Напрями зростання результативності публічного управління у сфері національної безпеки

Автор(и)

  • Роман Борисович Примуш Національний університет цивільного захисту України, м. Харків, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2408-6780

DOI:

https://doi.org/10.26642/ema-2022-2(100)-44-48

Ключові слова:

публічне управління; механізми; національна безпека; виклики; інституції

Анотація

У статті визначено тенденції розвитку  механізмів публічного управління національної безпеки в Україні. Підґрунтя для визначення цих тенденцій становить чинна нормативно-правова база у сфері підтримки національної безпеки, у тому числі інституційної підтримки. Серед цих тенденцій насамперед окреслені такі, як перенесення важливої частини безпекових функцій на регіональний і місцевий рівні, адже вони найбільш наближені до населення, а також агрегування його інтересів; забезпечення національного спротиву, руху опору й територіальної оборони тощо; впровадження принципу добровільності та публічності під час реалізації публічного управління нацбезпекою (шляхом створення добровільних пожежних команд, добровільних формувань територіальної оброни) та ін. Водночас у статті розглянуто вплив міжнародної ситуації на формування національної безпеки, реагування на сукупність загроз і засобів протидії загрозам, застосуванню і потенційному застосуванню озброєного й інших форм насильства. Як висновок, констатовано, що в загальному контексті одним із пріоритетних завдань правового механізму публічного управління національної безпеки є налагодження дієвої інституційної взаємодії в цій сфері.

Посилання

Yevsyukov, O.P. (2018), «The concept of unification of state mechanisms to ensure socio-economic security of Ukraine”, Visnyk natsionalʹnoho universytetu tsyvilʹnoho zakhystu Ukrayiny. Seriya: Derzhavne upravlinnya, Vol. 1 (9), pp. 124–130.

Panov, M.I. and Gerasina, L.M. (2005), Polityko-pravovi instytuty suchasnosti: struktura, funktsiyi, efektyvnist, In Yure, Kyiv, 424 р.

Poltorak, S.T. (2017), «Public control over the military-industrial complex: institutional aspects of functioning», Visnyk Natsionalʹnoho universytetu tsyvilʹnoho zakhystu Ukrayiny. Seriya: Derzhavne upravlinnya, [Online], available at: http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/2425/1/Zb%D1%96rnik_NUCZU_2017_1%286%29.pdf. (Accessed 4 June 2022)

Pomaza-Ponomarekno, A.L. (2015), «Public administration of the territory and the region in modern conditions: features of differentiation», Visnyk natsionalʹnoho universytetu tsyvilʹnoho zakhystu Ukrayiny. Seriya: Derzhavne upravlinnya, Vol. 1 (12). рр. 102–107.

Кruk, S.I. (2018), «Institutional basis of public administration to ensure the national security of Ukraine», Teoriya ta praktyka derzhavnoho upravlinnya i mistsevoho samovryaduvannya, [Online], available at: http://el-zbirn-du.at.ua/2018_2/6.pdf. (Accessed 4 June 2022)

Кruk, S.I. (2018), «Institutional forces and tools of public administration in the field of national security», Investytsiyi: praktyka ta dosvid, Vol. 19, рр. 103–105.

Kulishenko, T.Yu. (2016), «Institutionalization of executive power in Ukraine in the context of decentralization (political aspect)», Ph.D. Thesis, Political Science, Kharkiv, [Online], available at: http://nauka.hnpu.edu.ua/дисертаціякулішенко-тю.html. (Accessed 4 June 2022)

Список використаної літератури:

Євсюков О.П. Концепція уніфікації державних механізмів щодо забезпечення соціально-економічної безпеки України / О.П. Євсюков // Вісник національного університету цивільного захисту України. Серія : Державне управління, 2018. – Вип. 1 (9). – С. 124–130.

Політико-правові інститути сучасності: структура, функції, ефективність: монографія / за заг. ред. М.І. Панова, Л. М. Герасіної. – К. : Ін Юре, 2005. – 424 с.

Полторак С.Т. Громадський контроль над військово-промисловим комплексом: інституційні аспекти функціонування / С.Т. Полторак // Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія: Державне управління [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/2425/1/Zb%D1%96rnik_NUCZU_2017_1%286%29.pdf.

Помаза-Пономаренко А.Л. Державне управління територією та регіоном у сучасних умовах: особливості диференціації / Помаза-Пономаренко А.Л. // Вісник Академії митної служби України. Серія: Державне управління. – 2015. – № 1 (12). – С. 102–107.

Крук С.І. Інституційний базис державного управління щодо забезпечення національної безпеки України / С.І. Крук // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування : елек. фах. видан., 2018. – № 2. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://el-zbirn-du.at.ua/2018_2/6.pdf.

Крук С.І. Інституційні сили й інструменти державного управління у сфері забезпечення національної безпеки / С.І. Крук // Інвестиції: практика та досвід, 2018. – № 19. – С. 103–105.

Кулішенко Т.Ю. Інституціоналізація виконавчої влади в Україні в контексті децентралізації (політологічний аспект) : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Т.Ю. Кулішенко. – Харків, 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nauka.hnpu.edu.ua/дисертаціякулішенко-тю.html.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-22

Як цитувати

Примуш, Р. Б. (2022). Напрями зростання результативності публічного управління у сфері національної безпеки. Економіка, управління та адміністрування, (2(100), 44–48. https://doi.org/10.26642/ema-2022-2(100)-44-48

Номер

Розділ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ