DOI: https://doi.org/10.26642/ema-2019-3(89)-66-70

Соціальне забезпечення як передумова подолання бідності та соціальної ізоляції населення

В’ячеслав Олександрович Ткачук

Анотація


Стаття присвячена проблемам соціального забезпечення населення. В ній проводиться зіставлення понять «соціальний захист» і «соціальне забезпечення». За його результатом соціальне забезпечення передбачає створення соціальних умов, необхідних для використання прав людини, а захист – лише один із його складових елементів. Зазначається, що задоволення життєво необхідних потреб людей обтяжують різноманітні види соціальних ризиків, зокрема бідність і соціальна ізоляція. Це природно вимагає здійснення соціального забезпечення населення.
Обґрунтовується необхідність соціального забезпечення бідних людей, оскільки їх споживання не відповідає ні фізіологічним, ні соціальним, ні культурним нормативам. Бідність унеможливлює підтримку способу життя, притаманного конкретному суспільству в конкретний період часу, через нестачу коштів. Саме вона, поруч із іншими супутніми обставинами, є можливою причиною соціальної ізоляції (соціального виключення) людей. Разом із тим, у статті зауважується, що бідність не обов’язково призводить до соціального виключення, і соціально-ізольованими не завжди є саме бідні верстви населення.
Підтверджується думка, що при підвищенні соціальних нормативів у країні рівень життя населення продовжує знижуватися, і діюча система соціального захисту не може зарадити цьому через надання різноманітних пільг у тому вигляді, в якому вони надаються зараз. Відтак сфера соціального захисту та соціального забезпечення населення потребує реформування, в тому числі за рахунок розробки індивідуальних планів соціального захисту.

Ключові слова


соціальний захист; соціальне забезпечення; бідність; соціальна ізоляція; соціальне виключення; подолання бідності; соціально вразливі верстви населення; соціальний ризик

Повний текст:

PDF

Посилання


Gorobec', A.S. (2016), «Unemployment as a type of social risk», Naukovyj visnyk Uzhgorods'kogo nacional'nogo universytetu, Issue. 40, Vol. 1, pp. 102–105.

Zadorozhna, S. (2016), «Poverty reduction strategies in Ukraine», Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnja, No. 3 (7), pp. 20–33.

Kundjejeva, G.O. (2011), «On the issue of social protection of the population of Ukraine», Visnyk ZhDTU, Serija Ekonomichni nauky, No. 3 (57), pp. 77–85.

Myhal'chenko, G.G. and Gryshhenko, Ju.O. (2013), «Theoretical aspects of the social protection system as a component of the population development of Ukraine», Visnyk NTU «HPI», No. 44 (1017), pp. 98–107.

Rabynovych, P. (2004), «Natural law: the dialectic of private and public», Pravo Ukrai'ny, No. 9, pp. 61–63.

Rjevnivceva, O.V., (2008), «Social exclusion: problems of definition and research», Demografija ta social'na ekonomika, No. 1, pp. 98–106.

Chornij, L. (ed.) (2009), Systema social'nogo zahystu ta social'nogo zabezpechennja v Ukrai'ni. Real'nyj stan ta perspektyvy reformuvannja, Centr hromadskoji ekspertyzy, Kyiv, 104 p.

Tyshhenko, O.V. (2015), «Experience of social welfare in the leading countries of the European Union», Naukovyj visnyk Hersons'kogo derzhavnogo universytetu, Issue 2, Vol. 2, pp.76–81.

Ustynov, S.O. (2011), «The relation between the terms «social protection» and «social security» in the legislation of Ukraine», Jurydychna nauka i praktyka, No. 2, pp. 90–95.

Floreskul, N. (2009), «The system of social protection of the population as a factor of formation of the welfare state», Visnyk KNTEU, No. 2, pp. 34–46.

Jurovs'ka, V.V. (2005), «Legal regulation of relations in the system of compulsory state social insurance against unemployment», Ph.D. Thesis, Labor Law, National Law Academy of Ukraine named after Ya. Mudryi, Kharkiv, Ukraine, 218 p.

Aravacik, E.D. (2018), «Social Policy and the Welfare State», Public Economics and Finance, [Online], available at: https://www.intechopen.com/online-first/social-policy-and-the-welfare-state

Bishop, P.S. (2016), «Factors influencing master of social work students to choose to work with older adults», Ph.D. Thesis, Colorado State University, Fort Collins, Colorado, USA, 264 р.

Handrich, L. and Betliy, O. (2006), «A social welfare system to lift Ukrainians out of poverty», Policy Papers, [Online], available at: http://www.ier.com.ua/files/publications/Policy_papers/German_advisory_group/ 2006/V2_ukr.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Горобець А.С. Безробіття як вид соціального ризику / А.С. Горобець // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2016. – Вип. 40. – Т. 1. – С. 102–105.
 2. Задорожна С. Стратегії подолання бідності в Україні / С.Задорожна // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2016. – № 3 (7). – С. 20–33.
 3. Кундєєва Г.О. До питання соціального захисту населення України / Г.О. Кундєєва, О.М. Соломка // Вісник ЖДТУ / Серія : Економічні науки. – 2011. – № 3 (57). – С. 77–85.
 4. Михальченко Г.Г. Теоретичні аспекти системи соціального захисту як складової розвитку населення України / Г.Г. Михальченко, Ю.О. Грищенко // Вісник НТУ «ХПІ». – 2013. – № 44 (1017). – С. 98–107.
 5. Рабинович П. Природне право: діалектика приватного й публічного / П.Рабинович // Право України. – 2004. – № 9. – С. 61–63.
 6. Рєвнівцева О.В. Соціальне виключення: проблеми визначення та дослідження / О.В. Рєвнівцева // Демографія та соціальна економіка. – 2008. – № 1. – С. 98–106.
 7. Система соціального захисту та соціального забезпечення в Україні. Реальний стан та перспективи реформування / за наук. ред. Л.Чорній. – К. : Центр громадської експертизи, 2009. – 104 с.
 8. Тищенко О.В. Досвід соціального забезпечення населення в провідних країнах Європейського Союзу / О.В. Тищенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – Вип. 2, Т. 2. – С. 76–81.
 9. Устинов С.О. Співвідношення термінів «соціальний захист» та «соціальне забезпечення» в законодавстві України / С.О. Устинов // Юридична наука і практика. – 2011. – № 2. – С. 90–95.
 10. Флорескул Н. Система соціального захисту населення як чинник формування соціальної держави / Н.Флорескул // Вісник КНТЕУ. – 2009. – № 2. – С. 34–46.
 11. Юровська В.В. Правове регулювання відносин в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття : дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 / В.В. Юровська ; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. – Х., 2005. – 218 с.
 12. Aravacik E.D. Social Policy and the Welfare State / E.D. Aravacik // Public Economics and Finance. – 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.intechopen.com/online-first/social-policy-and-the-welfare-state.
 13. Bishop P.S. Factors influencing master of social work students to choose to work with older adults : dissert. for the Degree of PhD / P.S. Bishop ; Colorado State University. – Fort Collins, Colorado, 2016. – 264 p.
 14. Handrich L. A social welfare system to lift Ukrainians out of poverty / L.Handrich, O.Betliy // Policy Papers. – 2006 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ier.com.ua/ files/publications/ Policy_papers/German_advisory_group/2006/V2_ukr.pdf.


Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.