[1]
О. В. Лисенок, «Теоретико-методологічні відмінності диверсифікації та сек’юритизації кредитного портфеля банку», ema, вип. 4(94), с. 99–105, Груд 2020.