Теоретико-методологічна конструкція дослідження проблем державної політики гарантування безпеки урбанізованих територій

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.26642/ema-2022-3(101)-55-69

Ключові слова:

урбанізація; державна політика; урбанізована територія; безпека; методологія державного управління

Анотація

У статті вивчено теорії урбанізації та ідентифіковано їх відповідність сучасним реаліям, а також можливість їх застосування для вивчення урбанізаційних процесів, які відбуваються в Україні. Обґрунтовано властивості сучасних теорій урбанізації, що є теоретичною основою розробки державної політики гарантування безпеки урбанізованих територій. У процесі дослідження державної політики гарантування безпеки урбанізованих територій, окреслено об’єктно-предметне поле дослідження, що лежить у декількох площинах: процеси розвитку урбанізованої території та її окремих підсистем; вплив середовища (природного, економічного, соціального, культурного, політичного) на розвиток урбанізованої території; вплив процесів урбанізації та власне функціонування урбанізованої території на внутрішнє і зовнішнє середовище; безпека суспільства в контексті урбанізаційних процесів, що визначається такими складовими: екологічна, економічна, соціальна, політична, військова, гуманітарна, продовольча. Функціонування урбанізованих територій має вагомий вплив на особисту безпеку людини, це стосується як впливу екологічного середовища на здоров’я людини, так і соціальні фактори, які зазвичай пов’язують із міською злочинністю. Констатовано складність об’єкта дослідження, що обумовлена залежністю від різних видів середовища суспільних відносин та впливу на їх розвиток, й відповідно перетину різносторонніх інтересів соціальних інститутів. Це викликає необхідність застосування специфічного методологічного інструментарію, а саме використання не лише загальнонаукових методів пізнання суспільних явищ та процесів, а і специфічних методологічних інструментах – специфічних методів науки державного управління та специфічних методів економічних, соціологічних, юридичних та політичних наук.

Посилання

Averkyna, M.F. (2012), «Vplyv teorii' stijkogo rozvytku mist na teorii' urbanistyky», Naukovi zapysky. Ser. Ekonomika, Issue 19, pp. 262–266, [Online], available at: https://ecj.oa.edu.ua/articles/2012/n19/61.pdf

Berezhnjak, O. (2013), «Bibliometrija jak metod analizu stanu knygovydannja», Adaptacija zavdan' i funkcij naukovoi' biblioteky do vymog rozvytku cyfrovyh informacijnyh resursiv, mater. mizhnar. konf. 08 zhovt., [Online], available at: http://conference.nbuv.gov.ua/site/reports/id/17

Vakhshtain, V. (2014), «Peresborka goroda: mezhdu yazykom i prostranstvom», Cotsiologiya vlasti, No. 2, pp. 9–38.

Grats, R. (1995), Gorod v Amerike: zhiteli i vlasti, per. s angl. by Glazycheva, V., Lad'ya, M.

Komarnyc'ka, G.O. (2015), «Urbanizacijni procesy rozvytku metropolijnyh funkcij mista L'vova», Naukovyj visnyk NLTU Ukrai'ny, No. 3, [Online], available at: https://cyberleninka.ru/article/n/urbanizatsiyni-protsesi-rozvitku-metropoliynih-funktsiy-mista-lvova

Medvedjeva, A.S. (2020), Bibliometrychni doslidzhennja v bibliotekah jak instrumentarij monitoryngu naukovoi' dijal'nosti, Ph.D. thesis of dissertation, Kyi'v, 204 p. [Online], available at: http://www.nbuv.gov.ua/sites/default/files/disser/dis_29.pdf

Mel'nyk, M.I. (ed.) (2016), Metropolijni funkcii' velykyh mist Ukrai'ny: potencial rozvytku ta perspektyvy realizacii', monografija, Instytut regional'nyh doslidzhen' im. M.I. Dolishn'ogo NAN Ukrai'ny, NAN Ukrai'ny, L'viv, 552 p.

Moroz, V.Ja. (2010), «Urbanizacija jak odna z form istorychnoi' komunikacii'», Visnyk LNU im. Tarasa Shevchenka, No. 20 (207), Part III, pp. 147–155.

Kryvoshei'n, V.V., Vysoc'kyj, O.Ju., Nikolenko, V.V. et al. (2018), Osobystist' i social'ni instytuty v urbanizovanomu suspil'stvi: misto Dnipro, monografija v 2 tomah, in prof. Kryvoshei'n, V.V. ed., Dniprovs'kyj nacional'nyj universytet imeni Olesja Gonchara, D., Vol. 1, 289 p.

Podlepina, P.O. and Sabadyr, V.M. (2017), «Global'ni mista v mizhnarodnomu turyzmi», Visnyk Harkivs'kogo nacional'nogo universytetu im. V.N. Karazina, Issue 6, pp. 198–205.

Sassen, S. (2017), Global'nyi gorod: vvedenie ponyatiya. Global'nyi gorod: teoriya i real'nost', in Sluka, N.A. ed., OOO «Avanglion», M., pp. 9–27.

Skavrons'ka, I. (2014), «Svitovi j global'ni mista: podibnosti ta vidminnosti», Shid, No. 14, pp. 61–65.

Sluka, N.A. (2007), Global'ne misto: teorija chy real'nist', Al'terpres, M., 243 p.

Transformacija systemy publichnogo upravlinnja v umovah urbanizacii' [Online], available at: https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/88a5e9e478313f18238b5f1bfed0de1f.pdf

Mezenceva, K., Olijnyka, Ja. and Mezencevoi', N. (ed.) (2017), Urbanistychna Ukrai'na: v epicentri prostorovyh zmin, monografija, Feniks, Kyi'v, 438 p.

Geddes, P. (1915), Cities in evolution an introduction to the town planning movement and to the study of civics, Williams & Norgate, London, 409 p.

Global Cities: divergent prospects and new imperatives in the global recovery : 2021 Global Cities Report [Electronic resource]. – Access mode : https://www.kearney.com/global-cities/2021.

Jackson, K.T. and Ballon, H. (ed.) (2007), Robert Moses and the Modern City: The Transformation of New York, Norton, N.Y.

Jan, G. (2010), Cities for People, Island Press.

Список використаної літератури:

Аверкина М.Ф. Вплив теорії стійкого розвитку міст на теорії урбаністики / М.Ф. Аверкина // Наукові записки. Сер. : Економіка. 2012. – Вип. 19. – С. 262–266. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ecj.oa.edu.ua/articles/2012/n19/61.pdf.

Бережняк О. Бібліометрія як метод аналізу стану книговидання / О.Бережняк // Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів : матер. міжнар. конф. 08 жовт. 2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://conference.nbuv.gov.ua/site/reports/id/17.

Вахштайн В. Пересборка города: между языком и пространством / В.Вахштайн // Cоциология власти. – 2014. – № 2. – С. 9–38.

Грац Р. Город в Америке: жители и власти / Р.Грац. – Пер. с англ. В.Глазычева, М. : Ладья,1995.

Комарницька Г.О. Урбанізаційні процеси розвитку метрополійних функцій міста Львова / Г.О. Комарницька // Науковий вісник НЛТУ України. – 2015. – № 3 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://cyberleninka.ru/article/n/urbanizatsiyni-protsesi-rozvitku-metropoliynih-funktsiy-mista-lvova.

Медведєва А.С. Бібліометричні дослідження в бібліотеках як інструментарій моніторингу наукової діяльності : дис. … к.соц.н. – Київ, 2020. – 204 c. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/sites/default/files/disser/dis_29.pdf.

Метрополійні функції великих міст України: потенціал розвитку та перспективи реалізації : монографія / наук. ред. М.І. Мельник / Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Львів : НАН України, 2016. – 552 с.

Мороз В.Я. Урбанізація як одна з форм історичної комунікації / В.Я. Мороз // Вісник ЛНУ ім. Тараса Шевченка. – 2010. – № 20 (207). – Ч. ІІІ. – С. 147–155.

Особистість і соціальні інститути в урбанізованому суспільстві: місто Дніпро : монографія в 2 томах / В.В. Кривошеїн, О.Ю. Висоцький, В.В. Ніколенко та ін. ; за заг. ред. проф. В.В. Кривошеїна. – Д. : Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 2018. – Т. 1. – 289 с.

Подлепіна П.О. Глобальні міста в міжнародному туризмі / П.О. Подлепіна, В.М. Сабадир // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – 2017. – Вип. 6. – С. 198–205.

Сассен С. Глобальный город: введение понятия. Глобальный город: теория и реальность / С.Сассен ; под ред. Н.А. Слуки. – М. : ООО «Аванглион», 2007. – С. 9–27.

Скавронська І. Світові й глобальні міста: подібності та відмінності / І.Скавронська // Схід. – 2014. – № 14. – С. 61–65.

Слука Н.А. Глобальне місто: теорія чи реальність / Н.А. Слука. – М. : Альтерпрес, 2007. – 243 с.

Трансформація системи публічного управління в умовах урбанізації [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/88a5e9e478313f18238b5f1bfed0de1f.pdf.

Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін : монографія / за ред. К.Мезенцева, Я.Олійника, Н.Мезенцевої. – Київ : Фенікс, 2017. – 438 с.

Geddes P. Cities in evolution an introduction to the town planning movement and to the study of civics / P.Geddes. – London : Williams & Norgate, 1915. – 409 p.

Global Cities: divergent prospects and new imperatives in the global recovery : 2021 Global Cities Report [Electronic resource]. – Access mode : https://www.kearney.com/global-cities/2021.

Robert Moses and the Modern City: The Transformation of New York / in K.T. Jackson, H.Ballon ed. – N.Y. : Norton. – 2007.

Jan G. Cities for People / G.Jan. – Island Press, 2010.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-28

Як цитувати

Сергієнко, Л. В. (2022). Теоретико-методологічна конструкція дослідження проблем державної політики гарантування безпеки урбанізованих територій. Економіка, управління та адміністрування, (3(101), 55–69. https://doi.org/10.26642/ema-2022-3(101)-55-69

Номер

Розділ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ