchbovoi' literatury, K., 688 p.

Gal'chyns'ka, Ju.M. (2018), «Genezys koncepcij marketyngu ta priorytetnist' i'h zastosuvannja v umovah suchasnyh rynkiv», Zbirnyk naukovyh prac' Tavrijs'kogo derzhavnogo agrotehnologichnogo universytetu (ekonomichni nauky), No. 1, pp. 277–283, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znptdau_2018_1_40

Gegedosh, K.V. (2021), Naprjamy aktyvizacii' transkordonnogo spivrobitnyctva: marketyngove zabezpechennja, D.Sc. Thesis of dissertation, 051, Mukachivs'kyj derzhavnyj un-t, Mukachevo, 257 р., [Online], available at: http://dspace.msu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8673

Gomol's'ka, V.V. (2018), «Transformacija koncepcii' marketyngu v suchasnomu social'no-ekonomichnomu prostori», Shidna Jevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnja, Issue 4 (15), pp. 11–15, [Online], available at: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/15_2018/03.pdf

Kolosins'ka, M.I., Belej, S.I. and Bojda, S.V. (ed.) (2021), Ekonomichna teorija, navch. posib., Chernivec. nac. univ-t, Chernivci, 200 p.

Zhovkovs'ka, T. (2017), «Formuvannja modeli povedinky spozhyvacha», Ekonomichnyj dyskurs, Issue 2, pp. 9–18, [Online], available at: http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/126058/120746

Ivasenko, O.A. (2021), «Ryzyky cyfrovogo marketyngu vitchyznjanyh krafotovyh kompanij», in Karpenko, N.V. (ed.), Marketyngova dijal'nist' pidpryjemstv: suchasnyj zmist, Ch. 2, monografija, PUET, Poltava, pp. 275–300, [Online], available at: http://surl.li/ecmyq

Karpenko, N.V. (2021), «Suchasnyj marketyng: osoblyvosti, tendencii' ta vyklyky», Marketyngova dijal'nist' pidpryjemstv: suchasnyj zmist. Chastyna 2, monografija, in Karpenko, N.V. (ed.), PUET, Poltava, pp. 40–68, [Online], available at: http://surl.li/ecmyq

Kovin'ko, O.M. (2017), Marketyng v umovah mizhnarodnoi' dyversyfikacii' biznes-dijal'nosti, monografija, KNEU, K., 423 р., [Online], available at: http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8666

Kovshova, I.O. (2018), Marketyngovyj menedzhment: teorija, metodologija, praktyka, monografija, Vydavnyctvo FOP Vyshemyrs'kyj V.S., 516 р., [Online], available at: http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15760

Kostynec', Ju.V. (2020), «Konceptual'ni zasady marketyngovogo upravlinnja rozvytkom rynku poslug v umovah cyfrovoi' transformacii' ekonomiky», Aktual'ni problemy ekonomiky, No. 9 (231), pp. 29–36, [Online], available at: https://cutt.ly/p0Dw9eN

Lukashyna, Je.V. and Firsova L.V. (2020), «Filosofija marketyngu», Aktual'ni pytannja suchasnogo sociogumanitarnogo znannja, materialy VI Vseukr. mizhdyscyp. nauk.-prakt. konf. studentiv i molodyh vchenyh, 27 zhovtnja, Harkiv, рр. 59–61.

Mal'chyk, M.V. (ed.) (2014), Marketyng, navch. posib., Redakc.-vydavn. centr NUVGP, Rivne, 444 р.

Nesenenko, P.P., Artemenko, O.A. and Patlatoj, O.Je. (2017), Suchasni ekonomichni teorii', navch. posib., ONEU, Odesa, 326 p.

Oklander, M.A. (2020), «Marketyng jak ekonomichna nauka», Marketyng i cyfrovi tehnologii', Vol. 4, No. 4, pp. 62–70, [Online], available at: http://surl.li/ecmyw

Oklander, T.O. (2011), «Genezys marketyngu», Marketyng i menedzhment innovacij, Vol. 1, No. 4, pp. 33–37, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mimi_2011_4%281%29__5

Onoprijenko, I.M. and Onoprijenko, K.V. (2019), «Suchasna koncepcija marketyng-menedzhmentu v systemi ekonomichnoi' teorii'», Shidna Jevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnja, Issue 4 (21), pp. 11–15, [Online], available at: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/21_2019/03.pdf

Lepejko, T.I. et al. (2015), Organizacija marketyngovogo upravlinnja dijal'nistju pidpryjemstv mashynobudivnogo klastera v umovah globalizacii', monografija, TOV «Zoloti storinky», Harkiv, 664 p., [Online], available at: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11165

Pavlishyna, N.M. (2016), «Stanovlennja ta perspektyvy rozvytku marketyngu v Ukrai'ni», Marketyngova dijal'nist' pidpryjemstv: suchasnyj zmist, monografija, in Karpenko, N.V. (ed.), Centr uchbovoi' literatury, Kyi'v, pp. 26–34, [Online], available at: https://cutt.ly/10DwEpz

Perebyjnis, V.I. (2016), «Marketyngove upravlinnja tovarnymy potokamy v konteksti rozvytku marketyngu, menedzhmentu ta logistyky», Marketyngova dijal'nist' pidpryjemstv: suchasnyj zmist, monografija, Centr uchbovoi' literatury, Kyi'v, рр. 127–136, [Online], available at: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/4845

Proskurnina, N.V. (2020), Marketyngova dijal'nist' pidpryjemstv rozdribnoi' torgivli: teorija, metodologija ta praktyka cyfrovoi' transformacii', monografija, Vydavec' I.S. Ivanchenko, H., 357 р.

Robul, Ju.V. (2020), Teoretychni osnovy funkcionuvannja ta rozvytku marketyngovyh system, monografija, Zhurfond, D., 315 р., [Online], available at: https://cutt.ly/e0Dwjpq

Surmin, Ju.P. (2006), Majsternja vchenogo, pidruch. dlja naukovcja, Navch.-metod. centr «Konsorcium z udoskonalennja menedzhment-osvity v Ukrai'ni», K., 302 р.

Kuljeshova, O.V. (2017), Suchasna filosofija: osnovni rozdily, ponjattja, problemy, idei', navch. posib., FOP Gordijenko Je.I., Cherkasy, 154 р.

Список використаної літератури:

Kotler Ph. Marketing 4.0. Moving from Traditional to Digital / Ph.Kotler, H.Kartajaya, I.Setiawan. – John Wiley & Sons, Inc. – 1st ed., 2016. – 208 p.

Kotler Ph. Marketing Management / Ph.Kotler, K.L. Keller. – Pearson India Education Services Pvt. Ltd. – 15th ed., 2018. – 1535 p.

Lyons K. What Is Inbound Marketing & How Does It Work? Semrush / K.Lyons. – 2021, Aug 09 [Electronic resource]. – Access mode : https://www.hubspot.com/inbound-marketing.

Білецька Л.В. Економічна теорія (Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка) : навч. пос. / Л.В. Білецька, О.В. Білецький, В.І. Савич. – 2-ге вид. перероб. та доп. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 688 с.

Гальчинська Ю.М. Генезис концепцій маркетингу та пріоритетність їх застосування в умовах сучасних ринків / Ю.М. Гальчинська // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2018. – № 1. – С. 277–283 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znptdau_2018_1_40.

Гегедош К.В. Напрями активізації транскордонного співробітництва: маркетингове забезпечення : дис. … доктора філософії : 051 / К.В. Гегедош. – Мукачево : Мукачівський державний ун-т., 2021. – 257 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.msu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8673.

Гомольська В.В. Трансформація концепції маркетингу в сучасному соціально-економічному просторі / В.В. Гомольська // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2018. – Вип. 4 (15). – С. 11–15 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/15_2018/03.pdf.

Економічна теорія : навч. посіб. / укл. : М.І. Колосінська, С.І. Белей, С.В. Бойда. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т., 2021. – 200 с.

Жовковська Т. Формування моделі поведінки споживача / Т.Жовковська // Економічний дискурс. – 2017. – Вип. 2. – С. 9–18 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/126058/120746.

Івасенко О.А. Ризики цифрового маркетингу вітчизняних крафтових компаній / О.А. Івасенко ; за наук. ред. Н.В. Карпенко // Маркетингова діяльність підприємств: сучасний зміст : монографія. – Полтава : ПУЕТ, 2021. – Ч. 2. – С. 275–300 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://surl.li/ecmyq.

Карпенко Н.В. Сучасний маркетинг: особливості, тенденції та виклики / Н.В. Карпенко // Маркетингова діяльність підприємств: сучасний зміст. Частина 2 : монографія / за наук. ред. Н.В. Карпенко. – Полтава : ПУЕТ, 2021. – С. 40–68 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://surl.li/ecmyq.

Ковінько О.М. Маркетинг в умовах міжнародної диверсифікації бізнес-діяльності : монографія / О.М. Ковінько. – К. : КНЕУ, 2017. – 423 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8666.

Ковшова І.О. Маркетинговий менеджмент: теорія, методологія, практика : монографія / І.О. Ковшова. – Видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2018. – 516 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15760.

Костинець Ю.В. Концептуальні засади маркетингового управління розвитком ринку послуг в умовах цифрової трансформації економіки / Ю.В. Костинець // Актуальні проблеми економіки. – 2020. – № 9 (231). – С. 29–36 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://cutt.ly/p0Dw9eN.

Лукашина Є.В. Філософія маркетингу / Є.В. Лукашина, Л.В. Фірсова // Актуальні питання сучасного соціогуманітарного знання : матеріали VІ Всеукр. міждисцип. наук.-практ. конф. студентів і молодих вчених, 27 жовтня. – Харків, 2020. – С. 59–61.

Маркетинг : навч. посіб. / за ред. М.В. Мальчик. – Рівне : Редакц.-видавн. центр НУВГП, 2014. – 444 с.

Несененко П.П. Сучасні економічні теорії : навч. посіб. / П.П. Несененко, О.А. Артеменко, О.Є. Патлатой. – Одеса : ОНЕУ, 2017. – 326 с.

Окландер М.А. Маркетинг як економічна наука / М.А. Окландер // Маркетинг і цифрові технології. – 2020. – Т. 4, № 4. – С. 62–70 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://surl.li/ecmyw.

Окландер Т.О. Генезис маркетингу / Т.О. Окландер // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – Т. 1, № 4. – С. 33–37 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mimi_2011_4%281%29__5.

Онопрієнко І.М. Сучасна концепція маркетинг-менеджменту в системі економічної теорії / І.М. Онопрієнко, К.В. Онопрієнко // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2019. – Вип. 4 (21). – С. 11–15 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/21_2019/03.pdf.

Організація маркетингового управління діяльністю підприємств машинобудівного кластера в умовах глобалізації : монографія / Т.І. Лепейко та ін. – Харків : ТОВ «Золоті сторінки», 2015. – 664 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11165.

Павлішина Н.М. Становлення та перспективи розвитку маркетингу в Україні / Н.М. Павлішина ; за заг. ред. д.е.н., проф. Н.В. Карпенко // Маркетингова діяльність підприємств: сучасний зміст : монографія. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 26–34 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://cutt.ly/10DwEpz.

Перебийніс В.І. Маркетингове управління товарними потоками в контексті розвитку маркетингу, менеджменту та логістики / В.І. Перебийніс ; за заг. ред. д.е.н., проф. Н.В. Карпенко // Маркетингова діяльність підприємств: сучасний зміст : монографія. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 127–136 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/4845.

Проскурніна Н.В. Маркетингова діяльність підприємств роздрібної торгівлі: теорія, методологія та практика цифрової трансформації : монографія / Н.В. Проскурніна. – Х. : Видавець І.С. Іванченко, 2020. – 357 с.

Робул Ю.В. Теоретичні основи функціонування та розвитку маркетингових систем : монографія / Ю.В. Робул. – Д. : Журфонд, 2020. – 315 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://cutt.ly/e0Dwjpq.

Сурмін Ю.П. Майстерня вченого : підруч. для науковця / Ю.П. Сурмін. – К. : Навч.-метод. центр «Консорціум з удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2006. – 302 с.

Сучасна філософія: основні розділи, поняття, проблеми, ідеї : навч. посіб. / за ред. О.В. Кулєшова. – Черкаси : ФОП Є.І. Гордієнко, 2017. – 154 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Як цитувати

Жалінська, І. В. (2022). Основні напрями досліджень теоретико-методологічних засад маркетингу. Економіка, управління та адміністрування, (4(102), 18–27. https://doi.org/10.26642/ema-2022-4(102)-18-27

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА