Суміжні конструкції репутації підприємства та детермінанти її формування

Автор(и)

  • Віталій Васильович Шкромида ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника», Ukraine http://orcid.org/0000-0003-1826-8243

DOI:

https://doi.org/10.26642/ema-2020-4(94)-79-87

Ключові слова:

репутація, бренд, імідж, гудвіл, лояльність, підприємство, суміжні конструкції

Анотація

Впізнаваність компанії, визнання її продукції та позитивне сприйняття серед ключових стейкхолдерів є потужними драйверами сталого розвитку, які в сукупності забезпечують постійні продажі, високу маржу та конкурентні позиції на відповідному ринку. Узагальнюючим фактором такого успіху, зрозуміло, є репутація підприємства, значущість якої все більше теоретиків та практикуючих фахівців засвідчують у своїх працях і діях. Формування репутації господарюючих суб’єктів тісно пов’язане з такими «родинними» поняттями, як «бренд», «імідж», «гудвіл», «лояльність» тощо, що у підсумку призвело до труднощів, пов’язаних із сутнісним розмежуванням, метою застосування і призначенням. У зв’язку з цим метою дослідження було встановлення спільних рис та відмінностей, визначення існуючого взаємозв’язку між ними й особливостей їх впливу на формування репутації компанії. У процесі проведеного дослідження здійснено спробу впорядкування сутності та узгодження значення суміжних понять, таких як «бренд», «імідж», «гудвіл» і «лояльність», у контексті конструювання репутації підприємства в сучасних умовах бізнес-процесів. Окрім того, вдалося досягнути таких тверджень: по-перше, досліджувані поняття характеризуються чіткою відмінністю між собою як за змістом, так і за призначенням; по-друге, перебувають у логічному взаємозв’язку у процесі конструювання репутації господарюючого суб’єкта; по-третє, є ключовими детермінантами формування репутаційного капіталу підприємства задля досягнення найвищої мети його економічної діяльності – прихильності й лояльності контактних груп та зацікавлених сторін. Вважаємо, отримані результати дослідження сприятимуть розробці теоретико-методологічної основи інформаційного забезпечення і формування ефективної системи управління репутацією господарюючого суб’єкта.

Біографія автора

Віталій Васильович Шкромида, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника»

V.V. Shkromyda

Посилання

Barna, N.V. (2008), Imidzhelogija, Universytet «Ukrai'na», Kyiv, 217 p.

Berezhnyj, S. (2012), «Konceptual'ni pidhody do vyznachennja sutnosti dilovoi' reputacii' pidpryjemstva», Ekonomika, No. 2 (116), pp. 6–11.

Bondar, M.I. (2010), «Vyznannja gudvilu pry prydbanni pidpryjemstva z metoju jogo vidobrazhennja v obliku», Formuvannja rynkovoi' ekonomiky, No. 21, pp. 528–536.

Grabchuk, I.L. and Hoc'ka, N.L. (2011), «Oblik gudvilu: teoretyko-metodychni aspekty», Visnyk ZhDTU, Serija Ekonomichni nauky, No. 3 (57), pp. 39–41.

Grygorak, M.Ju. and Karpun', O.V. (2010), Logistychne obslugovuvannja, Vyd-vo Nac. aviac. un-tu «NAU-druk», Kyiv, 152 p.

Gubers'kyj, L.V. et al. (2004), Ukrai'ns'ka dyplomatychna encyklopedija, Znannja Ukrai'ny, Kyiv, Vol. 1, 760 p.

Dahnij, Z.V. (2016), «Imidzh ta politychna reputacija derzhavy: sutnist' ta spivvidnoshennja ponjat'», Zbirnyk naukovyh prac' «Gileja: naukovyj visnyk», Issue 110, pp. 336–339.

Derun, I.A. (2013), «Problemy ocinjuvannja intelektual'nogo kapitalu ta jogo vidobrazhennja u finansovij zvitnosti», Aktual'ni problemy ekonomiky, No. 6, pp. 103–113.

Kotler, F., Keller, K.L., Pavlenko, A.F. et al. (2008), Marketyngovyj menedzhment, «Himdzhest», Kyiv, 720 p.

Oficijnyj sajt Verhovnoi' Rady Ukrai'ny, «MSFZ 3 «Ob’jednannja biznesu», [Online], аvailable at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_006#Text

Palamarchuk, L.S. (2004), Slovnyk ukrai'ns'koi' movy, Kyiv, 612 p.

Oficijnyj sajt Verhovnoi' Rady Ukrai'ny, «Podatkovyj kodeks Ukrai'ny», [Online], аvailable at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Oficijnyj sajt Verhovnoi' Rady Ukrai'ny, «PSBO 19 «Ob’jednannja pidpryjemstv», [Online], аvailable at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0499-99#Text

Rjeznikova, V.V. (2004), «Pravove reguljuvannja spil'noi' gospodars'koi' dijal'nosti v Ukrai'ni», Visnyk Hmel'nyc'kogo instytutu regional'nogo upravlinnja ta prava, No. 4, pp. 125–133.

Saprykina, I.V. (2006), «Zahyst chesti, gidnosti, dilovoi' reputacii' fizychnoi' osoby za zakonodavstvom Ukrai'ny (za materialamy sudovoi' praktyky)», Ph.D. Thesis of dissertation, Kyiv, 34 p.

Syzonenko, V.O. (2007), Suchasne pidpryjemnyctvo, dovidnyk, Znannja-Pres, Kyiv, 440 p.

Shkromyda, V.V. (2012), «Dilova reputacija pidpryjemstva: problemy ocinky ta neobhidnist' obliku», Aktual'ni problemy rozvytku ekonomiky regionu, No. 8 (2), pp. 207–211.

Barnett, M., Jermier, J. and Lafferty, B. (2006), «Corporate Reputation: The Definitional Landscape», Corporate Reputation Review, Vol. 9 (1), pp. 26–38.

Dalton, J. «Reputation Management: A Holistic Bussiness Tool», London School of Public Relations, [Online], аvailable at: http://www.pr-school-london.com/index.php?page=reputation

Helm, S., Eggert, A. and Garnefeld, I. (2010), «Modeling the impact of corporate reputation on customer satisfaction and loyalty using partial least squares», Handbook of partial least squares, Springer, Berlin, pp. 515–534.

Whetten, D.A. and Mackey, A.A. (2002), «Social actor conception of organizational identity and its implications for the study of organizational reputation», Business and Society, Vol. 41, No. 4, pp. 393–414.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-29

Як цитувати

Шкромида, В. В. (2020). Суміжні конструкції репутації підприємства та детермінанти її формування. Економіка, управління та адміністрування, (4(94), 79–87. https://doi.org/10.26642/ema-2020-4(94)-79-87

Номер

Розділ

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ