Інституційні зміни та особливості імплементації інституцій в інституційне середовище

Автор(и)

  • Юрій Володимирович Ущаповський Державний університет "Житомирська політехніка", Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5898-5824

DOI:

https://doi.org/10.26642/ema-2022-2(100)-12-16

Ключові слова:

інституційні зміни; імплементація інституцій; інституційне середовище; інституційна структура економіки

Анотація

Процеси адаптації запозичених у країнах-донорах інституцій до інституційного середовища країн-рецепієнтів не втрачають актуальності, оскільки вони впливають на створення ефективної інституційної структури економіки для забезпечення стійкого економічного зростання та економічного розвитку. Досліджено проблему імплементації інституцій на основі попередньої її структуризації, з’ясовано основні причини конфліктів між запозиченими інституціями і наявною інституційною структурою та окреслено шлях до ефективної стратегії імплементації інституцій. Зауважена можливість кількісної оцінки попиту і пропозиції на інституції. З’ясовано основні причини конфліктів між запозиченими інституціями та інституційною структурою економіки країни, а також можливі сценарії розвитку процесів їх імплементації до інституційної структури країни-рецепієнта. Встановлено та досліджено основні рівні взаємодії між економічними агентами: 1) масової економічної культури (споживачі, наймані працівники); 2) економічної культури осіб, які приймають управлінські рішення на рівні організацій; 3) теоретичної економічної культури. Основну увагу приділено можливостям впливу економічних агентів на впровадження нових інституцій у господарську практику.  Обґрунтовано основні складові та особливості впровадження ефективної стратегії імплементації інституцій і визначальну роль у цьому процесі культури, яка встановлює інституційні форми всякої соціальної дії на основі сформованих у суспільстві цінностей.

Посилання

Kuz'minov, Ya.I. (2006), Kurs institutsional'noi ekonomiki: instituty, seti, transaktsionnye izderzhki, kontrakty, Izd. dom. GU VShE, Moskva, 444 p.

Kuz'minov, Ya., Radaev, V., Yakovlev, A. and Yasin, E. (2005), «Instituty: ot zaimstvovaniya k vyrashchivaniyu», Voprosy ekonomiki, No. 5, pp. 5–27.

Nort, Daglas (2000), Instytucii', instytucijna zmina ta funkcionuvannja ekonomiky, per. z angl. Dzjub, I., Osnovy, K., 198 p.

Parsons, T. (2002), O sotsial'nykh sistemakh, Akademicheskii proekt, M., 832 p.

Nureeva, R.M. and Dement'eva, V.V. (ed.) (2005), Postsovetskii institutsionalizm, monografiya, Kashtan, Donetsk, 480 p.

Vil'jamsona, O.E. and Vintera, S.Dzh. (ed.) (2002), Pryroda firmy: Pohodzhennja, evoljucija i rozvytok, per z angl. Kulykova, A.V., nauk. red. per. Kuz'menko, V.P., A.S.K., Kyi'v, 336 p.

Khodzhson, Dzh. (2003), Ekonomicheskaya teoriya i instituty: Manifest sovremennoi institutsional'noi ekonomicheskoi teorii, Delo, M., 464 p.

Shumpeter, Jozef A. (2011), Teorija ekonomichnogo rozvytku: doslidzhennja prybutkiv, kapitalu, kredytu, vidsotka ta ekonomichnogo cyklu, per. z angl. Starka, V., Vyd. dim «Kyjevo-Mogyljans'ka akademija», K., 242 p.

Список використаної літератури:

Кузьминов Я.И. Курс институциональной экономики: институты, сети, трансакционные издержки, контракты / Я.И. Кузьминов. – Москва : Изд. дом. ГУ ВШЭ, 2006. – 444 с.

Институты: от заимствования к выращиванию / Я.Кузьминов, В.Радаев, А.Яковлев, Е.Ясин // Вопросы экономики. – 2005. – № 5. – С. 5–27.

Норт Даглас Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки / Норт Даглас ; пер. з англ. І.Дзюб. – К. : Основи, 2000. – 198 с.

Парсонс Т. О социальных системах / Т.Парсонс. – М. : Академический проект, 2002. – 832 с.

Постсоветский институционализм : монография / под ред. Р.М. Нуреева, В.В. Дементьева. – Донецк : Каштан, 2005. – 480 с.

Природа фірми: Походження, еволюція і розвиток / За ред. О.Е. Вільямсона, С.Дж. Вінтера ; пер з англ. А.В. Куликова ; наук. ред. пер. В.П. Кузьменко. – Київ : А.С.К., 2002. – 336 с.

Ходжсон Дж. Экономическая теория и институты: Манифест современной институциональной экономической теории / Дж.Ходжсон. – М. : Дело, 2003. – 464 с.

Шумпетер Йозеф А. Теорія економічного розвитку: дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу / А. Йозеф Шумпетер ; Пер. з англ. В.Старка. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2011. – 242 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-22

Як цитувати

Ущаповський, Ю. В. (2022). Інституційні зміни та особливості імплементації інституцій в інституційне середовище. Економіка, управління та адміністрування, (2(100), 12–16. https://doi.org/10.26642/ema-2022-2(100)-12-16

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА