Формування механізмів управління забезпеченням сталого господарювання

Автор(и)

  • Вікторія Володимирівна Микитенко ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», Ukraine http://orcid.org/0000-0002-8212-9777
  • Ірина Василівна Драган ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», Ukraine http://orcid.org/0000-0002-6906-5000
  • Іван Олександрович Драган Державний університет «Житомирська політехніка», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26642/ema-2021-3(97)-47-52

Ключові слова:

механізми управління; просторова система управління; стале господарювання; сталий розвиток; управлінські методи

Анотація

У статті сформовано й побудовано архітектуру замкнено-ланцюгового механізму управління забезпеченням сталого господарювання, що виконано за методологією проєктування та структурно-логічної організації управлінських методів і засобів у контексті забезпечення стійкості господарських систем за двома групами системоутворюючих (системно-гомеостатичних) підмеханізмів системо-організаційного та системно-функціонального (репаративно-алармовий, кібернетично-просторовий) комплексів. Удосконалено структуру, зміст і функції узагальненого замкнено-ланцюгового механізму управління забезпеченням сталого господарювання, до складу якого входять системоутворюючі підмеханізми: адаптаційно-стабілізаційний, репаративно-алармовий, бінарно-прогностичний, кібернетично-просторовий, які убезпечують синхронний перебіг параболічних подій із інтенсифікації процесів обміну-перерозподілу ресурсів, резервів і можливостей (потенціалу гомеостазу) у внутрішньому середовищі господарської системи, реалізація дії яких відбувається за рахунок стабілізації (генерування ламінарності) протікання потоків чотирьох, базових для сталого розвитку, процесів (економічної, виробничої, природно-ресурсної та соцієтальної природи). Побудовано багаторівневу схему бінарного формування, переформатування та реалізації дії замкнено-ланцюгового механізму управління забезпеченням сталого господарювання, запровадження у практику замкнутих циклів управління, що передбачає побудову системоутворюючих регуляторів у двох паралельних площинах – структурно-організаційного й структурно-функціонального комплексів гомеостатичних підмеханізмів управління забезпеченням сталого господарювання, а згодом із майже одночасним «запуском» адаптаційно-стабілізаційного й бінарно-прогностичного підмеханізмів, за якими й синхронне введення репаративно-алармового й кібернетично-просторового підмеханізмів.

Посилання

Alymov, О.M., Demeshok, O.О. and Dragan, І.V. (2016), Kaskady regional'nyh social'no-ekonomichnyh system: formuvannja ta rozvytok, monografija, DU «Instytut ekonomiky pryrodokorystuvannja ta stalogo rozvytku NAN Ukrai'ny». Kyiv, 278 p.

Bystrjakov, I.K. and Mykytenko, V.V. (2018), «Etapy rozbudovy v Ukrai'ni terytorial'nyh pryrodno-gospodars'kyh okrugiv», Ekonomika, upravlinnja, innovacii', Serija Ekonomichni nauky, Vyd-vo ZhDU im. I.Franka, Zhytomyr, Vol. 2 (23), [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2018_2_4.

Biyakov, O.A. (2004), «Ekonomicheskoe prostranstvo: sushchnost', funktsii, svoistva», Vestnik KuzGTU, Vol. 2, рр. 101–108, [Online], available at: https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskoe-prostranstvo-suschnost-funktsii-svoystva

Butko, M.P. and Popelo, O.V. (2016), «Instytucional'ni zasady modernizacii' sfery zajnjatosti v umovah decentralizacii' vladnyh povnovazhen'», Regional'na ekonomika, Vol. 4 (82), рр. 6–14.

Dragan, I. (2019), «Investycijne zabezpechennja ekologichnyh proektiv sub’jektiv gospodarjuvannja», Agrosvit, Vol. 5, рр. 41–46.

Mykytenko, V.V. (2017), «Pobudova strukturno-logichnoi' shemy vyrishennja problem formuvannja systemy mehanizmiv upravlinnja pryrodnymy resursamy v Ukrai'ni», Ekonomika, upravlinnja, innovacii', Serija Ekonomichni nauky, Vyd-vo ZhDU universytetu im. I.Franka, Zhytomyr, Vol. 1 (20), [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2017_1_8

Hvesyk, M.A., Alymov, O.M., Goljan, A.V. ta in. (2016), Nacional'na paradygma stalogo rozvytku Ukrai'ny, monografija, in Paton, B.Je. (ed.), vyd. 2-ge, pererob. i dop., Derzhavna ustanova «Instytut ekonomiky pryrodokorystuvannja ta stalogo rozvytku Nacional'noi' akademii' nauk Ukrai'ny», K., 72 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-13

Як цитувати

Микитенко , В. В. ., Драган , І. В., & Драган , І. О. . (2021). Формування механізмів управління забезпеченням сталого господарювання. Економіка, управління та адміністрування, (3(97), 47–52. https://doi.org/10.26642/ema-2021-3(97)-47-52

Номер

Розділ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ