Державна зовнішньоторговельна політика як об’єкт дослідження в наукових працях українських та закордонних дослідників

Автор(и)

  • Оксана Вікторівна Олійник Державний університет «Житомирська політехніка», Ukraine http://orcid.org/0000-0003-2188-9219
  • Валентина Віталіївна Ксендзук Державний університет «Житомирська політехніка», Ukraine http://orcid.org/0000-0001-7670-7350

DOI:

https://doi.org/10.26642/ema-2020-4(94)-123-130

Ключові слова:

бібліометричний аналіз; зовнішньоторговельна політика; державна політика, експорт; імпорт; Україна; база даних Scopus

Анотація

Актуальність теми дослідження пов’язана зі зростанням публікаційної активності в сфері зовнішньоторговельної політики та ґрунтується на здійсненні аналізу таких публікацій у найбільшій у світі реферативній базі даних Scopus. Метою є характеристика напрямів дослідження в сфері державного управління зовнішньоторговельною діяльністю, що реалізується на основі використання методу бібліометричного аналізу наукових досліджень у міжнародній наукометричній базі Scopus. Здійснення аналізу дозволило окреслити предметно-об’єктну сферу зовнішньоторговельної політики в різні періоди протягом 1974–2020 рр. Позитивна тенденція зростання кількості публікацій у базі Scopus за досліджуваною тематикою підтверджується тим фактом, що дослідження в сфері публічного управління активізувалися в 80-х роках ХХ ст. В цілому за досліджуваний період найбільше статей опубліковано за такими галузями, як: економіка, економетрика, фінанси, соціальні науки, що становить майже половину наукових досліджень у сфері зовнішньоторговельної політики. Дослідження в 1974–1979 рр. присвячені розкриттю проблем зовнішньої торгівлі та формуванню напрямів зовнішньої політики країн світу в сфері наук про навколишнє середовище та наук про землю і планети. Натомість сучасні наукові пошуки (2016–2020 рр.) стосуються таких проблем, як: управління ланцюгами поставок, участь країн в глобальних ланцюгах створення вартості, діджиталізація торгівлі, торговельні війни, що супроводжується ризиками зовнішньоторговельної діяльності. Проаналізовано зв’язки між основними ключовими термінами, що зустрічаються в досліджуваній тематиці, та сформовано 6 кластерів (світова торговельна політика; зовнішня торгівля ЄС та США; наслідки зовнішньої торгівлі на соціо-еколого-економічну світову систему; стратегічні напрями розвитку зовнішньої торгівлі; принципи СОТ та політика країн-учасниць; політика протекціонізму (тарифні та нетарифні методи). Визначено, що завданням публічного сектору є формування ефективних механізмів державного управління зовнішньоторговельною діяльністю на підставі виявлення проблемних питань у сфері зовнішньої торгівлі та застосування результатів зовнішньої політики країни.

Посилання

Bredikhin, S.V. and Kuznetsov, A.Yu. (2012), Metody bibliometrii i rynok elektronnoi nauchnoi periodiki, IVMiMG SO RAN, NEKOM, Novosibirsk, 256 p.

Mazur, V.A., Mazur, K.V. and Pancyreva, G.V. (2019), «Vykorystannja mizhnarodnyh naukometrychnyh baz danyh Web of Science ta Scopus dlja naukovyh doslidzhen' v agrarnyh zakladah vyshhoi' osvity», Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktual'ni pytannja nauky i praktyky, zb. nauk. pr. VNAU, No. 4, pp. 83–91, [Online], available at: http://repository.vsau.org/getfile.php/21912.pdf

Medvedjeva, A. (2017), «Bibliometrychni systemy jak instrument monitoryngu ta pidtrymky doslidzhen'», Naukovi praci Nacional'noi' biblioteky Ukrai'ny imeni V.I. Vernads'kogo, No. 48, pp. 384–395, [Online], available at: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3483:bibliometrichni-sistemi-yak-instrument-monitoringu-ta-pidtrimki-doslidzhen&catid=81&Itemid=415

Baneth, J. (1993), «Fortress Europe» and other myths about trade: policies toward merchandise imports in the EC and other major industrial economies (and what they mean for developing countries)», World Bank Discussion Papers, P. 225.

Barreda, William E. (1985), «Administration trade policy», Materials and society, Vol. 10 (2), pp. 213–215.

Cerna, J. (1993), «Protectionism versus liberalism in the EC», Ekonomicky Casopis, Vol. 41 (11–12), pp. 831–843.

Comyns Carr, R. (1979), «Spain's economy – the miracle and after», National Westminster Bank Quarterly Review, pp. 66–74.

Cooper, M. (1985), China: marketing opportunities.

Van Eck, N.J. and Waltman, L. (2010), «Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping», Scientometrics, Vol. 84, No. 2, pp. 523–538.

Google trends, [Online], available at: https://trends.google.ru/trends/explore?date=all&q=trade%20policy,foreign%20trade,foreing%20policy

Hoekman, B., Jensen, J. and Tarr, D. (2014), «A vision for Ukraine in the world economy: Defining a trade policy strategy that leverages global opportunities», Journal of World Trade, Vol. 48 (4), pp. 795–814.

Laird, S. (1999), «Export policy and the WTO», Journal of International Trade and Economic Development, Vol. 8 (1), pp. 73–88.

Lamphear, F.C. and Riefler, R.F. (1979), «Foreign imports and nonmetropolitan growth», Regional Science Perspectives, Vol. 2, pp. 49–71.

Langhammer, R.J. and Lücke, M. (1999), «WTO accession issues», World Economy, Vol. 22 (6), pp. 837–873.

Nelson, D. (1989), «Domestic political preconditions of us trade policy: Liberal strcture and protectionist dynamics», Journal of Public Policy, Vol. 9 (1), pp. 83–108.

Trzeciakowski, W. (1978), Indirect management in a centrally planned economy system constructions in foreign trade.

Tucker, J.C. (1974), «Overseas marketing problems», SAE Technical Papers.

Winglee, P. (1989), «Agricultural trade policies of industrial countries», Finance & Development, Vol. 26 (1), pp. 9–11.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-29

Як цитувати

Олійник , О. В. ., & Ксендзук , В. В. . (2020). Державна зовнішньоторговельна політика як об’єкт дослідження в наукових працях українських та закордонних дослідників. Економіка, управління та адміністрування, (4(94), 123–130. https://doi.org/10.26642/ema-2020-4(94)-123-130

Номер

Розділ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають