Сутність виробничих запасів, проблеми обліку та напрями його вдосконалення на підприємстві

Автор(и)

  • Любов Ярославівна Шевченко Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2188-1735
  • Валерія Русланівна Мулява Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0294-9925

DOI:

https://doi.org/10.26642/ema-2022-4(102)-72-76

Ключові слова:

виробничі запаси; бухгалтерський облік; облік виробничих запасів; проблеми ведення обліку виробничих запасів

Анотація

Виробничі запаси є предметом праці, які забезпечують разом із засобами праці виробничий процес підприємства, де вони використовуються. Ця тема є актуальною, оскільки в умовах ринкової економіки виробничі запаси є важливим елементом діяльності будь-якого підприємства, тому важливого значення набуває доцільне їх використання у виробництві. У статті обґрунтовуються теоретико-методичні аспекти обліку виробничих запасів на підприємствах, досліджується їх економічна сутність та основні нормативні документи, що регламентують порядок їх відображення у бухгалтерському обліку. Визначаються методичні засади визнання та оцінки вибуття виробничих запасів у бухгалтерському обліку. Окреслюється важливість ефективного використання матеріалів у виробництві та запропоновано дії, що сприяють поліпшенню та підвищенню ефективності обліку виробничих запасів.

Визначено проблеми, що виникають при існуючому порядку ведення обліку виробничих запасів на підприємстві, що пов’язані із забезпеченням ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства. Ці проблеми: недоцільне використання методів списання запасів; недостатня автоматизація первинного обліку виробничих запасів, проблема визначення оцінки запасів на дату балансу. Було запропоновано дії для вирішення цих та інших проблем для покращення якості обліку на підприємстві: створення загальнодержавної бази стосовно середніх цін на ринках на розповсюджені види активів; визначено умови ведення доцільної методики списання запасів для визначення достовірної оцінки виробничих запасів; проведення внутрішньої перевірки на підприємстві із залученням кваліфікованих фахівців; використання автоматизації розрахунків із планування, обліку та аналізу використання матеріальних ресурсів. Також було запропоновано удосконалення щодо обліку запасів, які підвищать їх ефективність та результативність їх використання на підприємстві.

Посилання

MFU (2020), Zapasy, Nacional'ne polozhennja (standart) buhgalters'kogo obliku 9, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99

VRU (1999), Pro buhgalters'kyj oblik ta finansovu zvitnist' v Ukrai'ni, Zakon Ukrai'ny vid 16 lyp. No. 996-XIV, [Online], available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14

Krupka, Ja.D., Zadorozhnyj, Z.V., Gudz', N.V. et al. (2018), Buhgalters'kyj oblik, pidruchnyk, TNEU, Ternopil', 460 p.

Chajun, I.Ju. and Bondar, I.Ju. (2014), Upravlinnja materialo-tehnichnym zabezpechennjam pidpryjemstva, navch. posib., Kyi'v. nac. torg.-ekon. un-t, K., 111 p.

Boldujeva, O.V. and Rybalko, O.M. (2014), «Problemy obliku ta ocinky vyrobnychyh zapasiv», Buhgalters'kyj oblik i audit, No. 4, 147 p.

MFU (2007), Metodychni rekomendacii' z buhgalters'kogo obliku zapasiv, Nakaz vid 10.01, No. 2, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/en/v0002201-07?lang=uk#Text

Список використаної літератури:

Запаси : Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16 лип. 1999 p. № 996-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

Бухгалтерський облік : підручник / Я.Д. Крупка, З.В. Задорожний, Н.В. Гудзь та ін. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 460 с.

Чаюн І.Ю. Управління матеріало-технічним забезпеченням підприємства : навч. посіб. / І.Ю. Чаюн, І.Ю. Бондар. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 111 с.

Болдуєва О.В. Проблеми обліку та оцінки виробничих запасів / О.В. Болдуєва, О.М. Рибалко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2014. – № 4. – 147 с.

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів : Наказ Міністерства фінансів України від 10.01.2007 р. № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/en/v0002201-07?lang=uk#Text.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Як цитувати

Шевченко, Л. Я., & Мулява, В. Р. (2022). Сутність виробничих запасів, проблеми обліку та напрями його вдосконалення на підприємстві. Економіка, управління та адміністрування, (4(102), 72–76. https://doi.org/10.26642/ema-2022-4(102)-72-76

Номер

Розділ

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ