Теоретичні засади амортизаційної політики: стан проблеми та напрями удосконалення

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.26642/ema-2022-2(100)-76-82

Ключові слова:

амортизаційна політика; концепція амортизаційної політики; відтворення; основні засоби; інвестування

Анотація

Стаття присвячена теоретико-методичним засадам процесу формування амортизаційної політики держави і підприємства. Розглянуто питання ролі держави у формуванні амортизаційної політики підприємства. Виявлено, що генезис амортизаційної політики в Україні забезпечив певний рівень самостійності підприємств у питаннях її формування. Однак діючі підходи до амортизації не мають системного характеру та де факто держава впливає на формування амортизаційного фонду тільки на початковому етапі через визначення сум амортизації. У підсумку на підприємствах не формуються реальні амортизаційні фонди у складі резервів. Зроблено висновок, що амортизаційна політика є складовою частиною державної інвестиційної політики, тому держава має застосовувати відповідний інструментарій для належного забезпечення її реалізації на мікро- та макрорівнях. Його метою є формування амортизаційної політики окремого підприємства для ефективного управління процесом оновлення основних засобів, впровадження наукових розробок і новітніх технологій у виробництво тощо. На підставі критичного аналізу діючої в Україні Концепції амортизаційної політики запропоновано розвиток окремих її елементів шляхом запровадження механізму регулювання формування амортизаційного фонду підприємства. Застосування подібного механізму передбачає використання інструментів регулювання прямої дії, серед яких ключовими є: заборона використання акумульованих до амортизаційного фонду підприємства коштів не за цільовим призначенням; визначення переліку напрямів інвестування акумульованих підприємствами коштів в амортизаційних фондах до моменту їх використання за цільовим призначенням з метою компенсації втрачених вигід на період зберігання фінансових ресурсів у резервах. Це в свою чергу потребуватиме трансформації відображення в бухгалтерському обліку і статистиці процесів нарахування та використання амортизаційних відрахувань; призначення контролюючого органу за дотриманням цільового використання коштів з амортизаційного фонду; закріплення запропонованих змін в законодавстві та нормативних актах різних рівнів.

Посилання

Bakaj, V.J. (2009), «Metody formuvannja amortyzacijnoi' polityky na promyslovyh pidpryjemstvah», Visnyk Hmel'nyc'kogo nacional'nogo universytetu. Ser. Ekonomichni nauky, No. 5, Vol. 2, pp. 97–100.

Borysenko, Z.M. (1993), Amortyzacijna polityka, Naukova dumka, K., 135 p.

Vygovs'ka, N.G. (1998), Udoskonalennja obliku amortyzacii': stan, problemy, perspektyvy, monografija, ZhITI, Zhytomyr, 188 р.

Gavrylovs'kyj, O.S. and Luk’janenko, L.I. (2015), «Osnovni shljahy rozvytku ta vdoskonalennja amortyzacijnoi' polityky v Ukrai'ni», Ekonomichnyj analiz, Vol. 22, No. 1, рр. 164–168.

Dugijenko, N.O. (2008), «Amortyzacijna polityka jak naprjamok derzhavnogo reguljuvannja investycijnoi' dijal'nosti», Visnyk Zaporiz'kogo nacional'nogo universytetu, No. 1 (3), рр. 45–51.

Koncepcija amortyzacijnoi' polityky, shvalena Ukazom Prezydenta Ukrai'ny vid 7 bereznja 2001 roku No. 169/2001, [Online], available at : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/169/2001#Text

Matvijchuk, O.A. (2009), «Rol' amortyzacii' v investycijnomu rozvytku pidpryjemstv», Bjeljajev, O.O. et al. (ed.), Formuvannja rynkovoi' ekonomiky, zb. nauk. pr., KNEU, Kyi'v, Issue 22, pp. 75–80.

Myskin, Ju.I. and Myskina, O.O. (2017), «Udoskonalennja koncepcii' amortyzacijnoi' polityky v Ukrai'ni», Problemy ekonomiky ta upravljannja, Issue 4, No. 873 (5), pp. 72–78.

Nipialidi, O. (2011), «Derzhavne reguljuvannja amortyzacijnoi' polityky pidpryjemstv: problemy ta perspektyvy», Ekonomichnyj analiz, zb. nauk prac' kaf. ekon. analizu i statystyka Ternop. nac. ekon. un-tu., Ternopil', Issue 9, Part 1, pp. 221–224.

Petlenko, Ju.V and Grabenko, O.V. (2005), «Amortyzacijna polityka ta i'i' vplyv na investycijni procesy v Ukrai'ni», Naukovi praci Kirovograds'kogo nacional'nogo tehnichnogo universytetu. Ser. Ekonomichni nauky, zb. nauk. pr., KNTU, Kirovograd, Issue 7, Part 1, pp. 197–200.

Petruk, O.M. and Hvist, V.V. (2021), «Ponjattja ta koncepcii' amortyzacii' u funkcional'nyh ekonomichnyh naukah», Efektyvna ekonomika, No. 8, [Online], available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9142

Pylypenko, L.M. and Tyvonchuk, O.I. (2018), «Konceptual'no-metodologichni pidhody formuvannja amortyzacijnoi' polityky pidpryjemstva ta derzhavy», Modern Economics, elektronne naukove fahove vydannja z ekonomichnyh nauk, No. 10, рр. 82–88, [Online], available at: https://modecon.mnau.edu.ua/conceptual-and-methodological-approaches/

Rosija vzhe zavdala Ukrai'ni zbytkiv pryblyzno na 1 tryl'jon dolariv – OP, [Online], available at: https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/rosija-vzhe-zavdala-ukrajini-zbitkiv-priblizno-na-1-triljon-dolariv-op.html

Samofatova, V.A. and Kulakova, I.S. (2015), «Amortyzacijna polityka: teoretychni zasady ta i'i' rol' v pidvyshhenni efektyvnosti dijal'nosti pidpryjemstv», Ekonomika harchovoi' promyslovosti, Vol. 7, Issue 3, pp. 55–60.

Smokvina, G.A. and Truhachova, S.L. (2015), «Amortyzacijna polityka, osoblyvosti zdijsnennja ta teoretychnyj dosvid», Oblikovo-analitychne zabezpechennja innovacijnoi' transformacii' ekonomiky Ukrai'ny, Meterialy ІХ Vseukrai'ns'koi' naukovo-praktychnoi' internet-konferencii' vid 19–22 travnja, Odesa, рр. 576–577.

Sokolova, O. (2012), «Amortyzacijna polityka v systemi antykryzovogo reguljuvannja ekonomiky», Visnyk Nacional'noi' akademii' derzhavnogo upravlinnja pry Prezydentovi Ukrai'ny, Issue 1, рр. 187–195, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2012_1_23

Trachova, D.M. (2016), «Derzhavne reguljuvannja procesu formuvannja amortyzacijnoi' polityky pidpryjemstva», Ekonomika i organizacija upravlinnja, No. 2 (22), рр. 92–100.

Trohymchuk, V.Ja. «Sutnist', skladovi elementy ta problemy formuvannja amortyzacijnoi' polityky», L'viv, Nacional'nyj universytet «L'vivs'ka politehnika», [Online], available at: https://ena.lpnu.ua/bitstream/ntb/16602/1/338-576-577.pdf

Shapoval, V.M., Gerasymenko, T.V. and Bondarenko, L.A. (2019), «Amortyzacijna polityka: sutnist', problemy, naprjamy vdoskonalennja», Naukovyj pogljad: ekonomika ta upravlinnja, No. 2, pp 72–80, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsue_2019_2_11

Shvec', N.V. (2016), «Amortyzacijna polityka pidpryjemstva: problemni pytannja», Visnyk Shidnoukrai'ns'kogo nacional'nogo universytetu imeni Volodymyra Dalja, No. 6, рр. 199–202, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSUNU_2016_6_36

Список використаної літератури:

Бакай В.Й. Методи формування амортизаційної політики на промислових підприємствах / В.Й. Бакай // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. : Економічні науки. – 2009. – № 5. – Т. 2. – С. 97–100.

Борисенко З.М. Амортизаційна політика / З.М. Борисенко. – К. : Наукова думка, 1993. – 135 с.

Виговська Н.Г. Удосконалення обліку амортизації: стан, проблеми, перспективи : монографія / Н.Г. Виговська. –Житомир : ЖІТІ, 1998. – 188 c.

Гавриловський О.С. Основні шляхи розвитку та вдосконалення амортизаційної політики в Україні / О.С. Гавриловський, Л.І. Лук’яненко // Економічний аналіз. – 2015. – Т. 22. – № 1. – С. 164–168.

Дугієнко Н.О. Амортизаційна політика як напрямок державного регулювання інвестиційної діяльності / Н.О. Дугієнко // Вісник Запорізького національного університету. – 2008. – № 1 (3). – С. 45–51.

Концепція амортизаційної політики, схвалена Указом Президента України від 7 березня 2001 року N 169/2001 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/169/2001#Text.

Матвійчук О.А. Роль амортизації в інвестиційному розвитку підприємств / О.А. Матвійчук ; ред. О.О. Бєляєв та ін. // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. – Київ : КНЕУ, 2009. – Вип. 22. – С. 75–80.

Мискін Ю.І. Удосконалення концепції амортизаційної політики в Україні / Ю.І. Мискін, О.О. Мискіна // Проблеми економіки та управляння. – 2017. – Вип. 4, № 873 (5). – С. 72–78.

Ніпіаліді О. Державне регулювання амортизаційної політики підприємств: проблеми та перспективи / О.Ніпіаліді // Економічний аналіз : зб. наук праць каф. екон. аналізу і статистика Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9. – Ч. 1. – С. 221–224.

Петленко Ю.В Амортизаційна політика та її вплив на інвестиційні процеси в Україні / Ю.В. Петленко, О.В. Грабенко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Сер. : Економічні науки. : зб. наук. пр. – Кіровоград : КНТУ, 2005. – Вип. 7. – Ч. 1. – С. 197–200.

Петрук О.М. Поняття та концепції амортизації у функціональних економічних науках / О.М. Петрук, В.В. Хвіст // Ефективна економіка. – 2021. – № 8 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9142.

Пилипенко Л.М. Концептуально-методологічні підходи формування амортизаційної політики підприємства та держави / Л.М. Пилипенко, О.І. Тивончук // Modern Economics : електронне наукове фахове видання з економічних наук. – 2018. – № 10. – С. 82–88 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://modecon.mnau.edu.ua/conceptual-and-methodological-approaches/.

Росія вже завдала Україні збитків приблизно на 1 трильйон доларів – ОП [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/rosija-vzhe-zavdala-ukrajini-zbitkiv-priblizno-na-1-triljon-dolariv-op.html.

Самофатова В.А. Амортизаційна політика: теоретичні засади та її роль в підвищенні ефективності діяльності підприємств / В.А. Самофатова, І.С. Кулакова // Економіка харчової промисловості. – 2015. – Т. 7. – Вип. 3. – С. 55–60.

Смоквіна Г.А. Амортизаційна політика, особливості здійснення та теоретичний досвід / Г.А. Смоквіна, С.Л. Трухачова // Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України : Метеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції від 19-22 травня. – Одеса, 2015. – С. 576–577.

Соколова О. Амортизаційна політика в системі антикризового регулювання економіки / О.Соколова // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2012. – Вип. 1. – С. 187–195 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2012_1_23.

Трачова Д.М. Державне регулювання процесу формування амортизаційної політики підприємства / Д.М. Трачова // Економiка i органiзацiя управлiння. – 2016. – № 2 (22). – С. 92–100.

Трохимчук В.Я. Сутність, складові елементи та проблеми формування амортизаційної політики / В.Я. Трохимчук. – Львів : Національний університет «Львівська політехніка» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ena.lpnu.ua/bitstream/ntb/16602/1/338-576-577.pdf.

Шаповал В.М. Амортизаційна політика: сутність, проблеми, напрями вдосконалення / В.М. Шаповал, Т.В. Герасименко, Л.А. Бондаренко // Науковий погляд: економіка та управління. – 2019. – № 2. – С. 72–80 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsue_2019_2_11.

Швець Н.В. Амортизаційна політика підприємства: проблемні питання / Н.В. Швець // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2016. – № 6. – С. 199–202 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSUNU_2016_6_36.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-22

Як цитувати

Петрук, О. М., & Хвіст, В. В. (2022). Теоретичні засади амортизаційної політики: стан проблеми та напрями удосконалення. Економіка, управління та адміністрування, (2(100), 76–82. https://doi.org/10.26642/ema-2022-2(100)-76-82

Номер

Розділ

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ