Облікове забезпечення виробництва біопалива в умовах реалізації Україною цілей сталого розвитку

Автор(и)

  • Ірина Валеріївна Замула Державний університет "Житомирська політехніка", Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6075-095X
  • Віталій Вікторович Травін Державний університет "Житомирська політехніка", Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7386-7372
  • Вікторія Анатоліївна Зузанська Державний університет "Житомирська політехніка", Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26642/ema-2022-2(100)-17-25

Ключові слова:

виробництво біопалива; деревовугільна промисловість; сталий розвиток; бухгалтерський облік; біопаливо

Анотація

Сфера деревовугільної промисловості – це практична реалізація основних положень концепції сталого розвитку. Тому вирішення першочергових проблем, з якими пов’язана ця сфера, є вагомими кроками до впровадження альтернативних джерел енергії, що зупинить виснаження традиційних, а також сприятиме збереженню довкілля та здоров’я людини. Розвиток цієї галузі є важливим для реалізації Цілей сталого розвитку, оскільки серед відновлювальних джерел енергії найбільш поширеними є енергоносії біологічного походження, що належать до тих безпечних видів палива, використання яких не загрожує парниковим ефектом. Метою статті є обґрунтування теоретичних положень і розробка практичних рекомендацій з удосконалення бухгалтерського обліку виробництва біопалива для забезпечення реалізації Цілей сталого розвитку. Поставлена мета вимагає вирішення ряду завдань, а саме: розвиток теоретичних аспектів бухгалтерського обліку виробництва біопалива в умовах сталого розвитку; удосконалення організаційно-методичних положень бухгалтерського обліку виробництва біопалива як засобу реалізації Цілей сталого розвитку України. Методи дослідження. Використано загальнонаукові та специфічні методи пізнання, зокрема, методи дедукції, індукції, систематизації та порівняння, аналізу та синтезу, а також причинно-наслідкові та абстрактно-логічні методи. Визначено роль бухгалтерського обліку в інформаційному забезпеченні реалізації Цілей сталого розвитку та висунуто ідеї розвитку теоретичних положень і вдосконалення організації та методики бухгалтерського обліку виробництва біопалива, враховуючи необхідність гармонізації економічної, соціальної і екологічної діяльності підприємств деревовугільної промисловості.  З врахуванням особливостей деревовугільної промисловості удосконалено методологічне забезпечення бухгалтерського обліку операцій з виробництва біопалива (деревного вугілля) в частині розвитку застосування елементів методу бухгалтерського обліку: рахунки – розроблено робочий план рахунків для підприємств з виробництва біопалива; подвійний запис – розроблено послідовність відображення в бухгалтерському обліку операцій з урахуванням особливостей виробництва біопалива; калькулювання – окреслено сукупність витрат для включення у собівартість виробництва, запропоновано порядок розподілу загальновиробничих витрат; звітність – розроблено форму Управлінського звіту з виробництва та реалізації біопалива, що дозволить оперативно надавати керівництву підприємства інформацію про обсяги та вартість виробництва біопалива за його видами, а також його реалізацію на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Посилання

Zamula, I.V., Tanasijeva, M.M. and Shavurs'ka, O.V. (2021), «Buhgalters'kyj oblik, analiz i audyt lisovyh resursiv i vytrat na i'h vidtvorennja ta vykorystannja», monografija, Zhytomyr, 157 р.

Stan lisiv v Ukrai'ni, [Online], available at: https://www.zhiva-planeta.org.ua/pvsus/sapu.html

Bol'shakov, N.M. (2006), «Postindustrial'nyy les: sostoyanie i perspektivy», Region, № 6, рр. 19–23, 20 р.

Pochinkov, S.V. (2007), «Ekonomicheskie osnovy ustoychivogo lesopol'zovaniya: effektivnoe usvoenie i vosproizvodstvo lesnykh resursov», SPb., ProfiKS, 112 р.

Koval', Ya.V. (2004), «Problemi zbalansovanogo lіsokoristuvannya v sistemі stalogo rozvitku», monografіya, K., Naukoviy svіt, 211 р.

Furdychko, O., Drebot, O., Palianychko, N., Dankevych, S. and Okabe, Y. (2021). “On the way to the balance of forestry land use in Ukraine: ecological and economic aspect”. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, 7(4), 218-244. https://doi.org/10.51599/are.2021.07.04.12

Furdychko, O., Drebot, O., Palianychko, N., Dankevych, S. and Okabe, Y. (2021), «Ecological and economic reporting as an indicator of the state of forestry land use», Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, 7(2), рр. 219–250, [Online], available at: https://doi.org/10.51599/are.2021.07.02.12

Zhuk, V.M., Vasylishyn, S.I., Utenkova, K.O., Kovalova, O.V., Yarova, V.V., Skolotiy, I.V. and Kiryushina, L.Yu. (2021), «The accounting improvement of ecological activity and agroecosystems conservation», Ukrainian Journal of Ecology, No 11(1), pp. 209–217. doi: 10.15421/2021_33.

Sugiura, K. and Oki, Y. (2018), «Reasons for Choosing Forest Stewardship Council (FSC) and Sustainable Green Ecosystem Council (SGEC) Schemes and the Effects of Certification Acquisition by Forestry Enterprises in Japan», Forests, № 9, 173 р. doi: 10.3390 / f9040173.

Toscani, P. and Walter Sekot, W. (2018), «Forest Accountancy Data Networks – A European Approach of Empirical Research, Its Achievements, and Potentials in Regard to Sustainable Multiple Use Forestry”, Forests, № 9, 220 р. doi: 10.3390 / f9040220.

Ning, Y.; Liu, Z., Zekui Ning, Z. and Zhang, H. (2018), «Measuring Eco-Efficiency of State-Owned Forestry Enterprises in Northeast China», Forests, № 9, 455 р. doi: 10.3390 / f9080455.

Berendt, F., Fortin, M., Suchomel, C. and Schweier, J. (2018), «Productivity, Costs, and Selected Environmental Impacts of Remote-Controlled Mini Forestry Crawlers», Forests, № 9, 591 р. doi: 10.3390 / f9100591.

Zamula, I.V., Tanasijeva, M.M. and Travin, V.V. (2020), «Pidhody do optymizacii' efektyvnosti pryrodoohoronnyh zahodiv u lisovomu gospodarstvi», Ekonomika, upravlinnja ta administruvannja, № 2 (92), S. 56–62, [Online], available at: http://ema.ztu.edu.ua/article/view/207999/208184

Shavurs'ka, O.V. (2012), «Aktual'ni problemy buhgalters'kogo obliku lisu», Problemy teorii' ta metodologii' buhgalters'kogo obliku, kontrolju i analizu, Vol. 3 (24), S. 532–536.

«Eksport Vugillja derevne», [Online], available at: https://regulation.gov.ua/catalogue/index-item/id5901/graph

Shavurs'ka, O.V. (2015), «Buhgalters'kyj oblik i kontrol' operacij z lisokorystuvannja na zasadah stijkogo rozvytku», Avtoref. dys. na zdobuttja nauk. stup. kand. ekonom. nauk za spec. 08.00.09 – buhgalters'kyj oblik, analiz ta audyt (za vydamy ekonomichnoi' dijal'nosti), Zhytomyr, 20 s.

«Nacional'ne polozhennja (standart) buhgalters'kogo obliku 9 "Zapasy"», [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99

«Nacional'ne polozhennja (standart) buhgalters'kogo obliku 16 "Vytraty"», [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00

«Pro zatverdzhennja Nacional'nogo polozhennja (standartu) buhgalters'kogo obliku 7 "Osnovni zasoby"», [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00

Список використаної літератури:

Замула І.В. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит лісових ресурсів і витрат на їх відтворення та використання : монографія / І.В. Замула, М.М. Танасієва, О.В. Шавурська. – Житомир, 2021. – 157 с.

Стан лісів в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.zhiva-planeta.org.ua/pvsus/sapu.html.

Большаков Н.М. Постиндустриальный лес: состояние и перспективы / Н.М. Большаков // Регион. – 2006. – № 6. – С. 19–23.

Починков С.В. Экономические основы устойчивого лесопользования: эффективное усвоение и воспроизводство лесных ресурсов / С.В. Починков. – СПб. : ПрофиКС, 2007. – 112 с.

Коваль Я.В. Проблеми збалансованого лісокористування в системі сталого розвитку : монографія / Я.В. Коваль. – К. : Науковий світ, 2004. – 211 с.

On the way to the balance of forestry land use in Ukraine: ecological and economic aspect / O.Furdychko, O.Drebot, N.Palianychko and other // Agricultural and Resource Economics : International Scientific E-Journal. – 2021. – № 7 (4). – Р. 218–244. DOI: 10.51599/are.2021.07.04.12.

Ecological and economic reporting as an indicator of the state of forestry land use / O.Furdychko, O.Drebot, N.Palianychko and other // Agricultural and Resource Economics : International Scientific E-Journal. – 2021. – № 7 (2). – Р. 219–250. DOI: 10.51599/are.2021.07.02.12.

The accounting improvement of ecological activity and agroecosystems conservation / V.M. Zhuk, S.I. Vasylishyn, K.O. Utenkova // Ukrainian Journal of Ecology. – 2021. – № 11 (1). – P. 209–217. DOI: 10.15421/2021_33.

Sugiura K. Reasons for Choosing Forest Stewardship Council (FSC) and Sustainable Green Ecosystem Council (SGEC) Schemes and the Effects of Certification Acquisition by Forestry Enterprises in Japan / K.Sugiura, Y.Oki // Forests. – 2018. – № 9. – Р. 173. DOI: 10.3390 / f9040173.

Toscani P. Forest Accountancy Data Networks – A European Approach of Empirical Research, Its Achievements, and Potentials in Regard to Sustainable Multiple Use Forestry / P.Toscani, W.Walter Sekot // Forests. – 2018. – № 9. – Р. 220. DOI: 10.3390 / f9040220.

Measuring Eco-Efficiency of State-Owned Forestry Enterprises in Northeast China / Y.Ning, Z.Liu, Z.Zekui Ning, H.Zhang // Forests. – 2018.– № 9. – Р. 455. DOI: 10.3390/f9080455.

Productivity, Costs, and Selected Environmental Impacts of Remote-Controlled Mini Forestry Crawlers / F.Berendt, M.Fortin, C.Suchomel, J.Schweier // Forests. – 2018. – № 9. – Р. 591. DOI: 10.3390/f9100591.

Замула І.В. Підходи до оптимізації ефективності природоохоронних заходів у лісовому господарстві / І.В.Замула, М.М.Танасієва, В.В.Травін // Економіка, управління та адміністрування. – 2020. – № 2 (92). – С. 56–62 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ema.ztu.edu.ua/article/view/207999/208184.

Шавурська О.В. Актуальні проблеми бухгалтерського обліку лісу / О.В. Шавурська // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2012. – Вип. 3 (24). – С. 532–536.

Експорт Вугілля деревне [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://regulation.gov.ua/catalogue/index-item/id5901/graph.

Шавурська О.В. Бухгалтерський облік і контроль операцій з лісокористування на засадах стійкого розвитку. автореф. дис. на здобуття наук. ступ. к.е.н. за спец. 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / О.В. Шавурська. – Житомир, 2015. – 20 с.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00.

Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-22

Як цитувати

Замула, І. В. ., Травін, В. В., & Зузанська, В. А. . (2022). Облікове забезпечення виробництва біопалива в умовах реалізації Україною цілей сталого розвитку. Економіка, управління та адміністрування, (2(100), 17–25. https://doi.org/10.26642/ema-2022-2(100)-17-25

Номер

Розділ

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають