Удосконалення методичних аспектів обліку, аналізу та контролю запасів підприємств

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.26642/ema-2021-1(95)-39-44

Ключові слова:

облік; аналіз; контроль; запаси; ефективність; автоматизована інформаційна система

Анотація

У роботі обґрунтовано, що запаси є фундаментом розвитку підприємств будь-якого виду господарської діяльності. Доведено, що належним чином врегульована термінологія і нормативно-правова база, правильна організація та якісне методичне забезпечення бухгалтерського обліку, аналізу та контролю запасів забезпечать достовірне оприбуткування та списання даних об’єктів на виробництво готової продукції (надання послуг), ефективне управління оборотними активами та дозволять виявляти резерви збільшення віддачі від виробничих запасів. Запропоновано методичний підхід до ведення обліку використання запасів на зазначені цілі підприємства, через операційну та інвестиційну діяльність, а також алгоритм відображення господарських операцій в автоматизованій інформаційній системі рахунків бухгалтерського обліку руху запасів підприємства, що дасть можливість більш повно, з належним ступенем деталізації обліковувати та аналізувати обсяги запасів, що отримані та фактично використані на господарську діяльність підприємства. Удосконалено методичні аспекти аналізу запасів, що дозволяють більш прозоро і достовірно відображати та контролювати цільове використання й рух запасів, оцінювати ефективність їх використання на підприємствах. Розроблені рекомендації з удосконалення процедури контролю запасів сприятимуть достовірному та повному відображенню їх в обліку та дієвому контролю за надходженням, рухом та списанням у виробництво, що дозволить зменшити витрати підприємства та підвищити прозорість й ефективність господарських операцій із запасами.

Посилання

Bojcova, M., Mahan'ko, O. and Klyzhenko, Ja. (2014), Use pro oblik zapasiv, Faktor, Harkiv, 160 p.

Maksymenko, I.Ja. (2016), «Features of inventory accounting in the trading enterprise management system», Economics and finance, No. 9, pp. 228–230, [Online], available at: http://conferencii.com/files/archive/2016-09.pdf

International Accounting Standard 2 «Сurrent assets», [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_021#Text

Ministry of Finance of Ukraine (1999), «Accounting Standard 9 Сurrent assets», Nakaz vid 20 zhovtnja 1999 r., No. 246, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99

Shum, M.A. and Gul'ko, K.S. (2017), «Features of accounting and analysis of inventories at Ukrainian enterprises in modern conditions», Naukovyj visnyk Uzhgorods'kogo nacional'nogo universytetu, No. 4, pp. 166–169.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-12

Номер

Розділ

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ