Ризики як об’єкт внутрішнього контролю: виявлення та оцінка

Автор(и)

  • Марина Миколаївна Танасієва Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-1870-7915
  • Ірина Іванівна Никифорак Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Ukraine http://orcid.org/0000-0003-4951-8073

DOI:

https://doi.org/10.26642/ema-2021-3(97)-30-35

Ключові слова:

внутрішній контроль; ризик; підприємницький ризик; облік; аналіз; хеджування; резервна система підприємства

Анотація

Виявлення та оцінка підприємницького ризику, визначення рівня його суттєвості та впливу на функціонування суб’єктів господарювання різних організаційно-правових форм і форм власності можливе за належно організованої системи внутрішнього контролю. Основною метою внутрішнього контролю є забезпечення своєчасного виявлення та аналіз підприємницького ризику, достовірність релевантної  інформації, цілісність активів, дотримання нормативно-правових засад, внутрішніх політик і процедур, виконання планів та ефективне використання ресурсів. Визначено особливості методологічного інструментарію внутрішнього контролю виявлення та оцінки ризиків відповідно до характеру й структури процесів підприємницької діяльності, на основі чого сформовано зміст показників: ймовірність появи ризиків та величина можливих втрат. Встановлено, що підприємницький ризик слід розглядати як інтегрований ризик, який має об’єктивно враховувати три основні категорії ризику – кредитний, операційний та ринковий ризик (ризик ліквідності), що дасть змогу охопити не тільки фінансово-економічні аспекти функціонування суб’єктів господарювання, а й соціальні та екологічні. На основі моделювання даних системи бухгалтерського обліку із одночасним зіставленням виробничих балансів, які відображають структуру та аспекти різних господарських процесів підприємства, запропоновано обліково-аналітичне забезпечення внутрішнього контролю економіко-екологічного ризику із урахуванням трьох видів ризиків та рівнем впливу системи внутрішнього контролю на ризик. Таке забезпечення має універсальний характер та дозволить певною мірою відчути вплив сукупного підприємницького ризику та на основі мобілізації внутрішніх і зовнішніх ресурсів створити й регулювати суб’єктами внутрішнього контролю резервної системи підприємства як основного інструменту нейтралізації рівня і ступеня сукупного підприємницького ризику.

Посилання

Belousov, A.I. (2010), Kurs ekologo-ekologicheskogo analiza, ucheb. рosobie, Finansy i statistika, INFRA-M, M., 160 р.

Vygivs'ka, I.M., Grabchuk, I.L. and Zelenina, O.O. (2015), «Oblikovo-analitychne zabezpechennja upravlinnja pidpryjemnyc'kymy ryzykamy», Problemy teorii' ta metodologii' buhgalters'kogo obliku, kontrolju i analizu, mizhnarodnyj zbirnyk naukovyh prac', ZhDTU, Zhytomyr, Issue 1 (3), рр. 67–79.

Gucajljuk, Z.V. (ed.) (2011), Ekonomichni ryzyky: finansovo-oblikovo-analitychnyj aspekty, monografija, TNTU im. I.Puljuja, Ternopil', 200 p.

Mel'nyk, L.G. and Shapochka, M.K. (2006), Osnovy ekologii'. Ekologichna ekonomika ta upravlinnja pryrodokorystuvannjam, pidruchnyk, in Mel'nyk, L.G. and Shapochka M.K. (ed.), VTD «Universytets'ka knyga», Sumy, 759 p.

Myhal'chuk, A.V. and Verbyc'ka, K.S. (2015), «Pidpryjemnyc'kyj ryzyk: funkcii', metody ocinky ta shljahy znyzhennja ryzyku», Visnyk ZhDTU, Ekonomichni nauky, Vol. 2 (72), pp. 162–168, doi: 10.26642/jen-2015-2(72)-162-168.

Petrova, V.F. (2015), «Metodychne zabezpechennja ocinky ryzykiv pidpryjemstva», Social'na ekonomika, No. 2, рр. 148–153.

Tanasijeva, M.M. (2019), «Ekologo-ekonomichni ryzyky v systemi ekonomichnogo analizu», Tezy IV Mizhnarodnoi' naukovo-praktychnoi' konferencii' «Priorytety naukovyh doslidzhen': teoretychna ta praktychna cinnist'» (26–30 lystopada 2019 roku), Novyj Sonch, Pol'shha, pp. 33–35.

Fedulova, I.V., «Identyfikacija ryzykiv jak skladova ryzyk-menedzhmentu», Intelekt HHI, [Online], available at: http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2016/2016_4/4.pdf

Mou, W.M., Wong, W.K. and McAleer, M. (2018), «Financial Credit Risk Evaluation Based on Core Enterprise Supply Chains», Sustainability, Vol. 10 (10), pp. 36–99, doi: 10.3390/su10103699.

Weeserik, B.P. and Marco Spruit, M. (2018), «Improving Operational Risk Management Using Business Performance Management Technologies», Sustainability, Vol. 10 (3), 640 p., doi: 10.3390/su10030640.

Gambetta, N., Azcárate-Llanes, F., Sierra-García, L. and García-Benau, M.-A. (2021), «Financial Institutions’ Risk Profile and Contribution to the Sustainable Development Goals», Sustainability, Vol. 13 (14), pp. 77–38, doi: 10.3390/su13147738.

Kenton, W., Capital Asset Pricing Model (CAPM), [Online], available at: https://www.investopedia.com/terms/c/capm.asp

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-13

Як цитувати

Танасієва , М. М. ., & Никифорак, . І. І. (2021). Ризики як об’єкт внутрішнього контролю: виявлення та оцінка. Економіка, управління та адміністрування, (3(97), 30–35. https://doi.org/10.26642/ema-2021-3(97)-30-35

Номер

Розділ

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають