Економічний розвиток урбанізованих територій як наукове дослідження в сфері публічного управління

Автор(и)

  • Катерина Миколаївна Войціцька Державний університет «Житомирська політехніка», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2815-8814

DOI:

https://doi.org/10.26642/ema-2022-3(101)-41-47

Ключові слова:

урбанізація; урбанізовані території; бібліометричний аналіз; VOSviewer; міська політика; міська економічна політика; політика розвитку урбанізованих територій

Анотація

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується урбанізаційними процесами, що в свою чергу впливають на світову економіку, а також на національну економіку країн, для яких характерні швидкі темпи урбанізації. Урбанізаційні процеси, які на сьогоднішній день існують у світі, зумовлюють необхідність удосконалення механізмів публічного управління. Досить тривалий час проблема публічного управління урбанізованими територіями не визнавалася в Україні як один із важливих процесів, що впливає на економіку країни, що зумовлює недостатню вивченість цього питання з боку вітчизняних науковців. Виникає потреба у розвитку методологічного апарату дослідження. Методом для проведення дослідження було обрано бібліометричний аналіз, в свою чергу базою для проведення бібліометричного аналізу було обрано одну з найбільш відомих міжнародних наукометричних баз даних – Scopus. В результаті дослідження було виявлено, що праці, присвячені міській економічній політиці, були написані здебільшого у соціальних науках та науках, присвячених навколишньому середовищу, зокрема, у таких країнах, як: Англія, Китай, Франція, Австралія, Німеччина, Нідерланди, Іспанія, Канада та інші. Для проведення бібліометричного аналізу було використано програму VOSviewer, що дало змогу проаналізувати публікації, що присвячені міській економічній політиці, виявити ключові слова, що найчастіше використовувались у статтях, зокрема, такими словами є: економічний розвиток, зона метрополітену, країни, що розвиваються, міський розвиток, неформальний сектор, вплив на політику, регіональний розвиток, містобудування, міська біднота, виробничі зв’язки, стратегія планування, економічна діяльність, промислове розташування, зайнятість та інші. За допомогою програми VOSviewer було побудовано картограму ключових слів у базі даних Sсopus, які використовувалися науковцями у працях, присвячених міській економічній політиці, що в свою чергу сприяло виявленню основних напрямів досліджень проблем міської економічної політики, що ляжуть в основу під час формування перспектив розвитку політики розвитку урбанізованих територій для України.

Посилання

Galjamar, V.O. (2017), «Urbanizacija: sutnist' ta vplyv na ekonomichne zrostannja», Visnyk Zhytomyrs'kogo derzhavnogo tehnologichnogo universytetu. Ser. Ekonomichni nauky, No. 4, pp. 72–76.

Bonitz, M. (1982), «Scientometrie, Bibliometrie, Informetrie», Zbl. Bibliotheksw, Vol. 98, No. 1, pp. 19–24.

Cohen, M.A. (1991), «Urban policy and economic development: an agenda for the 1990s», 87 p.

Scopus, [Online], available at: https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic&zone=header&origin=AuthorNamesList#basic

Van Winden, W. (2008), «Urban governance in the knowledge-based economy: Challenges for different city types», Innovation: Management, Policy and Practice, No. 10 (2–3), pp. 197–210.

Brueckner, J.K. (2013), «Elements of an ideal urban policy», Korean Economic Review, No. 29 (1), pp. 5–22.

Список використаної літератури:

Галямар В.О. Урбанізація: сутність та вплив на економічне зростання / В.О. Гамаляр // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. : Економічні науки. – 2017. – № 4. – С. 72–76.

Bonitz M. Scientometrie, Bibliometrie, Informetrie / M.Bonitz // Zbl. Bibliotheksw. – 1982. – T. 98. – № 1. – P. 19–24.

Cohen M.A. Urban policy and economic development: an agenda for the 1990s / M.A. Cohen. – 1991. – 87 р.

Scopus [Electronic resource]. – Access mode : https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic&zone=header&origin=AuthorNamesList#basic.

Van Winden W. Urban governance in the knowledge-based economy: Challenges for different city types / Van W. Winden // Innovation: Management, Policy and Practice. – 2008. – № 10 (2-3). – P. 197–210.

Brueckner J.K. Elements of an ideal urban policy / J.K. Brueckner // Korean Economic Review. –2013. – № 29 (1). – P. 5–22.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-28

Як цитувати

Войціцька, К. М. (2022). Економічний розвиток урбанізованих територій як наукове дослідження в сфері публічного управління. Економіка, управління та адміністрування, (3(101), 41–47. https://doi.org/10.26642/ema-2022-3(101)-41-47

Номер

Розділ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають