Лисенок, О. В. «Теоретико-методологічні відмінності диверсифікації та сек’юритизації кредитного портфеля банку». Економіка, управління та адміністрування, вип. 4(94), Грудень 2020, с. 99-105, doi:10.26642/ema-2020-4(94)-99-105.