Вплив мотиваційних факторів на результативність діяльності державних службовців

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.26642/ema-2021-1(95)-62-65

Ключові слова:

мотивація; мотивування держслужбовців; мотиваційний механізм; матеріальне мотивування; нематеріальне мотивування

Анотація

Стаття присвячена питанню мотивації державних службовців. Проведено ґрунтовний аналіз публікацій на цю тему, який засвідчив наявність значної кількості відповідних досліджень. Змістовно розглянуто актуальні проблеми мотивації держслужбовців у сучасних умовах. Визначено основні мотиви працівників та проаналізовано сутність мотивації праці, перелічено основні завдання мотивації. З урахуванням результатів діяльності людини мотивація може змінюватися, що зумовлює зміну поведінки під час виконання роботи. Для успішного керування поведінкою держслужбовця в процесі трудової діяльності важливо встановити, чому саме людина працює, що викликає бажання й потребу працювати. Старанність, наполегливість у досягненні цілей формуються тільки під впливом сильних мотиваційних чинників. Мотивація посилює бажану поведінку людини, тому розуміння внутрішніх механізмів мотивації – важлива складова ефективної політики професійних відносин у сфері публічного управління.

Розглянуто основні напрями матеріального й нематеріального мотивування державних службовців як фактору підвищення ефективної діяльності. Не зважаючи на те, що в сучасному українському суспільстві важливе значення приділяється матеріальному аспекту винагороди праці, проте нематеріальна мотивація є також значущою і важливою. Державний службовець має бути задоволеним тією роботою, яку він виконує, отримуючи відповідні результати й винагороди, ознайомлюючись із власними успіхами, отримуючи визнання за свою працю й чітко передбачуючи для себе подальші перспективи діяльності. У статті відображено теоретичні проблеми формування системи мотивації. Якщо працівники не мотивовані належним чином до високоефективної праці, це знижує загальний рівень діяльності установи та її конкурентоспроможність. Також проаналізовано сучасні методи мотивації держслужбовців та їх вплив на результати діяльності. У процесі наукового дослідження було використано для опрацювання матеріалів такі методи, як описовий та аналітичний, індукція та дедукція, аналіз, синтез, що надало можливість повно й системно дослідити вказану проблематику.

Посилання

Kolot, A.M. (2005), Motyvacija personalu, pidruchnyk, KNEU, K., 337 p.

Gryn'ko, I.M., «Vdoskonalennja material'noi' motyvacii' praci v systemi upravlinnja promyslovymy pidpryjemstvamy», [Online], available at: http://www.nbuv.gov.ua/ portal/soc– gum/znpchdtu/2009_24/articles/38_ Grinko.pdf

Klymenko, M.P. (2011), «Motyvacija upravlins'kogo personalu v realizacii' zagal'noi' strategii' pidpryjemstva», Stalyj rozvytok ekonomiky, zb. nauk. prac', No. 5, pp. 81–85.

Kibanov, A.Ya. (ed.) (2010), Upravlenie personalom organizatsii, ucheb., 4th ed., dop. i pererab, INFRA-M, M., 695 p.

Goncharov, G.O. (2000), «Struktura motyvacijnogo mehanizmu trudovoi' dijal'nosti», Regional'ni perspektyvy, No. 2–3, pp. 128–129.

Verhovna Rada Ukrai'ny (2016), Pro derzhavnu sluzhbu, Zakon Ukrai'ny vid 15.01.2021 No. 889-VIII, Vidomosti Verhovnoi' Rady Ukrai'ny, No. 4, [Online], available at: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/889-19#Text

Bujanova, I.A. and Randina, A.M., «Motyvacija pracivnykiv u suchasnyh umovah gospodarjuvannja pidpryjemstv i organizacij», [Online], available at: http://nauka. kushnir. mk.ua/?p=16537

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-15

Як цитувати

Литвинчук , О. В. . (2021). Вплив мотиваційних факторів на результативність діяльності державних службовців. Економіка, управління та адміністрування, (1(95), 62–65. https://doi.org/10.26642/ema-2021-1(95)-62-65

Номер

Розділ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ