Розвиток та консолідація бюджетних форм у вертикально інтегрованих структурах на підставі застосування матриці Моблі

Автор(и)

  • Вікторія Анатоліївна Топило Державний університет "Житомирська політехніка", Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26642/ema-2022-2(100)-83-93

Ключові слова:

вертикально інтегровані структури; консолідований бюджет; матриця Моблі; бюджет грошових коштів; баланс; бюджет прибутків та збитків

Анотація

Стаття присвячена пошуку напрямів консолідації бюджетних форм у вертикально інтегрованих структурах. Існуючі методики консолідації часто різняться залежно від специфіки діяльності суб’єктів господарювання, їх фінансових відносин, організаційної структури та інших факторів. Наявність таких дискусійних питань обумовлює розробку та впровадження системи бюджетів, адаптовану до специфіки вертикально інтегрованих структур. Метою написання статті є дослідження змісту існуючих у практиці фінансового планування бюджетних форм та визначення шляхів їх удосконалення з можливістю їх подальшої адаптації для вертикально інтегрованих структур. Сукупність взаємопов’язаних бюджетів у вертикально-інтегрованій структурі, технологію їх складання та консолідації називають бюджетною системою підприємства. Враховуючи складну організаційну структуру таких підприємств, в процесі впровадження системи бюджетування важливо ідентифікувати кількість рівнів формування бюджетів (зазвичай не перевищує 4) Доведено, що понад чотири рівні формування бюджетної системи призводить до ускладнення контролю за виконанням складених бюджетів та погіршує комунікацію між рівнями. Для вертикально інтегрованих структур обирається варіант складання консолідованого (генерального) бюджету, що об’єднує єдиною формою бюджет руху грошових коштів, бюджет доходів та витрат, балансовий лист. В економічній літературі найбільш поширеними є три варіанти такої консолідації: 1) формування єдиного консолідованого бюджету вертикально інтегрованої структури у вигляді матриці Моблі; 2) складання зведеного бюджету вертикально-інтегрованої структури за допомогою матриці Якобса; 3) консолідований аналітичний баланс. Запропоновано порядок формування консолідованого бюджету вертикально інтегрованої структури із застосуванням матриці Моблі (передбачає взаємозв’язок та взаємоузгодженість трьох первинних форм – бюджету грошових коштів, бюджету прибутків та збитків, балансового листа), яка надає можливість сформувати інформаційне забезпечення для центрів фінансової відповідальності, що відображає системний погляд на фінансові процеси на підприємстві та спрощує процес аналізу інформації консолідованого бюджету. Перспективи подальших наукових досліджень варто пов’язати з дослідженням та організацією контролю за виконанням бюджетних показників та прийняттям управлінських рішень.

Посилання

Dogodajlo, Ja.V. Matrycja Mobli jak kompleksnyj bjudzhetnyj dokument pidpryjemstv dorozhn'ogo gospodarstva [Online], available at: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle/123456789/766

Dremina, G.A. (2011), «Osobennosti formirovaniya sistemy byudzhetirovaniya v kholdingovykh strukturakh», Omskii nauchnyi Vestnik, No. 5 (101), pp. 83–86.

Zjatkovs'kyj, I.V. (2001), «Bjudzhet pidpryjemstva jak instrument upravlinnja finansovymy resursamy», Finansy Ukrai'ny, No. 7, рр. 79–84.

Partyn, G.O. (2003), «Bjudzhetuvannja u systemi upravlinnja vytratamy pidpryjemstva», Finansy Ukrai'ny, No. 5, рр. 51.

Savel'eva, I.M. (2012), Byudzhetirovanie v sisteme upravleniya finansami kompanii kholdingovogo tipa, abstract of Ph. D. dissertation, 08.00.10, Samara, 22 p.

Sapozhnikov, E.I. (2003), «Osobennosti byudzhetirovaniya v Rossiiskikh organizatsiyakh», Finansovyi menedzhment, No. 6, рр. 45.

Podder'ogin, A.M., Bilyk, M.D., Burjak, L.D. et al. (2013), Finansy pidpryjemstv, pidruchnyk, ker. kol. avt. i nauk. red. Podder'ogin, A.M. (ed.), vos'me vyd., pererob. ta dop., KNEU, K., 519 р.

Harko, A.Ju. (2001), «Bjudzhetuvannja u procesi upravlinnja finansovoju dijal'nistju pidpryjemstva», Finansy Ukrai'ny, No. 9, рр. 89.

Список використаної літератури:

Догодайло Я.В. Матриця Моблі як комплексний бюджетний документ підприємств дорожнього господарства / Я.В. Догодайло [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle/123456789/766.

Дремина Г.А. Особенности формирования системы бюджетирования в холдинговых структурах / Г.А. Дремина // Омский научный Вестник. – 2011. – № 5 (101). – С. 83–86.

Зятковський І.В. Бюджет підприємства як інструмент управління фінансовими ресурсами / І.В. Зятковський // Фінанси України. – 2001. – № 7. – С. 79–84.

Партин Г.О. Бюджетування у системі управління витратами підприємства / Г.О. Партин // Фінанси України. – 2003. – № 5. – С. 51.

Cавельева И.М. Бюджетирование в системе управления финансами компаний холдингового типа : автореф. к.э.н. : 08.00.10 / И.М. Савельева. – Самара. – 2012. – 22 с.

Сапожникова Е.И. Особенности бюджетирования в Российских организациях / Е.И. Сапожникова // Финансовый менеджмент. – 2003. – № 6. – С. 45.

Фінанси підприємств : підручник / А.М. Поддерьогін, М.Д. Білик, Л.Д. Буряк та ін. ; кер. кол. авт. і наук. ред. А.М. Поддерьогін. – восьме вид., перероб. та доп. – К. : КНЕУ. – 2013. – 519 с.

Харко А.Ю. Бюджетування у процесі управління фінансовою діяльністю підприємства / А.Ю Харко // Фінанси України. – 2001. – № 9. – С. 89.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-22

Як цитувати

Топило, В. А. (2022). Розвиток та консолідація бюджетних форм у вертикально інтегрованих структурах на підставі застосування матриці Моблі. Економіка, управління та адміністрування, (2(100), 83–93. https://doi.org/10.26642/ema-2022-2(100)-83-93

Номер

Розділ

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають