Напрями застосування проєктного аналізу в управлінській діяльності

Автор(и)

  • Тетяна Олександрівна Біляк Державний університет «Житомирська політехніка», Ukraine http://orcid.org/0000-0002-3868-9259

DOI:

https://doi.org/10.26642/ema-2022-3(101)-3-8

Ключові слова:

проєктний аналіз; інвестиційний аналіз; проєкт; інвестиції; проєктне управління; проєктне фінансування

Анотація

У сучасних умовах проєктний аналіз вважається одним із головних видів робіт та методів дослідження, який здійснює ініціатор проєкту на передінвестиційній стадії проєкту з метою визначення соціально-економічної ефективності проєкту, комплексу ризиків і доцільності реалізації проєкту та організації його фінансування. У статті уточнено зміст проєктного аналізу як важливого інструменту моніторингу реалізованого інвестиційного проєкту, комплексної оцінки його реальної ефективності, а тому проєктний аналіз варто використовувати на всіх етапах життєвого циклу проєкту. Узагальнено, що сучасний проєктний аналіз використовує різні види аналізу проєктів, зокрема, експрес-аналіз, стратегічний, технічний, комерційний, інституційний, ризиків проєкту, екологічний, фінансово-економічний. Обґрунтовано, що раціональна реалізація інвестиційної діяльності підприємства містить кілька етапів проєктних розрахунків з різним ступенем деталізації, з таких причин: скорочується час, який експерти витрачають на надлишкові обчислення; забезпечується краща наочність на ранніх стадіях проєктної діяльності; стає можливим враховувати інтереси різних сторін, які беруть участь у реалізації проєкту, і швидко змінювати їх кількість та склад; вже на початковому етапі є загальна оцінка необхідної суми інвестицій. Це дозволяє скорочувати проєкти зі свідомо завищеним або заниженим інвестиційним бюджетом; залежно від специфіки проєкту, визначеної на ранніх етапах, можна варіювати методи проведення розрахунків. Встановлено, що використання проєктного аналізу в управлінській діяльності дозволяє створити єдину систему інвестиційного планування, що дає можливість відслідковувати хід проєктів у режимі реального часу. Обґрунтовано найбільш актуальні напрями застосування проєктного аналізу в управлінській діяльності суб’єктів господарювання.

Посилання

Mykytjuk, P.P. (2014), Upravlinnja proektamy, navch. posib. dlja stud. vyshh. navch. zakl., Ternopil', 270 р.

Petrenko, N.O., Kustrich, L.O. and Gomenjuk, M.O. (2015), Upravlinnja proektamy, navchal'nyj posibnyk, Centr uchbovoi' literatury, K., 244 p.

Petrovych, J.M. and Novakivs'kyj, I.I. (2018), Upravlinnja proektamy, pidruchnyk, Vydavnyctvo L'vivs'koi' politehniky, L'viv, 396 p.

Popova, N.V. (2016), Proektnyj analiz, pidruchnyk, HNADU, Harkiv, 175 p.

Roslavcev, D.M. (2013), Proektnyj analiz: funkcional'ni aspekty realizacii' proektiv transportnyh system i logistyky, navch. posib., HNAMG, Harkiv, 217 p.

Strokovych, G.V. (2013), Upravlinnja proektamy, pidruchnyk dlja stud. ekonom. spec., Vyd-vo NUA, Harkiv, 220 p.

Chevganova, V.Ja., Skryl'nyk, A.S. and Byba, V.V. (2014), Proektnyj analiz, navch. posib., Centr uchbovoi' literatury, K., 258 p.

Jakovljev, A.I. (2015), Proektnyj analiz, pidruchnyk, NTU «HPI», Harkiv, 340 p.

Список використаної літератури:

Микитюк П.П. Управління проектами : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П.П. Микитюк. – Тернопіль, 2014. – 270 с.

Петренко Н.О. Управління проектами : навч. посібник / Н.О. Петренко, Л.О. Кустріч, М.О. Гоменюк. – К. : Центр учбової літератури, 2015. – 244 с.

Петрович Й.М. Управління проектами : підручник / Й.М. Петрович, І.І. Новаківський. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 396 с.

Попова Н.В. Проектний аналіз : підручник / Н.В. Попова. – Х. : ХНАДУ, 2016. – 175 с.

Рославцев Д.М. Проектний аналіз: функціональні аспекти реалізації проектів транспортних систем і логістики : навч. посіб. / Д.М. Рославцев. – Х. : ХНАМГ, 2013. – 217 с.

Строкович Г.В. Управління проектами : підручник для студ. економ. спец. / Г.В. Строкович. – Харків : Вид-во НУА, 2013. – 220 с.

Чевганова В.Я. Проектний аналіз : навч. посіб. / В.Я. Чевганова, А.С. Скрильник, В.В. Биба. – К. : Центр учбової літератури, 2014. – 258 с.

Яковлєв А.І. Проектний аналіз : підручник / А.І. Яковлєв. X. : НТУ «ХПІ», 2015. – 340 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-28

Як цитувати

Біляк, Т. О. (2022). Напрями застосування проєктного аналізу в управлінській діяльності. Економіка, управління та адміністрування, (3(101), 3–8. https://doi.org/10.26642/ema-2022-3(101)-3-8

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА