Оцінка ймовірності банкрутства як метод прогнозування фінансово-економічного стану підприємства

Автор(и)

  • Олена В’ячеславівна Шавурська ВСП Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж КНТЕУ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26642/ema-2020-4(94)-22-28

Ключові слова:

аналіз, банкрутство, неплатоспроможність, антикризове управління

Анотація

Прогнозування банкрутства стає першочерговою необхідністю, що дасть можливість виявити основні проблеми і недоліки в роботі підприємства, а також врахувати вплив різноманітних зовнішніх чинників, і в результаті спрогнозувати ймовірність банкрутства та вжити заходів для його уникнення. Розглянуто економічну сутність поняття «банкрутство» та запропоновано власне визначення цього поняття, що враховує його економічний, соціальний та юридичний зміст. Охарактеризовано причини виникнення кризового стану на підприємстві. У кризових умовах функціонування вітчизняних підприємств важливим є уміння завчасно передбачити перші прояви фінансової неплатоспроможності, які в майбутньому можуть призвести до банкрутства, тому діагностика та запобігання негативним факторам є актуальними. Визначено основні завдання аналізу діагностики банкрутства. Охарактеризовано зарубіжні та вітчизняні методи аналізу ймовірності настання банкрутства підприємства, визначено їх переваги, недоліки та можливість застосування. Запропоновано етапи економічного аналізу діагностики кризового стану та загрози банкрутства підприємства. На основі аналізу переваг і недоліків методик ймовірності банкрутства запропоновано інтегрований показник ймовірності банкрутства, що дозволить визначити можливість існування загрози ймовірності банкрутства для вітчизняних підприємств. Інтегрований показник ймовірності банкрутства враховує всі основні показники фінансово-майнового стану підприємства, а його розрахунок дозволить своєчасно виявити загрозу ймовірності банкрутства.

Біографія автора

Олена В’ячеславівна Шавурська, ВСП Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж КНТЕУ

О.V. Shavurska 

Посилання

Baranovs'kyj, O.I. (2009), Financial crises: preconditions, consequences and ways of prevention, monograph, Kyiv. nat. trade and economy University, Kyiv, 753 p.

Blank, I.O. and Sytnyk, G.V. et al. (2011), Financial support of enterprise development, in prof. Blank, I.O. (ed.), KNTEU, K., 344 р.

Economic Code of Ukraine, January 16, 2003 No. 436-IV with changes and additions, [Online], available at: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15

Guk, O.V. (2016), «Financial crisis in the enterprise: causes, consequences and ways to overcome», Bulletin of Khmelnytsky National University. Economic sciences, No. 2, Vol. 2, pp. 230–235.

European Convention on Certain International Aspects of Bankruptcy: as of June 5, 1990, [Online], available at: http://zakon2.rada.gov.ua

Ivashhenko, O.V. and Krysak, O.I. (2016), «Diagnostics of enterprise bankruptcy», State and Regions, No. 5, pp. 129–131.

Pererva, P.G. (2015), «Bankruptcy, reorganization and restructuring of the enterprise as economic categories of crisis management», Bulletin of the National Technical University «KhPI». Series Technical progress and production efficiency, Coll. Science. рr., No. 59 (1168), pp. 148–152.

VRU (1992), On restoring the solvency of the debtor or declaring him bankrupt, Law of Ukraine of May 14, 1992 No. 2343-XII (as amended on April 4, 2018) [Online], available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T234300.html

Procenko, N.B. (2007), «Methodical approaches to forecasting the activities of enterprises in terms of ensuring their sustainable operation», Statistics of Ukraine, No. 4, pp. 70–73.

Troc, I.V. (2015), «Formation of the system of prevention, forecasting and overcoming of bankruptcy of industrial enterprises», Economics: the realities of time. Scientific journal, No. 4 (20), pp. 272–278.

Shtangret, A.M. (2014), «Formation of organizational potential as a basis for economic security of the enterprise», Scientific notes of the Ukrainian Academy of Printing, No. 3 (48), pp. 28–33.

Shtangret, A.M. (2015), «The process of accounting and analytical management of economic security of the enterprise», Scientific notes of the Ukrainian Academy of Printing, Series Economic Sciences, No. 2, pp. 15–22.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-29

Як цитувати

Шавурська, О. В. (2020). Оцінка ймовірності банкрутства як метод прогнозування фінансово-економічного стану підприємства. Економіка, управління та адміністрування, (4(94), 22–28. https://doi.org/10.26642/ema-2020-4(94)-22-28

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА