Державне регулювання якості надання медичних послуг

Автор(и)

  • Мирослава Назарівна Шалько Класичний приватний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26642/ema-2023-4(106)-123-128

Ключові слова:

забезпечення якості медичної допомоги, державне регулювання, система управління ризиками, надання медичних послуг, охорона здоров’я

Анотація

Зазначено, що безпека пацієнтів – це зниження до мінімуму ризику непотрібної шкоди, пов’язаного з наданням медичної допомоги. Прийнятний мінімум належить до колективних уявлень про поточні знання, наявні ресурси та контекст, у якому надавалася допомога, та зіставляється з ризиком відсутності лікування або альтернативного лікування. Проблема забезпечення рівня якості, безпечного надання медичних послуг є однією з важливих засад надання медичної допомоги. На цей час у країнах світу накопичено значний досвід з багатьох питань якості медичної допомоги: розроблено номенклатури оснащеності медичних установ, створено системи вдосконалення медичних кадрів з їхньою періодичною атестацією, організовано експертизу якості медичної допомоги та ін. Зниження розриву впровадження можливе при зміні парадигми управління. Такі зміни мають торкнутися питань розвитку інформатизації системи охорони здоров’я, управління ризиками, стандартизації. Інформатизація системи охорони здоров’я дозволить підвищити ефективність раціонального розподілу та використання наявних ресурсів, впровадження інноваційних підходів, методів надання медичної допомоги. Система управління ризиками дасть можливість своєчасного виявлення проблем, загроз для прийняття своєчасних та ефективних управлінських рішень з метою їх нейтралізації. Стандартизація умов, процесів, результатів у системі охорони здоров’я дозволяє забезпечити якісний рівень надання медичної допомоги у всіх регіонах країни.

Посилання

Tereshkevych, H.T. (2018), Osnovy bioetyky ta biobezpeky, pidruchnyk, TDMU, Ternopil, 400 p.

Рro zakhyst prav liudyny ta osnovopolozhnykh svobod, Yevropeiska konventsiia, 4.XI.1950, Rym, (Tekst Konventsii predstavleno z popravkamy, vidpovidno do polozhen Protokolu No 14 (CETS no. 194), z daty nabuttia nym chynnosti 1 chervnia 2010 roku), [Online], available at: https://www.echr.coe.int/documents/convention_ukr.pdf

Rada Yevropy (1996), Yevropeiska sotsialna khartiia, 1961 r., perehlianuta 3 travnia, Strasburh, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_062

Yevropeiskyi kodeks sotsialnoho zabezpechennia (perehlianutyi) (ETS N 139) 6 lystopada 1990 roku, Rym, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_651#Text

Natsionalna sluzhba zdorovia Ukrainy (2020), Vymohy PMH 2020, [Online], available at: https://cutt.ly/rZN798g

Semenza, Jan C., Carrillo-Santisteve, Paloma, Zeller, Herve et al. (2016), «Public health needs of migrants, refugees and asylum seekers in Europe, 2015: Infectious disease aspects», European Journal of Public Health, Vol. 26, Issue 3, pp. 372–373, [Online], available at: https://academic.oup.com/eurpub/article/26/3/372/2467352

Global Health Observatory data repository, [Online], available at: https://apps.who.int/gho/data/node.main.686?lang=en

Список використаної літератури:

Терешкевич Г.Т. Основи біоетики та біобезпеки : підручник / Г.Т. Терешкевич. – Тернопіль : ТДМУ, 2018. – 400 с.

Про захист прав людини та основоположних свобод : Європейська конвенція 4.11.1950. – Рим (Текст Конвенції представлено з поправками, відповідно до положень Протоколу No 14 (CETS no. 194), з дати набуття ним чинності 1 червня 2010 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.echr.coe.int/documents/convention_ukr.pdf.

Європейська соціальна хартія, 1961 р. : переглянута Радою Європи 3 травня 1996. – Страсбург [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_062.

Європейський кодекс соціального забезпечення (переглянутий) (ETS N 139) 6 листопада 1990. – Рим [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_651#Text.

Вимоги ПМГ 2020 / Національна служба здоров’я України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://cutt.ly/rZN798g.

Public health needs of migrants, refugees and asylum seekers in Europe, 2015: Infectious disease aspects / Jan C. Semenza, Paloma Carrillo-Santisteve, Herve Zeller and other // European Journal of Public Health. – 2016. – Vol. 26, Issue 3. – P. 372–373 [Electronic resource] – Access mode : https://academic.oup.com/eurpub/article/26/3/372/2467352.

Global Health Observatory data repository [Electronic resource]. – Access mode : https://apps.who.int/gho/data/node.main.686?lang=en.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-28

Як цитувати

Шалько, М. Н. (2023). Державне регулювання якості надання медичних послуг. Економіка, управління та адміністрування, (4(106), 123–128. https://doi.org/10.26642/ema-2023-4(106)-123-128

Номер

Розділ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ