Тенденції розвитку ринку аудиторських послуг: міжнародний та вітчизняний вектори

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.26642/ema-2023-4(106)-54-59

Ключові слова:

аудит; аудиторська фірма; ринок аудиторських послуг; стандарти аудиту

Анотація

Стаття присвячена дослідженню тенденцій та перспектив розвитку міжнародного та вітчизняного ринків аудиторських послуг. Авторами розглянуто основні фактори, які впливають на розвиток аудиторських фірм, а також виклики та ризики, з якими вони стикаються. Проаналізовано найпоширеніші види аудиторських послуг, такі як аудит фінансової звітності, консалтинг з питань оподаткування, управління ризиками та інші. А також зазначено різноманітні додаткові послуги, які надають аудиторські фірми. Особливий акцент робиться на найбільших міжнародних аудиторських компаніях, відомих як «Велика четвірка», і їхніх ключових відмінностях, таких як розміри, спеціалізація та технологічний підхід. Досліджено фактори, що впливають на перспективи розвитку міжнародного ринку аудиторських послуг, зокрема, зростання попиту, глобалізацію бізнесу, інновації, сталий розвиток та зміни у регуляторному середовищі. Крім того, авторами розглянуто тенденції зростання обсягів наданих послуг, збільшення кількості клієнтів та розширення спектру послуг, що надають аудиторські фірми в Україні. Виходячи з даних Аудиторської палати України, наводяться цифри щодо зростання обсягів ринку та різниця в обсягах за певні роки. Стаття аналізує чинники, що сприяють цьому зростанню, такі як розширення кількості обов’язкових аудитів та впровадження міжнародних стандартів аудиту. Висвітлюється інший аспект росту – збільшення кількості клієнтів, а також підходи аудиторських фірм до розширення спектра послуг на ринку. Додатково надаються приклади перспективних напрямів розвитку ринку аудиторських послуг в Україні, таких як кліматичний та енергетичний аудит, дорадчий аудит, аудит ІТ тощо. Важливими вважаються якість професійної підготовки аудиторів, використання аналітичних інструментів та ІТ-технологій для успішного розвитку цих напрямів.

Посилання

Analitychna informatsiia APU, [Online], available at : http://apu.com.ua

«Velyka chetvirka (vyznachennia, ohliad). Khto taki bukhhalterski firmy “velykoi chetvirky”?», mcfairbanks.com, [Online], available at : https://uk.mcfairbanks.com/1989-big-four

Hyrak, A. and Luchko, M. (2022), «Kliuchovi problemy rynku audytorskykh posluh v Ukraini», Oblik, opodatkuvannia i kontrol: teoriia ta metodolohiia, materialy XI mizhnrod. naukovovi konf., 1 hrud., Ternopil, pp. 50–53, [Online], available at : http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/48116/1/Облік,%20оподаткування%20і%20контроль...1.12.2022р.pdf

Hreben, S., Mihus, I. and Odarchuk, K. (2020), «Stan ta perspektyvy rozvytku IT-audytu v Ukraini», Vcheni zapysky Universytetu «KROK», No. 2 (58), pp. 60–66, [Online], available at : https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/294/316

Dikan, L., Kozhushko, O. and Liadova, Yu. (2016), Derzhavnyi audyt, KhNEU im. S.Kuznetsia, Kharkiv, 412 p.

Dorosh, N. (2015), «Rozvytok audytorskoi diialnosti v Ukraini v umovakh yevrointehratsiinykh protsesiv», Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ser. Ekonomika, No. 10 (175), pp. 17–23.

Zhukova, T., Yeromlenko, K. and Plikus, I. (2020), «Suchasni problemy audytorskykh posluh v Ukraini», Visnyk SumDU. Ser. Ekonomika, No. 1, pp. 86–92, [Online], available at : https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/78694/1/Zhukova_audytorska_diialnist.pdf

Kravchenko, V. and Slobodianyk, Yu. (2021), «Audyt hromadskykh orhanizatsii v Ukraini: vyklyky ta perspektyvy», Oblik i finansy, No. 4 (94), pp. 16–22.

Makarenko, I. and Plastun, O. (2016), «Kvazikonkurentnist rynku audytorskykh posluh Ukrainy: yevrointehratsiinyi aspekt», Visnyk Natsionalnoho banku Ukrainy, No. 237, pp. 27–42, [Online], available at : https://journal.bank.gov.ua/uploads/articles/237_3_ukr.pdf

Mulyk, Ya. (2020), «Audytorska diialnist v Ukraina: suchasnyi stan, reformuvannia ta rozvytok», Ahrosvit, No. 7, pp. 37–47, [Online], available at : http://www.agrosvit.info/pdf/7_2020/7.pdf

Boiko, Oleksandr (2017), «Posluhy audytorskykh firm sohodni ta v maibutnomu, abo Do choho hotuvatysia audytoram, shchob lyshatysia potribnymy kliientam», Visnyk MSFZ, No. 11, [Online], available at : https://msfz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/FZ001368/

Pro audyt finansovoi zvitnosti ta audytorsku diialnist, Zakon Ukrainy vid 21.12.2017 r. No. 2258-VIII, stanom na 1 sich. 2023 r., [Online], available at : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#

Fabiianska, V. and Hutsalenko, O. (2020), «Normatyvno-pravove zabezpechennia nezalezhnoho audytu v Ukraini», The Scientific Heritage, No. 45, pp. 35–45, [Online], available at : http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/24327.pdf

Hrytsyshen, D.O., Svirko, S.V. & Yaremchuk, I.M. (2020), «Poperednii audyt yak zaporuka efektyvnoho upravlinnia publichnymy koshtamy ta inshym mainom, shcho perebuvaie u derzhavnii vlasnosti», Ekonomika, upravlinnia ta administruvannia, Vol. 2 (92), pp. 42–55. doi: 10.26642/ema-2020-2(92)-42-55.

Hrytsyshen, D.O., Svirko, S.V. & Suprunova, I.V. (2021), «Instytualizatsiia derzhavnoi finansovo-kontrolnoi diialnosti yak instrumenta biudzhetnoi bezpeky krainy», Ekonomika, upravlinnia ta administruvannia, Vol. 2 (96), рр. 77–84. doi: 10.26642/ema-2021-2(96)-77-84.

Список використаної літератури:

Аналітична інформація АПУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://apu.com.ua.

Велика четвірка (визначення, огляд). Хто такі бухгалтерські фірми «великої четвірки»? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://uk.mcfairbanks.com/1989-big-four.

Гирак А. Ключові проблеми ринку аудиторських послуг в Україні / А.Гирак, М.Лучко // Облік, оподаткування і контроль: теорія та методологія : матеріали ХІ міжнародної наукової конференції, 1 груд. – Тернопіль, 2022. – С. 50–53 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/48116/1/Облік,%20оподаткування%20і%20контроль...1.12.2022р.pdf.

Гребень С. Стан та перспективи розвитку ІТ-аудиту в Україні / С.Гребень, І.Мігус, К.Одарчук // Вчені записки Університету «КРОК». – 2020. – № 2 (58). – С. 60–66 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/294/316.

Дікань Л. Державний аудит / Л.Дікань, О.Кожушко, Ю.Лядова. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 412 с.

Дорош Н. Розвиток аудиторської діяльності в Україні в умовах євроінтеграційних процесів / Н.Дорош // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. : Економіка. – 2015. – № 10 (175). – С. 17–23.

Жукова Т. Сучасні проблеми аудиторських послуг в Україні / Т.Жукова, К.Єромленко, І.Плікус // Вісник СумДУ. Сер. : Економіка. – 2020. – № 1. – С. 86–92 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/78694/1/Zhukova_audytorska_diialnist.pdf.

Кравченко В. Аудит громадських організацій в Україні: виклики та перспективи / В.Кравченко, Ю.Слободяник // Облік і фінанси. – 2021. – № 4 (94). – С. 16–22.

Макаренко І. Квазіконкурентність ринку аудиторських послуг України: євроінтеграційний аспект / І.Макаренко, О.Пластун // Вісник Національного банку України. – 2016. – № 237. – С. 27–42 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://journal.bank.gov.ua/uploads/articles/237_3_ukr.pdf.

Мулик Я. Аудиторська діяльність в Україна: сучасний стан, реформування та розвиток / Я.Мулик // Агросвіт. – 2020. – № 7. – С. 37–47 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.agrosvit.info/pdf/7_2020/7.pdf.

Бойко Олександр Послуги аудиторських фірм сьогодні та в майбутньому, або До чого готуватися аудиторам, щоб лишатися потрібними клієнтам / Олександр Бойко // Вісник МСФЗ. – 2017. – № 11 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://msfz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/FZ001368/.

Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність : Закон України від 21.12.2017 р. № 2258-VIII : станом на 1 січ. 2023 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#.

Фабіянська В. Нормативно-правове забезпечення незалежного аудиту в Україні / В.Фабіянська, О.Гуцаленко // The Scientific Heritage. – 2020. – № 45. – С. 35–45 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/24327.pdf.

Грицишен Д.О. Попередній аудит як запорука ефективного управління публічними коштами та іншим майном, що перебуває у державній власності / Грицишен Д.О., Свірко С.В., Яремчук І.М. // Економіка, управління та адміністрування. – 2020. – № 2 (92). – С. 42–55. doi: 10.26642/ema-2020-2(92)-42-55.

Грицишен Д.О. Інституалізація державної фінансово-контрольної діяльності як інструмента бюджетної безпеки країни / Д.О. Грицишен, С.В. Свірко, І.В. Супрунова // Економіка, управління та адміністрування. – 2021. – № 2 (96). – С. 77–84. doi: 10.26642/ema-2021-2(96)-77-84.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-28

Як цитувати

Вигівська, І. М., Клим, Н. М., & Селецька, Д. О. (2023). Тенденції розвитку ринку аудиторських послуг: міжнародний та вітчизняний вектори. Економіка, управління та адміністрування, (4(106), 54–59. https://doi.org/10.26642/ema-2023-4(106)-54-59

Номер

Розділ

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ