Вплив пандемії на зміну системи управління соціальними ризиками

Автор(и)

 • О.І. Білик Національний університет «Львівська політехніка»

DOI:

https://doi.org/10.26642/ema-2020-4(94)-117-122

Анотація

Раптове виникнення пандемії COVID-19 трансформувало соціальне середовище у всьому світі, що вплинуло на зміну траєкторії соціальних ризиків. Спалах COVID-19 у грудні 2019 року поставив людство в надзвичайний стан. Швидке поширення вірусу становить подвійний ризик: пандемія ставить суспільство в особливо ризиковану політичну, економічну та соціальну ситуацію. З іншого боку, співіснування людей в суспільстві стає ризиком для здоров’я певних соціальних груп та суб’єктів, що, у свою чергу, є початком для далекосяжних політичних, економічних та соціальних ризиків. Різкі обмеження, введені державами в контексті соціального дистанціювання (враховуючи блокування) для стримування пандемії, були чітко помітні для суспільства. У деяких випадках вони викликали радикальні потрясіння у повсякденному житті кожного. На даний момент поки неможливо передбачити, в який період і в якому порядку втручання в економічне та соціальне життя будуть повністю закінчені. Саме це спричиняє виникнення нових соціальних ризиків. Інші соціальні наслідки пандемії, такі як втрата робочих місць у особливо постраждалих галузях, матимуть, швидше за все, довгостроковий ефект у майбутньому. Стаття побудована на основі емпіричних досліджень розкрито виникнення нових соціальних ризиків і зміни стратегії управління ними. Також важливим є і дослідження різностороннього впливу пандемії на суспільство та навколишнє середовище в цілому. В статті доведено, що зовнішні потрясіння чи кризи можуть бути пусковими механізмами або каталізаторами соціально бажаних перетворень, які також відомі як «стрибок уперед». Процедури, які створила криза, слугують для того, щоб шукати підходи до неминучої термінової соціально-екологічної трансформації суспільства. Оскільки ця трансформація має створити стійкі та справедливі у всьому світі способи життя й економіки, тому в статті порушується питання про те, що важливо для забезпечення зміни в системі управління соціальними ризиками з метою забезпечення соціальної безпеки країни в цілому.

Біографія автора

О.І. Білик , Національний університет «Львівська політехніка»

 1.  Бек У. Общество риска на пути к другому модерну / У.Бек. – М. : Прогресс-Традиция, 2000. – 267 с.
 2. Вітлінський В.В. Ризикологія в економіці та підприємництві : монографія / В.В. Вітлінський, Г.І. Великоіваненко. – К. : КНЕУ, 2004. – 480 с.
 3. Вилдавски А. Теории восприятия риска: кто боится, чего и почему? / А.Вилдавски, К.Дейк // THESIS: теория и история экономических и социальных институтов и систем. – 1994. – № 5. – С. 135–160.
 4. Ґіденс Е. Нестримний світ: як глобалізація перетворює наше життя : монографія / Е.Ґіденс. – K. : Альтерпрес, 2004. – 100 с.
 5. Грішнова О.А. Соціальна відповідальність у трудових відносинах: теорія, практика, регулювання ризиків : монографія / О.А. Грішнова, Г.Ю. Міщук, О.О. Олійник. – Рівне : НУВГП, 2014. – 216 с.
 6. Дуглас М. Риск как судебный механизм / М.Дуглас // THESIS: теория и история экономических и социальных институтов и систем. – 1994. – № 5. – С. 125–135.
 7. Зубков В.И. Социологическая теория риска : монография / В.И. Зубков. – М. : Изд-во РУДН, 2013. – 310 с.
 8. Корецька С.О. Соціальна політика України: теорія, методологія, механізми реалізації : монографія / С.О. Корецька. – Донецьк : Юго-Восток, 2010. – 445 с.
 9. Людський розвиток в Україні: мінімізація соціальних ризиків (колективна науково-аналітична монографія) / За ред. Е.М. Лібанової. – К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України ; Держкомстат України, 2010. – 496 c.
 10. Луман Н. Понятие риска / Н.Луман // THESIS: теория и история экономических и социальных институтов и систем. – 1994. – № 5. – С. 135–160.
 11. Вплив коронавірусної кризи на бідність: перші наслідки для України / Л.М. Черенько, С.В. Полякова, В.С. Шишкін та ін. ; Нац. акад. наук. Укр., Ін-т демогр. та соц. дослідж. ім. М.В. Птухи. – Київ, 2020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://idss.org.ua/arhiv/poverty_forecast.pdf.
 12. Новікова О.Ф. Цифровий розвиток у процесах подолання ризиків та небезпек в умовах пандемії COVID-19 / О.Ф. Новікова, О.В. Панькова, А.Д. Шастун // Бізнес-навігатор. – 2020. – Вип. 4(60).
 13. Панькова О.В. Інформаційно-комунікативне забезпечення в процесах протидії ризикам та загрозам пандемії COVID-19 у трудовій сфері України / О.В. Панькова, А.Д. Шастун., Д.В. Паньков // Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції «Science and practice of today», Анкара, Туреччина (16–19листопада 2020 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://isg-konf.com/uk/science-and-practice-of-today-ua/?utm_source=eSputnik-promo&utm_medium=email&utm_campaign=Zb%D1%96rnik_mater%D1%96al%D1%96v_konferenc%D1%96%D1%97_%D1%94_dostupnim.&utm_content=970129055&etm_term=aWlkPTVkZmE5MTViLWExZmUtNGI5ZC1iY2QzLTBiMWRmNWFiZGNmYw==. DOI: 10.46299/ISG.2020.II.IX.
 14. Updated estimates of the impact of COVID-19 on global poverty: The effect of new data / Christoph Lakner, Nishant Yonzan, Daniel Gerszon Mahler et al. // Світовий банк. – 2020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://blogs.worldbank.org/opendata/updated-estimates-impact-covid-19-global-poverty-effect-new-data.
 15. Сарахман Е. Кількість бідних в Україні різко збільшиться – ЮНІСЕФ / Е.Сарахман // Українська правда. – 2020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.epravda.com.ua/news/2020/05/18/660598/.
 16. 58 % працівників не проти продовжувати роботу віддалено – опитування // Профспілка працівників освіти та науки України. – 2020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://pon.org.ua/novyny/8155-58-pracvnikv-ne-proti-prodovzhuvati-robotu-vddaleno-opituvannya.html.

 

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-29

Номер

Розділ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ