Лисенок, О. В. (2020). Теоретико-методологічні відмінності диверсифікації та сек’юритизації кредитного портфеля банку. Економіка, управління та адміністрування, (4(94), 99–105. https://doi.org/10.26642/ema-2020-4(94)-99-105