Соціальне страхування в системі реалізації пріоритетів сталого розвитку

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.26642/ema-2022-3(101)-48-54

Ключові слова:

сталий розвиток; соціальний захист; соціальне страхування; пенсійне страхування; медичне страхування; соціальний добробут

Анотація

У статті розкрито зміст і взаємозв’язок понять «соціальний захист», «соціальне страхування» та «сталий розвиток». Визначено, що головними цілями реалізації концепції сталого розвитку в соціальній сфері є покращення соціального добробуту громадян, забезпечення соціальної справедливості та підвищення соціальної безпеки. Встановлено, що базовою складовою соціальної політики держави є соціальний захист та соціальне забезпечення населення, що, з одного боку, є правом громадян, а з іншого – соціально-економічною необхідністю. Така двоєдина природа соціального захисту обумовлюється соціально-економічними ризиками, що безперервно супроводжують життєдіяльність людини та суспільства.  Обґрунтовано роль соціального страхування як організаційно-правової форми соціального забезпечення населення, що створює умови для відтворення робочої сили та захисту громадян у разі настання певних страхових випадків. Здійснено порівняльний аналіз безпекової функції соціального страхування та функції соціального розвитку в розрізі його видів: соціального страхування з тимчасової втрати працездатності; соціального страхування у зв’язку із нещасними випадками на виробництві та професійними захворюваннями; соціального страхування на випадок безробіття; пенсійного страхування. Обґрунтовано, що всі види соціального страхування впливають на якість життя громадян і суспільний добробут. Визначено загальні напрями та принципи модернізації системи соціального страхування в Україні з урахуванням пріоритетів сталого розвитку. Розглянуто основні проблеми на шляху покращення ефективності функціонування системи соціального страхування населення, як-от криза пенсійної системи та недорозвиненість медичного страхування. Обґрунтовано, що вирішення зазначених проблем лежить у площині економічної та соціальної політики України й потребує комплексного підходу.

Посилання

Informacijna storinka vebportalu Pensijnogo fondu Ukrai'ny, [Online], available at: https://cutt.ly/nVSj1Ab

Informacijna storinka vеbportalu Nacional'nogo Banku Ukrai'ny, [Online], available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Insurance_market_review_first_half_2021_pr_2021-10-26.pdf?v=4

Koval', O.P. (2014), Modernizacija systemy social'nogo strahuvannja v Ukrai'ni, Analit. dop., NISD, K., 38 p.

Krupka, M., Pryjmak, I. and Vyshyvana, B. (2020), «Rol' social'nogo j osobystogo strahuvannja u zabezpechenni suspil'nogo dobrobutu v Ukrai'ni», Svit finansiv, No. 3 (64), pp. 51–64.

VRU (1998), Osnovy zakonodavstva Ukrai'ny pro zagal'noobov’jazkove derzhavne social'ne strahuvannja, Zakon Ukrai'ny 16/98-VR vid 14 sichnja 1998 r., [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/16/98-vr#Text

KMU (2021), Pro zatverdzhennja bjudzhetu Fondu social'nogo strahuvannja Ukrai'ny na 2021 rik, Postanova No. 261 vid 22.03.2021 r., [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2021-p#Text

Pro Cili stalogo rozvytku Ukrai'ny na period do 2030 roku (2019), Ukaz Prezydenta Ukrai'ny No. 722 vid 30 veresnja 2019 roku, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/722/2019

Kyrylenko, O.P. and Tolub’jak, V.S. (ed.) (2016), Social'ne strahuvannja, pidruch., TNEU, Ekon. dumka, Ternopil', 516 p.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrai'ny (2019), Social'nyj zahyst naselennja Ukrai'ny u 2021 roci, statystychnyj zbirnyk, vidp. za vyp. Senyk, I.V., Kyi'v, 128 p.

Bogoljubov, V.M. et al. (ed.) (2018), Strategija stalogo rozvytku, pidruchnyk, VC NUBIPU, K., 446 p.

Ministerstvo ekonomichnogo rozvytku i torgivli (2017), Cili stalogo rozvytku: Ukrai'na, Nacional'na dopovid', K., 174 p., [Online], available at: https://cutt.ly/2VSjCc8

OECD iLibrary, [Online], available at: https://data.oecd.org/socialexp/social-spending.htm

Список використаної літератури:

Інформаційна сторінка вебпорталу Пенсійного фонду України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://cutt.ly/nVSj1Ab.

Інформаційна сторінка вебпорталу Національного Банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Insurance_market_review_first_half_2021_pr_2021-10-26.pdf?v=4.

Коваль О.П. Модернізація системи соціального страхування в Україні / О.П. Коваль // Аналіт. доп. – К. : НІСД, 2014. – 38 с.

Крупка М. Роль соціального й особистого страхування у забезпеченні суспільного добробуту в Україні / М.Крупка, І.Приймак, Б.Вишивана // Світ фінансів. – 2020. – № 3 (64). – С. 51–64.

Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування : Закон України 16/98-ВР від 14 січня 1998 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/16/98-вр#Text.

Про затвердження бюджету Фонду соціального страхування України на 2021 рік : Постанова КМУ № 261 від 22.03.2021 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2021-п#Text.

Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року : Указ Президента України № 722 від 30 вересня 2019 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/722/2019.

Соціальне страхування : підручник / за ред. О.П. Кириленко, В.С. Толуб’яка. – Тернопіль : Екон. думка ; ТНЕУ, 2016. – 516 с.

Соціальний захист населення України у 2021 році : статистичний збірник / відп. за вип. І.В. Сеник. – Київ : Державна служба статистики України, 2019. – 128 с.

Стратегія сталого розвитку : підручник / за ред. В.М. Боголюбова та ін. – К. : ВЦ НУБІПУ, 2018. – 446 с.

Цілі сталого розвитку: Україна : національна доповідь / Міністерство економічного розвитку і торгівлі. – К., 2017. – 174 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://cutt.ly/2VSjCc8.

OECD iLibrary [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://data.oecd.org/socialexp/social-spending.htm.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-28

Як цитувати

Леган, І. М., Мельничук, Д. П., & Войналович, І. А. (2022). Соціальне страхування в системі реалізації пріоритетів сталого розвитку. Економіка, управління та адміністрування, (3(101), 48–54. https://doi.org/10.26642/ema-2022-3(101)-48-54

Номер

Розділ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають