Статистичний аналіз доходів населення України

Автор(и)

  • Дмитро Станіславович Пілевич Державний податковий університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9442-0262
  • Ігор Володимирович Яремчук Державний податковий університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26642/ema-2023-4(106)-69-75

Ключові слова:

доходи; прибуток; статистичний аналіз; описова статистика

Анотація

Одним з найважливіших показників, що характеризують рівень економічного і соціального розвитку суспільства є доходи населення, як матеріальні блага та сума грошових коштів, які отримані чи створені громадянами за певний період часу. Оскільки ситуація в сфері доходів знаходиться під постійним соціальним напруженням, а основною складовою, яка характеризує рівень життя населення виступає матеріальне становище, тому важливим та актуальним є дослідження, які пов’язані не лише з теоретичними, а й практичними аспектами рівня життя. У статті проаналізовано доходи населення України за допомогою статистичного аналізу та з використанням комп’ютерних технологій. Для дослідження доходів населення України використано новітні технології та методи аналізу даних, що використовуються для виявлення прихованих закономірностей у великих масивах даних, а також методики та засоби статистичного аналізу. Основні процедури аналізу даних розраховано та охарактеризовано за допомогою сучасних комп’ютерних технологій, а саме використовуючи один із методів статистичного аналізу доходів населення – описову статистику, яку було проведено за допомогою програмного забезпечення Microsoft Excel. Результати проведеного дослідження свідчать, що існуюча нерівність за доходами і витратами населення потребує сприянню для вирішення даної проблеми з боку державних органів, подолання корупції, соціалізації населення, бізнесу. Це дасть можливість, щоб приймати ефективні рішення та розробляти програми розвитку щодо підвищення доходів населення і зниження бідності в Україні.

Посилання

Vitkovska, K.V. (2016), «Vybirkovyi metod v analizi dyferentsiatsii dokhodiv naselennia», Aktualni problemy rozvytku natsionalnoi ekonomiky na suchasnomu etapi, mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia. Sektsiia «Suchasni problemy statystychnoi metodolohii i praktyky», 18–19 travnia, ONEU, Odesa, рр. 10–12.

Horyn, V.P. and Sydor, I.P. (2017), «Chynnyky formuvannia dokhodiv naselennia v ekonomitsi Ukrainy», Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Ser. Ekonomika i menedzhment, Issue 24, Vol. 2, pp. 58–63.

Yelisieieva, L.V. and Hrysiuk, O.V. (2016), «Problemy rozpodilu dokhodiv naselennia Ukrainy», Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Ser. Ekonomichni nauky, Issue 16 (1), pp. 15–17, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2016_16%281%29_4

Sydorova, A.V. and Kovalenko, A.O. (2017), «Dokhody ta vytraty naselennia: statystychne otsiniuvannia, modeliuvannia ta prohnozuvannia», Finane, accounting, banks, Issue 1, pp. 154–162, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fub_2017_1_19

Yurchyk, H.M. and Samoliuk, N.M. (2016), «Otsiniuvannia dyferentsiatsii dokhodiv naselennia Ukrainy z urakhuvanniam yikh tinovoi komponenty», Demohrafiia ta sotsialna ekonomika, No. 3, pp. 133–144, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dse_2016_3_13

Smit, A. (2018), Bahatstvo narodiv. Doslidzhennia pro pryrodu ta prychyny dobrobutu natsii, Translated by Oleksandra Vasylieva, Nash Format, K., 722 p.

Yul, D.U. (1911), Introduction to the Theory of Statistics, Griffin, London, 407 p., [Online], available at: http://cda.psych.uiuc.edu/Wallace/yule_1911.pdf

Kravets, I.M. (2015), Upravlinnia trudovym potentsialom : navch. posibnyk, Tsiupak, A.A., Khmelnytskyi, 424 p.

Bakhrushyn, V.Ie. (2011), Metody analizu danykh : navch. posibnyk dlia studentiv, KPU, Zaporizhzhia, 268 p.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, [Online], available at: https://www.ukrstat.gov.ua/

Kobzar, Yu. (2023), «Koly pochnut zrostaty zarplaty v Ukraini – prohnoz NBU», [Online], available at: http://surl.li/lvaun

Mizhnarodnyi valiutnyi fond, [Online], available at: https://www.imf.org/ru/Home

Svitovyi bank, [Online], available at: https://www.worldbank.org/uk/country/ukraine

Dragon Capital, [Online], available at: https://dragon-capital.com/ua/

References:

Вітковська К.В. Вибірковий метод в аналізі диференціації доходів населення / К.В. Вітковська // Актуальні проблеми розвитку національної економіки на сучасному етапі : міжнародна науково-практична конференція. Секція «Сучасні проблеми статистичної методології і практики», 18–19 травня. – Одеса : ОНЕУ, 2016. – С. 10–12.

Горин В.П. Чинники формування доходів населення в економіці України / В.П. Горин, І.П. Сидор // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Економіка і менеджмент. – 2017. – Вип. 24. – Т. 2. – С. 58–63.

Єлісєєва Л.В. Проблеми розподілу доходів населення України / Л.В. Єлісєєва, О.В. Грисюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. – 2016. – Вип. 16 (1). – С. 15–17 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2016_16%281%29_4.

Сидорова А.В. Доходи та витрати населення: статистичне оцінювання, моделювання та прогнозування / А.В. Сидорова, А.О. Коваленко // Finane, accounting, banks. – 2017. – Вип. 1. – С. 154–162 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fub_2017_1_19.

Юрчик Г.М. Оцінювання диференціації доходів населення України з урахуванням їх тіньової компоненти / Г.М. Юрчик, Н.М. Самолюк // Демографія та соціальна економіка. – 2016. – № 3. – С. 133–144 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/dse_2016_3_13.

Сміт А. Багатство народів. Дослідження про природу та причини добробуту націй / А.Сміт ; пер. Олександра Васильєва. – К. : Наш Формат, 2018. – 722 с.

Юл Д.У. Introduction to the Theory of Statistics / Д.У. Юл. – London : Griffin, 1911. – 407 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://cda.psych.uiuc.edu/Wallace/yule_1911.pdf.

Кравець І.М. Управління трудовим потенціалом : навч. посібник / І.М. Кравець. – Хмельницький : Цюпак А.А., 2015. – 424 с.

Бахрушин В.Є. Методи аналізу даних : навч. посібник для студентів / В.Є. Бахрушин. – Запоріжжя : КПУ, 2011. – 268 с.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.ukrstat.gov.ua/.

Кобзар Ю. Коли почнуть зростати зарплати в Україні – прогноз НБУ / Ю.Кобзар. – 2023 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://surl.li/lvaun.

Міжнародний валютний фонд [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.imf.org/ru/Home.

Світовий банк [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.worldbank.org/uk/country/ukraine.

Dragon Capital [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://dragon-capital.com/ua/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-28

Як цитувати

Пілевич, Д. С., & Яремчук, І. В. (2023). Статистичний аналіз доходів населення України. Економіка, управління та адміністрування, (4(106), 69–75. https://doi.org/10.26642/ema-2023-4(106)-69-75

Номер

Розділ

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ