Оцінка фінансового потенціалу підприємств IT-галузі в Україні

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.26642/ema-2022-3(101)-81-86

Ключові слова:

військовий конфлікт; інформаційні технології; фінанси; фінансовий потенціал; цифрова економіка

Анотація

У статті досліджено питання оцінки фінансового потенціалу підприємств ІТ-галузі України, що розглядається як один із драйверів розвитку економіки в умовах воєнного конфлікту та після нього. Методологічною основою є загальні та спеціальні методи дослідження, у тому числі методи теоретичного узагальнення, аналізу, синтезу, порівняння та інші. Інформаційною базою є дані Державної служби статистики України про показники діяльності підприємств, основний вид яких належить до Розділу 62 Класифікатора видів економічної діяльності «Комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність», протягом 2013–2020 рр. Виявлено, що середній річний темп приросту виручки в ІТ-галузі перевищує загальні для економіки України значення у аналізованому періоді. На основі статистичних даних про обсяги реалізованих послуг підприємств за 2010–2020 рр. було побудовано прогноз розвитку галузі до 2023 р., що містить оптимістичний (обсяг реалізації за підсумками 2023 р. – 148,09 млрд грн), базовий (129,4 млрд грн) та песимістичний (110,75 млрд грн) сценарії. Використання статистичного інструментарію дало можливість виявити, що порівняно з національною економікою в цілому ІТ-галузь забезпечує вищу віддачу від інвестицій у власний капітал (оцінену через рентабельність власного капіталу підприємств) за нижчого рівня ризику (оцінений через стандартне відхилення рентабельності власного капіталу підприємств). Не залишилося поза увагою дослідження питання визначення детермінант формування прибутковості за допомогою трифакторної моделі Дюпона, що показала визначальний вплив на рентабельність власного капіталу показника рентабельності продажів. При цьому підприємства не повною мірою використовують позикові джерела фінансування для підвищення рентабельності власного капіталу.

Посилання

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrai'ny, oficijnyj sajt, [Online], available at: http://www.ukrstat.gov.ua/

Zadorozhnjuk, N.O. (2019), «Perspektyvni naprjamy rozvytku IT-galuzi v Ukrai'ni», Ekonomika:realii' chasu, naukovyj zhurnal, No. 6 (46), pp. 77–84, doi: 10.5281/zenodo.3877558.

Kostyrko, A.G. (2015), Formuvannja i vykorystannja finansovogo potencialu sil's'kogospodars'kyh pidpryjemstv, Ph.D. Thesis of dissertation, 08.00.04, Mykolai'v, 363 p.

Loskorih, G.L. (2021), «Harakterni rysy dijal'nosti IT-pidpryjemstv: oblikovyj aspekt», Problemy systemnogo pidhodu v ekonomici, No. 3 (83), pp. 72–77, doi: 10.32782/2520-2200/2021-3-10.

Polchanov, A.Ju. (2018), Rozvytok finansovogo potencialu derzhavy v systemi postkonfliktnogo vidnovlennja, monografija, ZhDTU, Zhytomyr, 464 p.

Polchanov, A.Ju., Gorodys'kyj, M.P., Djachek, S.M. et al. (2022), «Tendencii' didzhytalizacii' finansovo-ekonomichnoi' dijal'nosti pidpryjemstv v Ukrai'ni», Ekonomika, upravlinnja ta administruvannja, No. 1 (99), рр. 93–102, doi: 10.26642/ema-2022-1(99)-93-102.

Promova Prem’jer-ministra Ukrai'ny Denysa Shmygalja, [Online], available at: https://cutt.ly/OZrohwi.

Trusova, N.V. (2015), Formuvannja finansovogo potencialu sil's'kogospodars'kyh pidpryjemstv: teorija, metodologija, D.Sc. Thesis of dissertation, 08.00.08, Dniproperovs'k, 501 p.

Alcaide, M., De la Poza, E. and Guadalajara, N. (2020), «The impact of corporate social responsibility transparency on the financial performance, brand value, and sustainability level of IT companies», Corporate Social Responsibility and Environmental Management, No. 2 (27), pp. 642–654, doi: 10.1002/csr.1829.

Kaura, P., Dharwal, M., Kaur, H. and Kaur, P. (2019), «Impact of corporate governance on financial performance of information technology companies», International Journal of Recent Technology and Engineering, No. 8 (3), pp. 7460–7464, doi: 10.35940/ijrte.C5603.098319.

Lagovska, O., Loskorikh, G., Stoika, N. et al. (2020), «Method of structuring business model and mathematical model of DSS of IT companies», Financial and credit activity problems of theory and practice, No. 2 (33), рр. 306–313, doi: 10.18371/fcaptp.v2i33.206959.

Paramati, S.R., Gupta, R., Maheshwari, S. and Nagar, V. (2016), «The empirical relationship between the value of rupee and performance of information technology firms: Evidence from India», International Journal of Business and Globalisation, No. 16 (4), pp. 512–529, doi: 10.1504/IJBG.2016.076819.

Список використаної літератури:

Державна служба статистики України : офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

Задорожнюк Н.О. Перспективні напрями розвитку ІТ-галузі в Україні / Н.О. Задорожнюк // Економіка: реалії часу : науковий журнал. – 2019. – № 6 (46). – С. 77–84. DOI: 10.5281/zenodo.3877558.

Костирко А.Г. Формування і використання фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств : дис. … к.е.н. : 08.00.04 / А.Г. Костирко. – Миколаїв, 2015. – 363 с.

Лоскоріх Г.Л. Характерні риси діяльності ІТ-підприємств: обліковий аспект / Г.Л. Лоскоріх // Проблеми системного підходу в економіці. – 2021. – № 3 (83). – С. 72–77. DOI: 10.32782/2520-2200/2021-3-10.

Полчанов А.Ю. Розвиток фінансового потенціалу держави в системі постконфліктного відновлення : монографія / А.Ю. Полчанов. – Житомир : ЖДТУ, 2018. – 464 с.

Тенденції діджиталізації фінансово-економічної діяльності підприємств в Україні / А.Ю. Полчанов, М.П. Городиський, С.М. Дячек та ін. // Економіка, управління та адміністрування. – 2022. – № 1 (99). – С. 93– 102. DOI: 10.26642/ema-2022-1(99)-93-102.

Промова Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://cutt.ly/OZrohwi.

Трусова Н.В. Формування фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств: теорія, методологія : дис. ... д.е.н. : 08.00.08 / Н.В. Трусова. – Дніпропетровськ, 2015. – 501 с.

Alcaide M. The impact of corporate social responsibility transparency on the financial performance, brand value, and sustainability level of IT companies / M.Alcaide, E.De la Poza, N.Guadalajara // Corporate Social Responsibility and Environmental Management. – 2020. – № 2 (27). – P. 642–654. DOI:10.1002/csr.1829.

Impact of corporate governance on financial performance of information technology companies / P.Kaura, M.Dharwal, H.Kaur, P.Kaur // International Journal of Recent Technology and Engineering. – 2019. – № 8 (3). – P. 7460–7464. DOI: 10.35940/ijrte.C5603.098319.

Method of structuring business model and mathematical model of DSS of IT companies / O.Lagovska, G.Loskorikh, N.Stoika et al. // Financial and credit activity problems of theory and practice. – 2020. – № 2 (33). – P. 306–313. DOI: 10.18371/fcaptp.v2i33.206959.

The empirical relationship between the value of rupee and performance of information technology firms: Evidence from India / S.R. Paramati, R.Gupta, S.Maheshwari, V.Nagar // International Journal of Business and Globalisation. – 2016. – № 16 (4). – P. 512–529. DOI: 10.1504/IJBG.2016.076819.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-28

Як цитувати

Виговська, Н. Г., Полчанов, А. Ю., Литвинчук, І. В., Виговська, О. А., & Полчанов, О. Ю. (2022). Оцінка фінансового потенціалу підприємств IT-галузі в Україні. Економіка, управління та адміністрування, (3(101), 81–86. https://doi.org/10.26642/ema-2022-3(101)-81-86

Номер

Розділ

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають