Венчурна індустрія в Україні: стан, проблеми та шляхи їх вирішення

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.26642/ema-2022-2(100)-54-61

Ключові слова:

венчурна індустрія; венчурна діяльність; венчурні фонди; компанії з управління активами; інновації

Анотація

Венчурна діяльність є визнаною у світі ефективною і поширеною формою діяльності, направленою на інтенсифікацію процесів впровадження інновацій. Венчурне підприємництво в Україні є недостатньо поширеним видом діяльності, проте спостерігаємо позитивну динаміку розвитку. Проаналізовано стан та тенденції розвитку венчурної діяльності в Україні впродовж 2015–2021 рр. За результатами аналізу помітне зростання кількості зареєстрованих інститутів спільного інвестування (ІСІ); зростання концентрації ІСІ на венчурному ринку управління активами. Кількість компаній з управління активами (КУА) впродовж 2015–2021 рр. відносно стабільна. Констатуємо стабільну позитивну динаміку щодо кількості функціонуючих ІСІ, які досягли нормативів. Такі ж тенденції відносно кількості венчурних ІСІ. Частка венчурних ІСІ у загальній кількості ІСІ становить близько 90 %. Позитивним є зростання більше ніж у два рази сумарної вартості активів усіх венчурних ІСІ впродовж досліджуваного періоду, проте їх результативність з урахуванням інфляції тощо є не такою багатонадійною. Запропоновано заходи для стимулювання розвитку венчурної індустрії, активізації інвестиційно-інноваційної діяльності, зокрема, щодо вдосконалення нормативно-правового регулювання венчурної діяльності; підвищення ефективності функціонування фондового ринку України; запровадження стимулів до розвитку венчурного бізнесу у сфері реалізації інноваційних проєктів; вирішення проблем щодо захисту прав інтелектуальної власності шляхом нормативно-правового врегулювання цих процесів, розроблення та запровадження механізму регулювання та контролю результатів інтелектуальної діяльності, а також введення системи заходів щодо поширення культури визнання та користування інтелектуальною власністю; визнання цінності продуктів інтелектуального бізнесу в Україні.

Посилання

VRU (2013), Zakon Ukrai'ny «Pro instytuty spil'nogo investuvannja», No. 29, st. 337 (iz zminamy ta dopovnennjamy), stanom na 01.07.2021 r., [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17#Text

Lukashov, A.V. (2005), Venchurne finansuvannja, Libra, K., 368 p.

Djugovanec,' O.M. (2011), «Svitova praktyka derzhavnogo finansuvannja venchurnoi' dijal'nosti», Ekonomichnyj chasopys-XXI, No. 1–2, рр. 41–44.

Dyha, M.V., Labunec', O.O. and Labunec', V.O. (2017), «Stan venchurnogo pidpryjemnyctva v Ukrai'ni: problemy ta shljahy i'h vyrishennja», Naukovyj zhurnal «Ekonomika i finansy», No. 10, рр. 31–40, [Online], available at: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/5966

Didenko, L.V., Vatojan, A.M. and Jer'omina, M.A. (2018), «Rol' venchurnyh instytutiv spil'nogo investuvannja v zabezpechenni investycijnogo rozvytku Ukrai'ny», Ekonomika i upravlinnja nacional'nym gospodarstvom, No. 19, рр. 143–151.

Pedchenko, N., Strilec, V. and Kolisnyk, G.M. etc. (2018), «Business angels as an alternative to financial support at the early stages of small businesses’ life cycle», Investment Management and Financial Innovations, No. 15 (1), рр. 166–179, [Online], available at: http://dx.doi.org/10.21511/imfi.15(1).2018.15

Dmytrychenko, L.I. and Kutran', K.V. (2011), «Derzhavni mehanizmy spryjannja venchurnomu pidpryjemnyctvu u sferi investycijno-innovacijnoi' dijal'nosti», Finansy Ukrai'ny, No. 1, рр. 23–30.

Shylepnyc'kyj, P.I. and Galushka, M.Je. (2017), «Perspektyvy rozvytku venchurnoi' industrii' v Ukrai'ni», Investycii': praktyka ta dosvid, No. 1, [Online], available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/1_2017/12.pdf

Ukrai'ns'ka asociacija investycijnogo biznesu, [Online], available at: https://www.uaib.com.ua

Frolov, S.M., Orlov, V.V. and Dyha, M.V. (2021), «Dysbalansy u finansovo-ekonomichnij systemi: identyfikacija ta prychynno-naslidkovi zv’jazky», Naukovyj visnyk IFNTUNG, Serija Ekonomika ta upravlinnja v naftovij i gazovij promyslovosti, No. 2 (24), рр. 197–207, [Online], available at: https://eung.nung.edu.ua/index.php/ecom/article/view/348

Список використаної літератури:

Закон України «Про інститути спільного інвестування» / Відомості Верховної Ради України, 2013, № 29, ст. 337 (із змінами та доповненнями) ; станом на 01.07.2021 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17#Text.

Лукашов А.В. Венчурне фінансування / А.В. Лукашов. – К. : Лібра, 2005. – 368 с.

Дюгованець О.М. Світова практика державного фінансування венчурної діяльності / О.М. Дюгованець // Економiчний часопис-XXI. – 2011. – № 1–2. – С. 41–44.

Диха М.В. Стан венчурного підприємництва в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення / М.В. Диха, О.О. Лабунець, В.О. Лабунець // Науковий журнал «Економіка і фінанси». – 2017. – № 10. – С. 31–40 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/5966.

Діденко Л.В. Роль венчурних інститутів спільного інвестування в забезпеченні інвестиційного розвитку України / Л.В. Діденко, А.М. Ватоян, М.А. Єрьоміна // Економіка і управління національним господарством. – 2018. – № 19. – С. 143–151.

Business angels as an alternative to financial support at the early stages of small businesses’ life cycle / N.Pedchenko, V.Strilec, G.M. Kolisnyk etc. // Investment Management and Financial Innovations. – 2018. – № 15 (1). – Р. 166–179 [Electronic resource]. – Access mode : http://dx.doi.org/10.21511/imfi.15(1).2018.15.

Дмитриченко Л.І. Державні механізми сприяння венчурному підприємництву у сфері інвестиційно-інноваційної діяльності / Л.І. Дмитриченко, К.В. Кутрань // Фінанси України. – 2011. – № 1. – С. 23–30.

Шилепницький П.І. Перспективи розвитку венчурної індустрії в Україні / П.І. Шилепницький, М.Є. Галушка // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.investplan.com.ua/pdf/1_2017/12.pdf.

Українська асоціація інвестиційного бізнесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.uaib.com.ua.

Фролов С.М. Дисбаланси у фінансово-економічній системі: ідентифікація та причинно-наслідкові зв’язки / С.М. Фролов, В.В. Орлов, М.В. Диха // Науковий вісник ІФНТУНГ. Серія : Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. – 2021. – № 2 (24). – С. 197–207. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://eung.nung.edu.ua/index.php/ecom/article/view/348

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-22

Як цитувати

Диха, М. В. ., Полозова, В. М., & Орлов, В. В. . (2022). Венчурна індустрія в Україні: стан, проблеми та шляхи їх вирішення. Економіка, управління та адміністрування, (2(100), 54–61. https://doi.org/10.26642/ema-2022-2(100)-54-61

Номер

Розділ

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ