Сучасні підходи до управління якістю готельних послуг: їх розвиток та стан в Україні

Автор(и)

  • Ірина Володимирівна Жалінська Державний університет «Житомирська політехніка», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1054-7803

DOI:

https://doi.org/10.26642/ema-2022-3(101)-24-31

Ключові слова:

готелі; засоби розміщення; готельна послуга; управління якістю

Анотація

Недостатня увага до питань управління якістю готельних послуг в Україні, з одного боку, та об’єктивна необхідність повноцінного входження на європейський ринок шляхом імплементації відповідних вимог щодо рівня якості послуг, з другого боку, роблять актуальними дослідження щодо наявних підходів до управління якістю послуг у засобах розміщення. У статті окреслено важливі аспекти управління якістю готельних послуг, а саме: наявні зручності, взаємодія персоналу та споживача, технології надання послуги, а також ступінь задоволення клієнта. Запропоновано класифікацію підходів до управління якістю готельних послуг, зазначено їх відмітні риси. Для операційного підходу характерним є орієнтація на належне виконання технологічних процесів надання послуг і не передбачає участі споживача. Визначено, що зараз регуляторна база управління якістю готельних послуг в Україні найчастіше орієнтується на операційний підхід, проте подальший розвиток передбачає переорієнтацію на потреби споживача. В споживчому підході базовим є сприйняття послуги споживачем. Зазначено, що наявні методологічні підходи за участі споживача є доволі різноманітні. Як приклад наведено коротку характеристику методів the Service Quality Model та the Service Performance Model. Характерною особливістю комплексного підходу вказано вбудовані в систему управління підприємством вимоги якості. У межах такого підходу наведено декілька практичних інструментів, а саме: інструмент стратегічного менеджменту Balanced Scorecard (BSC), який надає можливість його імплементації до процесів управління якістю; Customer Relationship Management (CRM), який створює можливість постійного моніторингу різноманітних аспектів взаємодії зі споживачами та їх сприйняття послуги; премії в галузі якості, вимоги яких слугують своєрідним набором загальновизнаних орієнтирів у досягненні високої якості послуг; та документовані системи якості, зокрема системи управління якістю ISO, найбільш значущим аспектом яких є реалізація підходу безперервного поліпшення якості. Визначено, що кожен підхід володіє певними характерними особливостями та відображає різні аспекти діяльності готелів.

Посилання

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrai'ny, [Online], available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/tur_.htm

Derzhavne agentstvo rozvytku turyzmu, Ukrai'na stala uchasnykom HOTREC ta HSU: shho ce oznachaje dlja turystychnogo ta gotel'nogo sektoriv?, [Online], available at: https://cutt.ly/5VICsGl

Parasuraman, A.A., Zeithaml, V. and Berry, L. (1985), «Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research», Journal of Marketing, Vol. 49 (4), pp. 41–50, [Online], available at: https://cutt.ly/YVIClcw

Cronin, J.J.J. and Taylor, S.A. (1992), «Measuring Service Quality: A Reexamination and Extension», Journal of Marketing, No. 56 (3), pp. 55–68, doi: 10.1177/002224299205600304.

Sydorov, M., Salnikova, S., Savelyev, Yu. and Oliinyk, O. (2020), «Modified SERVPERF and Normalized SERVQUAL Models in Estimation of Service Quality in Higher Educational Institutes», Sociologichni studii', No. 1 (16), pp. 29–39, doi: 10.29038/2306-3971-2020-01-29-39.

Ingaldi, M.K. (2016), «Use of the SERVPERF method to evaluate service quality in the transport company», Independent Journal of Management and Production, Vol. 7, No. 1, pp. 168–177, [Online], available at: http://www.ijmp.jor.br

Dykan', V.V. and Grechana, O.I. (2018), «Metodychni pidhody do ocinky jakosti poslug», Social'na ekonomika, No. 55, pp. 97–106, [Online], available at: https://cutt.ly/PVGHMRO

Balabanec', A. and Gaponjuk, O. (2019), «Metodychnyj pidhid do ocinky jakosti obslugovuvannja spozhyvachiv gotel'nyh poslug», Social'no-ekonomichni problemy i derzhava, No. 2 (21), pp. 259–270, [Online], available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19bavshp.pdf

Mel'nyk, I.M. and Hymych, T.V. (2017), «Suchasni pidhody do ocinky jakosti obslugovuvannja v gotel'nyh pidpryjemstvah», Ekonomika ta upravlinnja pidpryjemstvamy, No. 14, pp. 155–161, [Online], available at: http://www.market-infr.od.ua/journals/2017/14_2017_ukr/29.pdf

VRU (2020), Pro turyzm, Zakon Ukrai'ny vid 15.09.1995 r. No. 324/95-VR v redakcii' vid 16.10.2020, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95

Zajceva, V.M. (ed.) (2018), Strategichne upravlinnja gotel'nymy pidpryjemstvamy v umovah globalizacii', monografija, ZNTU, Zaporizhzhja, 120 p., [Online], available at: https://cutt.ly/YVSWuTh

Miroshnichenko, B. (2021), «Operacija «Kategoryzacija»: chy mozhe gotel' otrymuvaty zirky bez «dogovornjakiv» ta korupcii'», Ukrai'ns'ka Pravda, [Online], available at: https://cutt.ly/qVSWdfG

Bilec'kyj, E.V., Janushkevych, D.A. and Shajhlislamov, Z.R. (2015), Upravlinnja jakistju produkcii' ta poslug, Harkiv. torgov.-ekonom. instytut KNTEU, HTEI, H., 222 р.

Davydova, O.Ju., Pysarevs'kyj, I.M. and Ladyzhens'ka, R.S. (2012), Upravlinnja jakistju produkcii' ta poslug u gotel'no-restorannomu gospodarstvi, navch. posibnyk, Hark. nac. akad. mis'k. gosp-va., HNAMG, H., 414 p.

Derzhavne agentstvo rozvytku turyzmu, Normatyvna baza ta reguljatorni akty, [Online], available at: https://www.tourism.gov.ua/normativna-baza

Minregionbud Ukrai'ny (2009), DBN V.2.2-20:2008: Budynky i sporudy. Goteli, Chynnyj vid 2009-04-01, Vyd. ofic., Kyi'v, 48 p. [Online], available at: https://cutt.ly/VVSm6k0

HOTREC General Assembly (2009), Classification of hotels in Europe, Barcelona, 6 November, [Online], available at: https://cutt.ly/EVSmIZP

Portal idej dlja biznesu, [Online], available at: https://franchising.ua/

Merezha goteliv Reikartz Hotel Group, [Online], available at: https://reikartz.com/uk/

Kapiki, S.T. (2012), «Quality Management in Tourism and Hospitality: an Exploratory Study among Tourism Stakeholders», International Journal of Economic Practices and Theories, Vol. 2, No. 2, pp. 53–61, [Online], available at: https://ssrn.com/abstract=2150570

The Marketing Study Guide, Understanding the SERVQUAL Model, [Online], available at: https://www.marketingstudyguide.com/understanding-the-servqual-model/

Kurnosova-Jurkova, O.O. (2014), «Ocinka jakosti logistychnyh poslug na osnovi zbalansovanoi' systemy pokaznykiv», Ekonomika budivnyctva i mis'kogo gospodarstva, Vol. 10, No. 2, pp. 163–168, [Online], available at: https://cutt.ly/yVICKF2

Luxury Service Quality Assurance, [Online], available at: https://www.leadingquality.com/

ISO 8402, [Online], available at: https://second.wiki/wiki/iso_8402

Hussain, M. and Khan, Ju. (2020), «Key success factors of Total Quality Management (TQM) for the hospitality sector : A critical review of the literature», European Journal of Hospitality and Tourism Research, Vol. 8, No. 2, pp. 1–17, [Online], available at: https://cutt.ly/mVSQVig

Cписок використаної літератури:

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/tur_.htm.

Україна стала учасником HOTREC та HSU: що це означає для туристичного та готельного секторів? // Державне агентство розвитку туризму [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://cutt.ly/5VICsGl.

Parasuraman A.A. Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research / A.А. Parasuraman, V.Zeithaml, L.Berry // Journal of Marketing. – 1985. – Vol. 49 (4). – Р. 41–50 [Electronic resource]. – Access mode : https://cutt.ly/YVIClcw.

Cronin J.J.J. Measuring Service Quality: A Reexamination and Extension / J.J.J. Cronin, S.A. Taylor // Journal of Marketing. – 1992. – № 56 (3). – Р. 55–68. DOI: 10.1177/002224299205600304.

Modified SERVPERF and Normalized SERVQUAL Models in Estimation of Service Quality in Higher Educational Institutes / M.Sydorov, S.Salnikova, Yu.Savelyev, О.Oliinyk // Соціологічні студії. – 2020. – № 1 (16). – P. 29–39. DOI: 10.29038/2306-3971-2020-01-29-39.

Ingaldi M.K. Use of the SERVPERF method to evaluate service quality in the transport company / M.K. Ingaldi // Independent Journal of Management and Production. – 2016. – Vol. 7, № 1. – Р. 168–177 [Electronic resource]. – Access mode : http://www.ijmp.jor.br.

Дикань В.В. Методичні підходи до оцінки якості послуг / В.В. Дикань, О.І. Гречана // Соціальна економіка. – 2018. – № 55. – С. 97–106 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://cutt.ly/PVGHMRO.

Балабанець А. Методичний підхід до оцінки якості обслуговування споживачів готельних послуг / А.Балабанець, О.Гапонюк // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2019. – № 2 (21). – С. 259–270 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19bavshp.pdf.

Мельник І.М. Сучасні підходи до оцінки якості обслуговування в готельних підприємствах / І.М. Мельник, Т.В. Химич // Економіка та управління підприємствами. – 2017. – № 14. – С. 155–161 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.market-infr.od.ua/journals/2017/14_2017_ukr/29.pdf.

Про туризм : Закон України від 15.09.1995 р. № 324/95-ВР в редакції від 16.10.2020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95.

Cтратегічне управління готельними підприємствами в умовах глобалізації : монографія / колектив авторів ; за заг. ред. проф. В.М. Зайцевої. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 120 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://cutt.ly/YVSWuTh.

Мірошніченко Б. Операція «Категоризація»: чи може готель отримувати зірки без «договорняків» та корупції / Б.Мірошниченко // Українська правда [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://cutt.ly/qVSWdfG.

Білецький Е.В. Управління якістю продукції та послуг / Е.В. Білецький, Д.А. Янушкевич, З.Р. Шайхлісламов // Харків. торгов.-економ. інститут КНТЕУ. – Х. : ХТЕІ, 2015 – 222 с.

Давидова О.Ю. Управління якістю продукції та послуг у готельно-ресторанному господарстві : навч. посібник / О.Ю. Давидова, І.М. Писаревський, Р.С. Ладиженська ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2012. – 414 с.

Нормативна база та регуляторні акти // Державне агентство розвитку туризму [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.tourism.gov.ua/normativna-baza.

Будинки і споруди. Готелі : ДБН В.2.2-20:2008. – Вид. офіц. – [Чинний від 2009-04-01]. – К. : Мінрегіонбуд України, 2009. – 48 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://cutt.ly/VVSm6k0.

Classification of hotels in Europe // Adopted by the HOTREC General Assembly, Barcelona, 6 November 2009 [Electronic resource]. – Access mode : https://cutt.ly/EVSmIZP.

Портал ідей для бізнесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://franchising.ua/.

Мережа готелів Reikartz Hotel Group [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://reikartz.com/uk/.

Kapiki S.T. Quality Management in Tourism and Hospitality: an Exploratory Study among Tourism Stakeholders / S.T. Kapiki // International Journal of Economic Practices and Theories. – 2012. – Vol. 2, № 2. – Р. 53–61 [Electronic resource]. – Access mode : https://ssrn.com/abstract=2150570.

Understanding the SERVQUAL Model // The Marketing Study Guide [Electronic resource]. – Access mode : https://www.marketingstudyguide.com/understanding-the-servqual-model/.

Курносова-Юркова О.О. Оцінка якості логістичних послуг на основі збалансованої системи показників / О.О. Курносова-Юркова // Економіка будівництва і міського господарства. – 2014. – Т. 10, № 2. – С. 163–168 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://cutt.ly/yVICKF2.

Luxury Service Quality Assurance [Electronic resource]. – Access mode : https://www.leadingquality.com/.

ISO 8402 [Electronic resource]. – Access mode : https://second.wiki/wiki/iso_8402.

Hussain M. Key success factors of Total Quality Management (TQM) for the hospitality sector : a critical review of the literature / M.Hussain, Ju.Khan // European Journal of Hospitality and Tourism Research. – 2020. – Vol. 8, No. 2. – Р. 1–17 [Electronic resource]. – Access mode : https://cutt.ly/mVSQVig.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-28

Як цитувати

Жалінська, І. В. (2022). Сучасні підходи до управління якістю готельних послуг: їх розвиток та стан в Україні. Економіка, управління та адміністрування, (3(101), 24–31. https://doi.org/10.26642/ema-2022-3(101)-24-31

Номер

Розділ

МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають