Формування інноваційної карти розвитку в процесі формування стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.26642/ema-2023-4(106)-17-25

Ключові слова:

формування, інноваційна карта розвитку, стратегія, стратегія ЗЕД підприємства

Анотація

Компанії, які прагнуть вижити в надзвичайно конкурентному середовищі, мають трансформувати свої процеси стратегічного планування, щоб вони були більш постійними, гнучкими та ефективними. Зараз неможливо створити виграшну стратегію без інновацій.

З проведеного огляду можна зробити висновок, що стратегічний напрям інновацій значною мірою залежить від високих ієрархічних рівнів, які повинні мати необхідні інструменти для формулювання та реалізації інноваційної стратегії. Запропонована модель управління полегшує для менеджерів соціалізацію стратегії, а також надає можливість усім залученим учасникам контекстуалізувати те, що формується в щоденних діях, досліджуючи та експериментуючи, незважаючи на ризики інновацій. Крім того, шляхом формалізації процесу управління інноваціями в структурі цих компаній створюється більша прихильність та інтеграція різних функціональних сфер, завдяки чому досягається гармонізація діяльності, щоб спочатку запропоновані цілі могли бути досягнуті спільно.

Картування завдань суттєво відрізняється від картографування процесів тим, що мета полягає у визначенні того, що клієнти намагаються зробити на кожному кроці, а не того, що вони зараз роблять. У кожному окремому етапі є кілька можливостей зробити роботу простішою, легшою або її пришвидшити. Плануючи кожен етап роботи та знаходячи ці можливості, компанії можуть знайти нові шляхи диференціації своїх пропозицій. Це має бути включено в процес стратегічного планування, щоб можна було розробляти стратегії, які подовжують термін корисного використання поточної бізнес-моделі, а також вивчати нові, які дозволять скласти середньо- та довгострокову інноваційну карту розвитку компанії.

Посилання

Voloshanska, A.V. (2020), «Innovatsiina model rozvytku yak instrument transformatsii ekonomichnoi polityky krainy», Efektyvna ekonomika, No. 3, [Online], available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7744 (data zvernennia: 16.11.2023), doi: 10.32702/2307-2105-2020.3.152.

Yurynets, Z.V. (2016), Formuvannia innovatsiinykh stratehii: teoriia, metodolohiia, praktyka, monohrafiia, SPOLOM, Lviv, 412 p.

Yepifanova, I.Iu. (2020), «Formuvannia innovatsiinykh stratehii promyslovykh pidpryiemstv u suchasnykh umovakh», Pidpryiemnytstvo ta innovatsii, No. 13, pp. 33–39, doi: 10.37320/2415-3583/13.6.

Franko, L. (2023), «Otsinka potentsiinykh mozhlyvostei innovatsiinoho rozvytku natsionalnoi ekonomiky na rehionalnomu rivni z vykorystanniam zasobiv shtuchnoho intelektu», Ekonomika ta suspilstvo, No. 47, doi: 10.32782/2524-0072/2023-47-92.

Aguilera, A. (2010), «Direccionamiento estratégico y crecimiento empresarial: algunas reflexiones en torno a su relación», Revista Científica Pensamiento y Gestión, Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia, No. 28, enero-junio, pp. 85–106, [Online], available at: http://rcientificas.uninorte. edu.co/index.php/pensamiento/ article/view/1020

Álvarez, E. and Bernal, C. (2017), «Modelo de Innovación Abierta: Énfasis en el Potencial Humano», Revista Información Tecnológica, Vol. 28, No. 1, pp. 65–76, doi: 10.4067/S0718- 07642017000100007.

Contreras, E. (2013), «El concepto de estrategia como fundamento de la planeación estratégica», Revista Científica Pensamiento y Gestión, Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia, No. 35, 152181 p., [Online], available at: http://rcientificas.uninorte.edu. co/index.php/pensamiento/article/ viewFile/6115/3518

Garrido-Buj, S. (2006), Dirección estratégica, 2da edición, Editorial Mc Graw Hill, Interamericana de España.

Harrison, J. and St. John, C. (2002), Fundamentos de la Dirección Estratégica, Thomson editores, España.

León, C. (2011), «Diseño de una planificación estratégica para la empresa Reprodata CIA. LTDA», Tesis pregrado Universidad Politécnica Salesiana sede Quito.

Lledó, S. (2013), «Importancia de la dirección estratégica en la empresa», 3c Empresa: investigación y pensamiento crítico, Vol. 2, No. 4, edición 13, pp. 1–16, [Online], available at: https://www.3ciencias.com/wp-content/uploads/2013/04/4. Importancia-de-la-direcci%C3%B3nestrat%C3%A9gica-en-la-empresa.pdf

Menguzzato, M. and Renau, J.J. (1991), La Dirección Estratégica de la Empresa. Un Enfoque Innovador del Management, Ariel Editores, Barcelona, España.

Guía para la recogida e interpretación de datos sobre innovación, Manual de Oslo (2005), European Communities, Eurostat, OCDE, [Online], available at: http://www.itq.edu.mx/convocatorias/manualdeoslo.pdf

Pérez, R. (2014), «Planeación Estratégica en las pymes colombianas: un aporte para empresas contratistas de la FAC», Revista Ciencia y Poder Aéreo, Vol. 9, No. 1, 5565 p., [Online], available at: https://dialnet.unirioja.es/servlet/ revista?codigo=24610

Schumpeter, J. (1934), The Theory of Economic Development, Harvard University Press, Cambridge, MA.

Thompson, A., Peteraf, M., Gamble, J. and Strickland, A.J. (2012), Administración estratégica teoría y casos, 18 Ed, Mc Graw Hill México.

Список використаної літератури:

Волошанська А.В. Інноваційна модель розвитку як інструмент трансформації економічної політики країни / А.В. Волошанська // Ефективна економіка. – 2020. – № 3 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7744 (дата звернення: 16.11.2023). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.152.

Юринець З.В. Формування інноваційних стратегій: теорія, методологія, практика : монографія / З.В. Юринець. – Львів : СПОЛОМ, 2016. – 412 с.

Єпіфанова І.Ю. Формування інноваційних стратегій промислових підприємств у сучасних умовах / І.Ю. Єпіфанова // Підприємництво та інновації. – 2020. – № 13. – С. 33–39. DOI: 10.37320/2415-3583/13.6.

Франко Л. Оцінка потенційних можливостей інноваційного розвитку національної економіки на регіональному рівні з використанням засобів штучного інтелекту / Л.Франко // Економіка та суспільство. – 2023. – № 47. DOI: 10.32782/2524-0072/2023-47-92.

Aguilera A. Direccionamiento estratégico y crecimiento empresarial: algunas reflexiones en torno a su relación / A.Aguilera // Revista Científica Pensamiento y Gestión. – Barranquilla, Colombia : Universidad del Norte, 2010. – № 28, enero-junio. – Р. 85–106 [Electronic resource]. – Access mode : http://rcientificas.uninorte. edu.co/index.php/pensamiento/ article/view/1020.

Álvarez E. Modelo de Innovación Abierta: Énfasis en el Potencial Humano / E.Álvarez, C.Bernal // Revista Información Tecnológica. – 2017. – Vol. 28, № 1. – Р. 65–76. DOI: 10.4067/S0718- 07642017000100007.

Contreras E. El concepto de estrategia como fundamento de la planeación estratégica / E.Contreras // Revista Científica Pensamiento y Gestión. – Barranquilla, Colombia : Universidad del Norte, 2013. – №. 35. – 152181 р. [Electronic resource]. – Access mode : http://rcientificas.uninorte.edu. co/index.php/pensamiento/article/ viewFile/6115/3518.

Garrido-Buj S. Dirección estratégica / S.Garrido-Buj. – 2da edición. – Interamericana de España : Editorial Mc Graw Hill, 2006.

Harrison J. Fundamentos de la Dirección Estratégica / J.Harrison, C.St. John. – España : Thomson editores, 2002.

León C. Diseño de una planificación estratégica para la empresa Reprodata CIA. LTDA / C.León // Tesis pregrado Universidad Politécnica Salesiana sede Quito. – 2011.

Lledó S. Importancia de la dirección estratégica en la empresa / S.Lledó // 3c empresa: investigación y pensamiento crítico. – 2013. – Vol. 2, № 4. – Еdición 13. – Р. 1–16 [Electronic resource]. – Access mode : https://www.3ciencias.com/ wp-content/uploads/2013/04/4. Importancia-de-la-direcci%C3%B3nestrat%C3%A9gica-en-la-empresa. Pdf.

Menguzzato M. La Dirección Estratégica de la Empresa / M.Menguzzato, J.J. Renau // Un Enfoque Innovador del Management. – Barcelona, España : Ariel Editores, 1991.

Guía para la recogida e interpretación de datos sobre innovación : manual de Oslo. – OCDE : European Communities Eurostat, 2005 [Electronic resource]. – Access mode : http://www.itq.edu.mx/ convocatorias/manualdeoslo.pdf.

Pérez R. Planeación Estratégica en las pymes colombianas: un aporte para empresas contratistas de la FAC / R.Pérez // Revista Ciencia y Poder Aéreo. – 2014. – Vol. 9, № 1. – 5565 р. [Electronic resource]. – Access mode : https://dialnet.unirioja.es/servlet/ revista?codigo=24610.

Schumpeter J. The Theory of Economic Development / J.Schumpeter. – Cambridge, MA : Harvard University Press, 1934.

Administración estratégica teoría y casos / A.Thompson, M.Peteraf, J.Gamble, A.J. Strickland. – México : Mc Graw Hill, 2012. – 18 Ed.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-28

Як цитувати

Куліш, Д. В. (2023). Формування інноваційної карти розвитку в процесі формування стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Економіка, управління та адміністрування, (4(106), 17–25. https://doi.org/10.26642/ema-2023-4(106)-17-25

Номер

Розділ

МЕНЕДЖМЕНТ