Удосконалення інформаційного забезпечення системи менеджменту підприємства

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.26642/ema-2023-4(106)-11-16

Ключові слова:

управління, менеджмент, PDM-система, модифікація, інформаційне забезпечення, PLM-система, життєвий цикл товару

Анотація

У статті розглянуто напрями удосконалення інформаційного забезпечення системи менеджменту підприємства. Встановлено, що сучасні інформаційні системи дозволяють проводити постійний облік та контроль за станом і рухом товарно-матеріальних, фінансових та людських ресурсів на підприємстві, забезпечують отримання інформації про результати діяльності підприємства, швидку підготовку аналітичних документів, прогнозів і планів робіт на основі достовірної та повної інформації, яка доступна у будь-який момент часу.

Визначено, що використання інформаційних систем і сучасних технологій у сфері управління підприємством призводить до підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності.

Досліджено оптимізацію організаційної структури підприємства, що у результаті удосконалює раціональні варіанти вирішення управлінських задач, а також підвищує рівень продуктивності праці та конкурентноспроможність підприємства. Крім того, запропоновано до впровадження ефективну PDM-систему, яка дозволяє економити часові ресурси і надає можливість використовувати інформацію з більш актуальних і надійних джерел. Розглянуто систему удосконалення у сфері інформаційної безпеки як гнучку систему контролю доступу для різних рівнів користувачів на підприємстві.

Доведено, що перехід на автоматизовану систему управління даними про продукцію дозволить ефективно вирішити проблеми підвищення якості документації та якість виготовленої продукції.

Посилання

Beltiukov, Ye.A. and Zadorozhko, H.I. (2013), «Osnovni shliakhy vdoskonalennia systemy informatsiinoho zabezpechennia konkurentospromozhnosti promyslovoho pidpryiemstva», Ekonomika: realii chasu, рр. 228–234.

Klepkova, O.A. (2013), «Suchasnyi stan i rol informatsiinykh tekhnolohii v upravlinni pidpryiemstvom», Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia. Ekonomika i menedzhment, Issue 5, pp. 74–78.

Stopakevych, A.O. (2017), «Analiz nedolikiv typovoi praktyky rozrobky kompiuternykh liudynomashynnykh interfeisiv promyslovykh system avtomatyzatsii», 72-ha naukovo-tekhnichna konferentsiia ONAZ im. O.S. Popova, 13–15 hrudnia, Odesa, pp. 42–47.

Shlaifer, M.B. and Mykytyn, O.Z. (2022), «Rozvytok informatsiinoho zabezpechennia systemy menedzhmentu vitchyznianykh pidpryiemstv», Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia ta problemy rozvytku, No. 2 (8), [Online], available at: https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal paper/2022/dec/29522/220972maket-152-159.pdf

Makarova, M.V. «Informatsiini systemy u suchasnii systemi menedzhmentu promyslovykh pidpryiemstv», [Online], available at: https://core.ac.uk/download/pdf/300238157.pdf

Ponomarenkо, V.S. (ed.) (2015), Informatsiini systemy i tekhnolohii v ekonomitsi, рosibnyk dlia studentiv VNZ, Vydavnychyi tsentr «Akademiia», K., 544 p.

Heorhiadi, N.H. (2006), «Informatsiini systemy upravlinnia: sutnist, vydy, funktsii, pryntsypy pobudovy», Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika», No. 567, pp. 28–34.

Onopko, A.S. and Zhyhalkevych, Zh.M. (2017), «Zastosuvannia informatsiinykh tekhnolohii v upravlinni pidpryiemstvom», Aktualni problemy ekonomiky ta upravlinnia, No. 11 [Online], available at: http://ape.fmm.kpi.ua/article/viewFile/102782/97865

Ostaletskyi, V.B. (2015), «Teoretychni pidkhody do klasyfikatsii informatsiinykh system upravlinnia pidpryiemstvom», Ekonomichnyi visnyk NTUU «KPI» : zbirnyk naukovykh prats, Issue 12, pp. 294–299.

Yaremko, S.A. and Bevz, S.V. (2014), «Rozrobka kryteriiv otsiniuvannia suchasnykh informatsiinykh system obliku ta upravlinnia biznes-protsesamy pidpryiemstva», Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, No. 1 (208), pp. 158–163.

Список використаної літератури:

Бельтюков Є.А. Основні шляхи вдосконалення системи інформаційного забезпечення конкурентоспроможності промислового підприємства / Є.А. Бельтюков, Г.І. Задорожко // Економіка: реалії часу. – 2013. – С. 228–234.

Клепкова О.А. Сучасний стан і роль інформаційних технологій в управлінні підприємством / О.А. Клепкова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. – 2013. – Вип. 5. – С. 74–78.

Стопакевич А.О. Аналіз недоліків типової практики розробки комп’ютерних людиномашинних інтерфейсів промислових систем автоматизації / А.О. Стопакевич // 72-га науково-технічна конференція ОНАЗ ім. О.С. Попова, 13–15 грудня. – Одеса, 2017. – С. 42–47.

Шлайфер М.Б. Розвиток інформаційного забезпечення системи менеджменту вітчизняних підприємств / М.Б. Шлайфер, О.З. Микитин // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. – 2022. – № 2 (8) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal paper/2022/dec/29522/220972mаket-152-159.pdf.

Макарова М.В. Інформаційні системи у сучасній системі менеджменту промислових підприємств [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://core.ac.uk/download/pdf/300238157.pdf.

Інформаційні системи і технології в економіці : посібник для студентів ВНЗ / за ред. В.С. Пономаренка. – К. : Видавничий центр «Академія», 2015. – 544 с.

Георгіаді Н.Г. Інформаційні системи управління: сутність, види, функції, принципи побудови / Н.Г. Георгіаді // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2006. – № 567. – С. 28–34.

Онопко А.С. Застосування інформаційних технологій в управлінні підприємством / А.С. Онопко, Ж.М. Жигалкевич // Актуальні проблеми економіки та управління. – 2017. – № 11 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ape.fmm.kpi.ua/article/viewFile/102782/97865.

Осталецький В.Б. Теоретичні підходи до класифікації інформаційних систем управління підприємством / В.Б. Осталецький // Економічний вісник НТУУ «КПІ» : збірник наукових праць. – 2015. – Вип. 12. – С. 294–299.

Яремко С.А. Розробка критеріїв оцінювання сучасних інформаційних систем обліку та управління бізнес-процесами підприємства / С.А. Яремко, С.В. Бевз // Вісник Хмельницького національного університету. – 2014. – № 1 (208). – С. 158–163.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-28

Як цитувати

Бондар, Д. С., & Пащенко , О. П. (2023). Удосконалення інформаційного забезпечення системи менеджменту підприємства. Економіка, управління та адміністрування, (4(106), 11–16. https://doi.org/10.26642/ema-2023-4(106)-11-16

Номер

Розділ

МЕНЕДЖМЕНТ