Інноваційна діяльність в Україні та Польщі: стан, особливості та перспективи

Автор(и)

  • Наталія Анатоліївна Мазур Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-4670-6805
  • Наталія Миколаївна Суліма Національний університет біоресурсів і природокористування України, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-3852-7989

DOI:

https://doi.org/10.26642/ema-2020-4(94)-3-10

Ключові слова:

інновації, інноваційна діяльність, інноваційний продукт, наукові дослідження і розробки (НДР)

Анотація

Обґрунтовано на основі порівняльного аналізу стан та особливості провадження інноваційної діяльності в Україні та Польщі, спільні й відмінні риси такої діяльності, а також окреслено можливі перспективи підвищення ефективності та подальшого розвитку реалізації інноваційних процесів. Проведені дослідження засвідчують особливості та суттєву різницю в окремих показниках інноваційної діяльності підприємств досліджуваних країн. Зокрема, у 2016–2018 роках частка інноваційно активних підприємств у секторі промислових підприємств Польщі становила 26,1 %, а у сфері послуг – 21,0 %. В Україні частка інноваційно активних підприємств у секторі промислових підприємств з 2010 до 2018 року зросла на 2,6 %, проте за період 2016–2018 років зменшилася з 18,9 до 16,4 % загальної кількості промислових підприємств. Упродовж 2018 року наукові дослідження і розробки в Україні виконувало 950 організацій (найменша кількість за період 2010–2018 років), 48,1 % з яких належали до державного сектору економіки, 36,9 % – до підприємницького та 14,9 % – до вищої освіти.
Динаміка зміни внутрішніх витрат на виконання НДР у порівнюваних країнах засвідчує, що за останні три роки аналізований показник у Польщі зріс майже на 43 %, тоді як в Україні – на 45,5 в. п. відповідно. А от порівняно з 2010 роком у Польщі обсяг внутрішніх витрат на виконання НДР збільшився майже у 2,5 раза, тоді як в Україні – у 2,1 раза. Таким чином, спостерігаємо прискорення протягом останніх років темпів зростання обсягів внутрішніх витрат на виконання НДР в Україні, що є певним позитивним фактором.
Менш оптимістичною є ситуація в Україні з часткою загального обсягу витрат у ВВП – за 2017 рік вона становила 0,45 в. п. Аналогічний показник у країнах ЄС-28 у середньому становив 2,06 в. п. (що у 4,5 раза перевищує показник України).
Проведений аналіз дає можливість зробити висновки, що за умови збереження існуючих тенденцій у кількості виконавців та дослідників, залучених до інноваційної діяльності, наша країна матиме не дуже оптимістичні прогнози щодо покращення інноваційної діяльності.

Біографії авторів

Наталія Анатоліївна Мазур, Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка

N.A. Mazur

Наталія Миколаївна Суліма, Національний університет біоресурсів і природокористування України

N.M. Sulima 

Посилання

Polozova, T.V. and Kryvcun, D.Ju. (2015), «Innovacijna dijal'nist' pidpryjemstva ta ekonomichna sutnist' innovacijnogo procesu», Naukovyj visnyk Mizhnarodnogo gumanitarnogo universytetu, No. 12, pp. 108–113, [Online], available at: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2015/12-2015/26.pdf

Zakon Ukrai'ny No. 40-IV Pro innovacijnu dijal'nist', vid 04.07.2002, potochna redakcija vid 05.12.2012, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15/ed20121205#Text

«Innowacyjność przedsiębiorstw», eRegion, [Online], available at: http://eregion.wzp.pl/obszary/innowacyjnosc-przedsiebiorstw

Oficijnyj sajt Derzhavnoi' sluzhby statystyky Ukrai'ny, [Online], available at: http://ukrstat.gov.ua

Eurostat, [Online], available at: https://ec.europa.eu/eurostat

Mały Rocznik Statystyczny Polski (Concise Statistical Yearbook of Poland) (2018), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, [Online], available at: https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5515/1/19/1/maly_rocznik_statystyczny_polski_2018.pdf

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2016–2018 (2019), Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa, Szczecin, [Online], available at: http://eregion.wzp.pl/sites/default/files/dzialalnosc_innowacyjna_przedsiebiorstw_w_latach_2016-2018.pdf

Mykytjuk, P.P., Krys'ko, Zh.L., Ovsjanjuk-Berdadina, O.F. and Skochyljas, S.M. (2015), Innovacijnyj rozvytok pidpryjemstva, navchal'nyj posibnyk, PP «Prynter Inform», Ternopil', 224 p.

Pysarenko, T.V., Kvasha, T.K., Rozhkova, L.V. and Kovalenko, O.V. (2020), Innovacijna dijal'nist' v Ukrai'ni u 2019 roci, naukovo-analitychna dopovid', UkrINTEI, K., 45 p.

The Global Competitiveness Report 2019, in Schwab, Klaus (ed.), World Economic Forum, [Online], available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-29

Як цитувати

Мазур, Н. А., & Суліма, Н. М. (2020). Інноваційна діяльність в Україні та Польщі: стан, особливості та перспективи. Економіка, управління та адміністрування, (4(94), 3–10. https://doi.org/10.26642/ema-2020-4(94)-3-10

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА